Főmenü megnyitása

A Wylie-féle transzliteráció a tibeti írás latin betűs átírására szolgál. Kialakításának célja, hogy egyszerű, angol nyelvű irógép-billentyűzeten fellelhető betűkészlet segítségével a tibeti írás reprodukálható legyen. A nevét Turrell V. Wylie-től kapta, aki egy cikkében (A Standard System of Tibetan Transcription (1959).[1] ismertette a rendszert. Ez lett később a tibeti tanulmányok standard átírási rendszerének az alapja, különösen az Amerikai Egyesült Államokban.

Bármely nem latin betűs átírásánál felmerül az a dilemma, hogy az átírás a kiejtés szerinti legyen, azaz pontosan reprodukálja a beszélt nyelv hangjait, vagy az írott helyesírás szerinti átírást alkalmazzuk-e? Ezek ugyanis a nyelvek többségében eltérnek egymástól. A tibeti helyesírást a 11. században rögzítették, míg a kiejtése a mai napig fejlődik, hasonlóan az angol vagy francia helyesíráshoz, amelyek a késő középkori kiejtést tükrözik.

Wylie rendszerét megelőző átírások kompromisszumos megoldásokat kínáltak a kiejtés és a normál transzliteráció között, azonban nehézségeik miatt nem terjedtek el. A Wylie átírás célja az volt, hogy pontosan visszaadja az írott tibeti betűket, így azok egységesen használhatók lesznek a nemzetközi tibetológia tudományos publikációi során. Nem célja, hogy segítse a tibeti szavak helyes kiejtését.

MássalhangzókSzerkesztés

Wylie-átírás szerint a mássalhangzók:

Tibeti Wylie IPA Magyaros Tibeti Wylie IPA Magyaros Tibeti Wylie IPA Magyaros Tibeti Wylie IPA Magyaros
ka [ká] ka kha [kʰá] kha ga [ɡà/kʰà] ga nga [ŋà] nga
ca [tɕá] csa cha [tɕʰá] csha ja [dʑà/tɕʰà] dzsa nya [ɲà] nya
ta [tá] ta tha [tʰá] tha da [dà/tʰà] da na [nà] na
pa [pá] pa pha [pʰá] pha ba [bà/pʰà] ba ma [mà] ma
tsa [tsá] ca tsha [tsʰá] cha dza [dzà/tsʰà] dza wa [wà] va
zha [ʑà/ɕà] zs za [zà/sà] za 'a [ɦà/ʔà] achung ya [jà] ja
ra [rà] ra la [là] la sha [ɕá] sa sa [sá] sza
ha [há] ha a [ʔá] -

Az ábécé utolsó betűje (), nem kerül átírásra, ez ugyanis a tibeti magánhangzók diakritikus (mellékjeles) jelzésének hagyományos leírását segíti. A tibeti írásban a mássalhangzó helyzete a szótagon belül befolyásolja annak jelentését, a megfelelő „eléírt”, „föléírt”, „aláírt”, „mögéírt” mássalhangzók módosítják a kiejtést.

Az összetartozó szótagokat a szövegek kritikai feldolgozásában kötőjelekkel kapcsolják össze, de gyakran a szöveg központozása teljesen megfelel az eredeti tibetinek, azaz nincs kötőjelezés és nem teszünk ki mondatjeleket. A magyarul megjelenő népszerű tibeti buddhista könyvekben szereplő átírások eseteiben helyesebb lenne a kötőjel nélküli változatot használni, mert a kötőjelezés pontos nyelvtudást igényel, amíg a másik csak szimpla másolás. (Az alábbi táblázatban félkövérrel vannak jelölve azok a betűk, amelyek eltérnek a Wylie-féle angol és a magyar fonetikus átírásban.)

Angol (Wylie) k kh g ng c ch j ny t th d n p ph b m ts tsh dz zh z (a-chung) y r l sh s h a i u e o
Magyar k kh g ng cs csh dzs ny t th d n p ph b m c ch dz zs z (acshung) j r l s sz h a i u e o

A fonetikus átírás során ez a táblázat bizonyos tekintetben egyszerűsödik (a hehezetesek többségének esetében), másokban pedig bonyolódik (a magánhangzók esetében, mivel bejönnek az umlautok és ékezetes magánhangzók).

MagánhangzókSzerkesztés

A négy magánhangzó mellékjeles (diakritikus) jelzésére a szótagon belül a ) szolgál.

ཨི i ཨུ u ཨེ e ཨོ o

Ha a szótag nem rendelkezik mellékjeles magánhangzó-jelöléssel, az " a" jelzésére használják. (pl. ཨ་ = a).

KapitalizációSzerkesztés

Néhány korábban használt átírási rendszer az alapbetű jelzésére az ún. kapitalizációt használta, azaz az alapbetűt nagybetűkkel írta. Ez kétségtelenül megkönnyítette a szótárhasználatot, ugyanis a tibeti szótárakban felsorolt szavak szoros sorrendjét az alapbetű helyzete határozza meg, és nem az első mássalhangzó, ami esetleg egy eléírt betű is lehet. A kapitalizációt azonban sok esetben következetlenül alkalmazták, ráadásul a nyugati, latin betűs írásokban a kapitalizációt szokásosan a szó elején használják (tulajdonnevek jelzésére), ezért a betű szerinti átírási rendszerekben használatuk zavart keltett. A Wylie nem emeli ki az alapbetűt, nem nyújt segítséget a helyes kiejtéshez, azonban általa a tibeti szó egyértelműen azonosítható. Például a tibeti buddhista szekta, a Kagyü helyesen Bka-brgyud és nem bKa'-brGyud.

KorlátaiSzerkesztés

Az eredeti Wylie rendszer nem képes átírni az összes tibeti-írásjelet, például hiányzik a nem-tibeti szavakat jellemző karakterkészlet, (szanszkrit és a kínai szavak esetében). Ennek megfelelően a szakirodalomban megegyeznek abban, hogy a Wylie rendszere hiányos, további egyezményes jelölésekre van szükség. A tibeti írásban a mássalhangzó csoportok egy szótagon belül az elé-, mögé-, fölé-, aláírt betűkkel jelölődnek.

A Wylie rendszer ezek között nem tesz különbséget, pedig a tibeti írásban egyértelműek ezek a jelölések. Egyetlen kivétel van, a gy-, amit lehet írni eléírt g-nek vagy aláírt -y módon. Pl... གྱང "fal" wylie:gyang, míg གཡང་ " szakadék, nagy űr, üresség" wylie:g.yang.

A Tibetan and Himalayan Library a Virginiai Egyetemen kidolgozott egy szabványt, amely kiterjesztette Wylie átírási rendszert.[2] Ez vegyesen használ kapitalizációt a szótag belsejében és egyéb latin írásjeleket is, hogy képviselje a hiányzó karaktereket. Számos szoftverrendszer, amelyet átírásra fejlesztettek ki, már ezt a szabványt alkalmazza, hogy korlátlanul átírhassa a tibeti betűket (beleértve a teljes Unicode tibeti karakterkészlet) a latin billentyűzetre.

JegyzetekSzerkesztés

  1. Wylie, Turrell V. (1959. 12). „A Standard System of Tibetan Transcription”. Harvard Journal of Asiatic Studies 22, 261–267. o, Kiadó: Harvard-Yenching Institute. DOI:10.2307/2718544.  
  2. EWTS

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés