A zöldterület egy gyűjtőfogalom: a település beépítésre nem szánt területeinek részben vagy egészben állandóan növényzettel fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közterülete, kivételesen közhasználat céljára átadott területe (így közparkok, közkertek). [1] Zöldterület csak közterület lehet.[2]

Nem tévesztendő össze a zöldfelülettel.

A zöldterületek között céljuk, helyük, használatuk módja, s ennek megfelelő kialakulásuk szerint egymástól eltérő fajtákat különböztetünk meg. E fajták nem mindenkor jelentkeznek tisztán, gyakran egybefolyva vagy területileg összeszövődve fordulnak elő. Fajtájuk szerint megkülönböztetve, a zöldterület fogalmán belül vannak: városi díszkertek, üdülő parkok, gyermekparkok, fasorok, kultúrparkok, sportparkok, középületek kertjei, lakóházak kertjei, erdőparkok, védőterületek, botanikus kertek, úttörőtáborok, temetők, erdők, kertészet és mezőgazdasági területek.

FajtáiSzerkesztés

 • Városi díszkertek: Belterületen, elsősorban díszítő céllal, csak rövid ideig tartó pihenésre berendezve, a kisebbek neve: szkver (square)
 • Üdülő parkok: Belterületen, tereken vagy parksávok formájában felnőtteknek napközi üdülésre, gyermekeknek játszóhellyel.
 • Gyermekparkok: Az üdülőpark különös formája, elsősorban gyermekek játékai részére berendezve, a különböző korcsoportok igényei szerint.
 • Fasorok, sétányok: Egyes fák, amelyek egyaránt szolgálnak díszül és üdülésre.
 • Kultúrparkok: Lehetőleg a belterületen, díszítő és üdülési céllal létesített nagyobb parkok, amelyek egyben a szórakozás, művelődés, sport különböző intézményeit is magukban foglalják.
 • Sportparkok: A kisebbek belső területen, a nagyobbak esetleg külterületen, a sportpályákon túlmenően, azokat övezően üdülőpark jelleggel kialakítva.
 • Középületek kertjei: Rendeltetésszerű használatuknak megfelelően berendezve (iskola, kórház). Ezek legtöbbször a díszítő célt és az üdülőpark jelleget egyesítik.
 • Lakóházak, lakótömbök, soklakásos lakóházak kertjei(előkertek a ház és az utca közt, oldalkertek, hátsókertek). Céljuk: védelem, szép környezet, üdülés, játék biztosítása.
 • Erdőparkok: Külterületen, általában nagyobb méretben, erdőszerűen ültetett, de kifejezetten üdülési célra létesített jól megközelíthető parkok, ahol a látogatók hosszabb időt, félnapot vagy többet, ahová kirándulnak.
 • Védőterületek: Az egész település szélvédelmét, ipari és lakóterületek elválasztását, lakóterületek védelmét szolgálják ipartelepek, benzinkutak, raktárterületek, a mozgó vagy nyugvó fogalom területei, vasutak káros vagy zavaró hatásai ellen, de lehetnek egyes városrészek, esetleg egyes üzemek védelmét célzó területek.
 • Botanikus kertek, állatkertek: A településen túlterjedő, országos vagy táji jelentőségű intézmények, egyben zöldterületi funkciójuk is van.
 • Úttörőtáborok, sátortáborok, kemping: A településen kívül létesített üdülés célú zöldterület.
 • Temetők: Külterületen létesített egészségügyi intézmények, amelyek ugyanakkor a zöldterület szerepét is betöltik korlátozott használattal.
 • Erdők: Elsősorban gazdasági, termelési céllal létesített, de bizonyos korlátozással üdülésre is használható zöldterületek, amelyek egyben más rendeltetést is betölthetnek, pl. védősávok lehetnek.
 • Kertészet és mezőgazdasági termelő területek: Főként a termelés érdekeit szolgálják, de némi zöldterületi értékük is van, mert esetleg védőterületek, vagy bizonyos korlátozással sétára, pihenőhelyekül használhatók.

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

Zöldterület-kezelés