Államháztartás

Az államháztartás a központi és a helyi kormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazó mérleg, illetve az ezekre vonatkozó szabályrendszer (más néven az államháztartás rendszere). Az államháztartás az állam gazdálkodási rendszerének egésze. Azt a tevékenységet, amellyel az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami költségvetésbe, mint pénzalapba, majd azt felhasználja kiadásai teljesítésére, államháztartásnak nevezzük. Az állam olyan feladatokat lát el a köz érdekében, amelyeket a gazdaság többi szereplői nem tudnának megoldani. Ezeket a feladatokat közfeladatoknak nevezzük.

FeladataiSzerkesztés

 • allokáció: az állam a szükséges erőforrások megszerzésével és felhasználásával biztosítja a közösségi feladatok ellátását
 • újraelosztás: korrigálja a vagyoni értékű jogok örökléséből és a piaci működésből származó jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat
 • az egyensúly megőrzése: elősegíti a gazdasági növekedés feltételeinek a megteremtését a megfelelő szintű foglalkoztatás, csoportérdekek összehangolása
 • jogi keretek kialakítása
 • önfenntartás

Működésének feltételeiSzerkesztés

Az államháztartás működéséhez meg kell teremteni a feltételeket:

 • a megfelelő pénzügyi egyensúlyra
 • a kijelölt állami feladatvállalás teljesítésére
 • a közpénzekkel való hatékony gazdálkodásra
 • a közpénzekkel való gazdálkodás ellenőrizhetőségére

Alrendszereinek rövidtávú története MagyarországonSzerkesztés

2010. január 1-je előtti szerkezetSzerkesztés

Az államháztartási törvény 2010. január 1-je előtt négy államháztartási alrendszert sorolt fel:

 1. központi költségvetés
 2. társadalombiztosítási költségvetés
 3. elkülönített pénzügyi alapok mérlege
 4. helyi önkormányzatok gazdálkodása (mérlege)

2010. január 1-je óta[1] a jogi személyiséggel nem rendelkező társadalombiztosítási alapok és az elkülönített állami pénzalapok a központi alrendszer részét képezik, azaz az államháztartás két alrendszerből áll:

 1. központi alrendszer
 2. önkormányzati alrendszer

Jelenleg érvényes államháztartási törvényi szerkezetSzerkesztés

A 2011 évi CXCV.(195.) törvény az államháztartásról az államháztartás alrendszereit az alábbiak szerint határozza meg[2]:

Az államháztartás központi és önkormányzati alrendszerből áll.

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozik

a) az állam,
b) a központi költségvetési szerv,
c) a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestület, és
d) a c) pont szerinti köztestület által irányított köztestületi költségvetési szerv.

Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozik

a) a helyi önkormányzat,
b) a helyi nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: nemzetiségi önkormányzat),
c) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.) szerint létrehozott társulás, valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás (a továbbiakban együtt: társulás),
d) a térségi fejlesztési tanács, és
e) az a)–d) pontban foglaltak által irányított költségvetési szerv.

AlapegységeiSzerkesztés

GazdálkodásaSzerkesztés

BevételeiSzerkesztés

Az állami kiadások fedezéséhez szükséges bevételek formái sokfélék. Jellegük alapján két kis csoportot alkotnak: az egyik a végleges, vagy vissza nem térülő bevételek és a másik az átmeneti, vagy visszatérülő bevételek.

A végleges, vagy vissza nem térülő bevételek:

 • adók
 • vámok
 • illetékek
 • járulékok befizetése
 • hozzájárulások
 • bírságok

Az átmeneti, vagy visszatérülő bevételek:

 • belső kölcsönök
 • külföldi kölcsönök
 • egyéb visszatérítéses pénzigénybevételek

KiadásaiSzerkesztés

Az állami kiadások:

 • szociális és egészségügyi ellátás
 • kultúra, oktatás
 • honvédelem és a rend-, és jogbiztonság

Egyéb kiadások:

 • a központi költségvetés gazdálkodó szervek részére nyújtott támogatásai
 • nemzetközi kapcsolatokból eredő kiadások
 • adósságszolgálat

EgyenlegSzerkesztés

A bevételek és a kiadások különbsége a többlet (ha pozitív) vagy a hiány (ha negatív).

Lásd mégSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. Archivált másolat. [2011. július 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2010. június 24.)
 2. 2011 évi CXCV (195.) törvény az államháztartásról I. fejezet 2. alcím

További információkSzerkesztés