Főmenü megnyitása

Nagy Péter: Többnyelvű katonai szótárSzerkesztés

Tüzérséggel, tűzfegyverekkel kapcsolatos angol szavak és kifejezések magyar fordításaiSzerkesztés

angol magyar
Ack-ack gun
légvédelmi gépágyú
Ack-ack gun
repülőgép-elhárító ágyú
Altitud
helyszög (a horizontális koordináta-rendszerben)
Anti-aircraft gun
légelhárító ágyú
Anti-aircraft gun
légvédelmi ágyú
Anti-aircraft gun
légvédelmi gépágyú
Anti-tank gun
páncéltörő ágyú
Assault gun
rohamlöveg
Automatic gun
gépágyú
Azimuth
azimut, oldalszög (a horizontális koordináta-rendszerben)
Base ejection projectile
fenéktöltet
Breech
zártest/-tömb
Bursting projectile
robbanó töltet
Canister
kartácslövedék
Cap
fedő
Carbine submachine gun
gépkarabély
Cased ammunition
hüvelyes töltény
Close supporting fire
közvetlen támogató tűz
Coastal gun
parti ágyú
Coastal gun
partvédő ágyú
Cock
kakas
Counterbattery fire
tüzérség elleni tűz
Counterpreparation fire
ellentámadást előkészítő tűz
Covering fire
zárótűz
Deep Supporting fire
mélységi támogató tűz
Defensive fire
védekező tűz
Discarding sabot
leváló köpeny
Final protective fire
védelmi tűz
Fixed gun
beépített ágyú
Flash of a gun
torkolattűz
Flint-lock gun
kovás puska
Flintlock
kovás elsütőszerkezet
Frizzen
szikravető lemez
Fuse
gyújtószerkezet
Galloper gun
könnyű tábori ágyú
Gun at half cock
biztosított puska
Gun bank
lövegállás
Gunbattle
tűzharc
Gun-boat
őrnaszád
Gun-boat
ágyúnaszád
Gun-boat
naszád
Gun carriage
ágyútalp
gun clear
cső üres
Gun crew
ágyú kezelőlegénysége
Gun crew
löveg kezelőlegénysége
Gun crew
lövegkezelő személyzet
Gun emplacement
ágyúállás
Gun emplacement
lövegállás
Gun net
tüzérségi álcázóháló
Gun pack
málházott löveg
Gun pit
lövegállás
Gun platform
lövegállás
Gun platoon
tüzérüteg
Gun powder
lőpor
Gun rattle
fegyverropogás
Gun spotter
tüzérségi megfigyelő
Gun stabilization
lövegstabilizátor
Gun target line
löveg-cél vonal
Gun thunder
ágyúdörgés
Gun trials
belövés
Harassing fire
zaklató, zavaró tűz
Heavy artillery gun
nehézágyú
Heavy gun
nagy ágyú
Heavy gun
nagy kaliberű ágyú
High velocity gun
gyorstüzelő ágyú
High explosive (HE)
nagy rombolóerejű
Hollow charge
üreges töltet
Interdiction fire
takaró tűz
Infantry support gun
gyalogsági ágyú
Iron-bound gun
vasalt ágyú
Lanyard
elsütőzsinór
Light machine gun
golyószóró
Liquid fire gun
lángszóró
Long-distance gun
messzehordó ágyú
Long-range gun
messze hordó ágyú
Long-range gun
messzehordó ágyú
Lock
elsütőszerkezet
Magazine
tölténytár
Machine gun
géppisztoly
Machine gun
géppuska
Machine gun
sorozatlövő
Magazine gun
tölténytáras ismétlőfegyver
Maxim gun
maxim géppuska
Mechanized gun
önjáró löveg
Mountain gun
hegyilöveg
Mouth of the gun
ágyú torka
Multiple guns
szinkronizált lövegek
Multipurpose gun
több célú löveg
Muzzle of the gun
ágyú torka
Muzzleloading gun
elöltöltős fegyver
muzzleloading gun
kováspuska
Matchlock
kanócos elsütőszerkezet
Muzzle velocity
csőtorkolati sebesség
NATO Armaments Ballistic Kernel (NABK)
NATO Tüzérségi Ballisztikai Program
Naval gun
hajóágyú
Neutralization fire
semlegesítő tűz
Nose ejection projectile
fejtöltet
Outboard gun
szárnyba épített géppuska
Pack gun - hegyilöveg
Predicted fire
előre jósolt tűzcsapás
Preparation fire
előkészítő tűz
Primer
csappantyú, gyutacs
Projectile
lövedék
Propellant
hajítótöltet, hajtóanyag
Quadrant elevation
tüzérkvadráns
Quadruple gun
négycsövű légvédelmi gépágyú
Quick-firing gun
gyorstüzelő löveg
Rattling of guns
fegyverropogás
Rattling of guns
puskaropogás
Recoilless anti-tank gun
hátrasiklás nélküli páncéltörő ágyú
Recoilless gun
hátrasiklás nélküli löveg
Report of gun
fegyverdörrenés
Report of guns
puskadörej
Revolving gun
forgatható ágyú
River gunboat
folyami őrhajó
River gunboat
monitor
Self-contained firing mechanism
félautomata töltő mechanika
self-propelled gun
önjáró légvédelmi ágyú
self-propelled gun
önjáró löveg
self-propelling gun
önjáró löveg
self propelled anti-tank gun
önjáró páncéltörő ágyú
ship's gun
hajóágyú
sight of a gun
ágyúirányzék
Shrapnel
srapnel lövedék
Sub-machine gun
géppisztoly
Submachine gun
golyószóró
Submarine gun
tengeralattjáró ágyúja
Suppression fire
elnyomó tűz
three-barrelled gun
háromcsövű puska
Thunder of the guns
ágyúdörgés
Time on target
röppálya idő figyelés
Trigger
lőbillentyű/elsütőbillentyű (hideglő-/tűzfegyverek esetén)
Triple A gun
légvédelmi gépágyú
Worm
hernyó, kaparópálca

Légierővel kapcsolatos angol szavak és kifejezések magyar fordításaiSzerkesztés

angol magyar
Flight Lieutenant
repülő hadnagy
Flight Sergeant
repülő őrmester
Pilot Officer
angol légierő legalacsonyabb tiszti rangja
Squadron Leader
századparancsnok
Wing Commander
ezredparancsnok
Group Commander
csoport/osztályparancsnok

A fenti főleg a brit légierő rendfokozataira vonatkozik. Az amerikai légierő összes rendfokozatáért lásd USAF#Tiszthelyettesek és sorkatonák

Légierővel kapcsolatos német szavak és kifejezések magyar fordításaiSzerkesztés

német magyar
Staffelkapitän
századparancsnok
Gruppenkommandeur
osztályparancsok
Geschwaderkommodore
ezredparancsnok

Angol nyelvű betűszók, azok kibontása és magyar megfelelőjeSzerkesztés

Betűszó Angol kibontása Magyar megfelelője
AAV Amphibious Assault Vehicle kétlaki partraszálló jármű
ACV Amphibious Combat Vehicle kétlaki harcjármű
AESA Active Electronically Scanned Array aktív fázisvezérelt antennarács
AFSB Afloat Forward Staging Base hadszíntéri kiszolgáló-támogató (hajó)
AGS Alliance Ground Surveillance szövetségi földi felderítő
AMV Armoured Modular Vehicle páncélozott modulrendszerű jármű
AMPV Armored Multi-Purpose Vehicle páncélozott többfeladatú jármű
ATV All-Terrain Vehicle terepjáró jármű
A2/AD Anti-Access/Area Denial támadás-feltartóztatás/területvédelem
BCT Brigade Combat Team dandárharccsoport
BVRAAM Beyond Visual Range Air to Air Missile látóhatáron túli hatótávolságú levegő-levegő osztályú rakéta
CSP Capability Sustainment Programme képességfenntartó program
GCV Ground Combat Vehicle szárazföldi harcjármű
HALE High-Altitude Long-Endurance nagy magasságban hosszú repülési időre képes
JLTV Joint Light Tactical Vehicle többhaderőnemi könnyű harcászati jármű
JSM Joint Strike Missile többfeladatú csapásmérő rakéta
LCS Littoral Combat Ship part menti vizekre tervezett hadihajó
LMV Light Multirole Vehicle könnyű többfeladatú jármű
LPD Landing Platform Dock partraszálló dokkhajó
LPPV Light Protected Patrol Vehicle könnyű védettségű járőrautó
LSV Light Strike Vehicle könnyű harcjármű
MALE Medium Altitude Long Endurance közepes magasságban hosszú repülési időre képes
MPC Marine Personnel Carrier tengerészgyalogsági szállító harcjármű
MRAP Mine-Resistant Ambush-Protected akna- és rajtaütés elleni védelemmel ellátott
OPV Offshore Patrol Vessel part menti járőrhajó
SAC Strategic Airlift Capability hadászati légi szállítási képesség
STOVL Short Take-Off/Vertical Landing rövid felszállás/függőleges leszállás
THAAD Terminal High Altitude area Defense a légkőrbe visszatérő rakétafejet nagy magasságban
megsemmisítő területvédelem
UAV Unmanned Aerial Vehicle pilóta nélküli repülőeszköz
UAS Unmanned Aerial System pilóta nélküli repülőrendszer
UCAV Unmanned Combat Air Vehicle pilóta nélküli harci repülőeszköz

ForrásokSzerkesztés