Egyensúly (egyértelműsítő lap)

egyértelműsítő lap
(Egyensúly szócikkből átirányítva)

Az egyensúly általában egy rendszernek az az állapota, amelyben az egymásra ható erők hatásának összege zéró. Ilyen állapotot, vagy erre való hivatkozást különböző tárgykörben is találhatunk, úgymint:

Biológia
 • Egyensúly (képesség): Egyensúly érzése (angol: Equilibrioception).
 • Homeosztázis: Egy nyílt (alapvetően biológiai) rendszer azon képessége, hogy belső környezetét szabályozni tudja.
 • Populációgenetika (Genetikai egyensúly): Olyan elképzelt állapot amelyben egy adott népességhez viszonyított születési arány az elhalálozási aránnyal megegyezik.
 • Populációgenetika (Punktualizmus vagy punktuált egyensúly): Ennek elmélete szerint a genetikai fejlődés nem folyamatos, hanem megszakításokkal történik.
 • Üledékképződési egyensúly (angol: Sedimentation equilibrium): Biológiai laboratóriumi módszer proteinek egyedi eloszlásának ultracentrifugával való meghatározására és a közöttük lefolyó kémiai reakciók tanulmányozására oldatban, ultracentrifuga segítségével.
Fizika
Játékelmélet
 • Korrelált egyensúly
 • Nash-egyensúly
  • Kvázi perfekt egyensúly
  • Szekvenciális egyensúly (egymást követő)
 • Szimmetrikus egyensúly
 • Remegő kezes tökéletes egyensúly
Kémia
Közgazdaságtan