Az állami vagyon a Magyar Állam tulajdonában álló vagyont jelenti Magyarországon. Az állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlás módját és szervezetét, valamint e vagyon kezelését alapvetően az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény szabályozza.

E törvény alkalmazásában állami vagyonnak minősülSzerkesztés

a) az állami tulajdonban lévő ingó dolog, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erő, b) az állami tulajdonban lévő termőföldekből álló, külön törvényben szabályozott Nemzeti Földalap, c) az állami tulajdonban lévő - a b) pont hatálya alá nem tartozó - ingatlan, d) az állami tulajdonban lévő értékpapír, e) az államot megillető társasági részesedés és más vagyoni értékű jog.

Külön törvény rendelkezik az alábbiakrólSzerkesztés

a) az államadósság és az állami követelések kezelésével összefüggő szabályokról, b) az állami tulajdonú lakások értékesítéséről, bérletéről, c) a koncesszióról (az állami monopóliumok hasznosításáról), d) a Magyar Nemzeti Bank, az Államadósság Kezelő Központ Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Rt. feletti tulajdonosi joggyakorlásról és e társaságok működéséről.

A 2007. évi CVI. törvény viszonya a nemzetközi szerződésekhezSzerkesztés

A 2007. évi CVI. törvénynek az állami vagyon megszerzésére, elidegenítésére vagy az állami vagyonnal való más rendelkező cselekményre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, ha a felsoroltakra a Magyar Állam által kötött nemzetközi szerződés eltérően rendelkezik.