Wikipédia:Vitatott semlegesség

Az így megjelölt lapok semlegessége vitatott. Ez azt jelenti, hogy a megjelölést beillesztő szerkesztő véleménye szerint a kérdéses szócikk nem felel meg a Wikipédia:semleges nézőpont kívánalmainak.

A megjelölés beszúrásához, egyszerűen a következőt kell a szócikk szövegébe beilleszteni: {{SN}}(?).

Figyelem: A fenti felirat azt hivatott jelölni, hogy a folyamatban van egy cikkel kapcsolatos vita, így annak tartalma vitatott és gyorsan megváltozhat.

Ha ilyen feliratot adsz hozzá egy laphoz, amely szerinted elfogult, de korábban ez a lap vitájában nem merült fel, akkor mindenképpen hagynod kell egy magyarázatot a szócikk vitalapján arról, mit tartasz elfogadhatatlannak a cikkel kapcsolatban. A probléma részletes kifejtésére, valamint a vitára az adott lap vitalapjának Vitatott semlegesség című szakasza szolgál. Ha te rakod ki a sablont egy lapra, feltétlenül hozd létre ezt a szakaszt!

Hogyan válhat a semleges nézőpont vitathatóvá?

szerkesztés

A semleges nézőponttal kapcsolatos viták leggyakrabban azon alapulnak, hogy az egyik fél ténynek tekint egy „X” kijelentést, és mivel a kijelentés tény, emiatt szükségszerűen semleges is.

A másik fél pedig vagy tagadja, hogy „X” kijelentés tény, vagy azt, hogy közmegegyezés lenne abban, hogy „X” tény.

Az ilyen viták során a fent említett első félnek újra el kell olvasnia a semlegességről szóló irányelveket. Még akkor is, ha egy kijelentés tény, vagy állítólagosan tény, ez akkor sem jelenti azt, hogy a tény egyszerű kijelentése semleges álláspontot tükröz.

A semlegesség azt jelenti, hogy bemutatjuk azt, hogy a különböző nézőpontok szerint mik a tények. Egyáltalán nem számít, mennyire vagyunk meggyőződve saját kijelentéseink tényszerűségéről. Ha más érdekelt felek egy jelentős hányada valóban eltérő véleményt képvisel az adott kérdésben, akkor mindegy, hogy mennyire gondoljuk tévesnek nézeteiket, a semlegességi elv szerint a kérdés tárgyalását két eltérő vélemény vitájaként kell megfogalmazni.

Egy szócikk többféle módon is megsértheti a semleges nézőpont követelményeit:

  • A szócikk lehet egyszerűen elfogult, és tényként fogalmazhat meg véleményeket.
  • Bár valamennyi, a szócikkben megemlített tény lehet elfogulatlanul megfogalmazva, maga a cikkbe bekerülő, vagy abból kihagyott tények összeválogatása elfogulttá teheti a szócikket.
  • Egyes nézőpontok, bár nincsenek tényként megfogalmazva, indokulatlanul nagy figyelmet és teret kaphatnak egy szócikkben a többi nézőponthoz mérten.
  • A szöveg és a fogalmazásmód burkoltan sugallhatja azt, hogy az egyik nézőpont helyesebb a másiknál.
  • A szócikk témája vagy címe utalhat egy bizonyos nézőpontra.
  • A tények egy bizonyos megközelítésű elemzése alapján a szócikk sugallhatja az egyik nézőpont helyességét más, hasonlóan helyes elemzésekkel szemben.

Lásd még

szerkesztés

NPOV Dispute