Állcsont

Állcsontnak nevezzük azt a két csontot (os), amelyek a szájnyílást határolják. Az állcsontok az arckoponyához (cranium viscerale) tartoznak és a táplálék megragadására szolgálnak. Emlősöknél ezek horgonyozzák el a fogakat (dens).

Emberi állkapocs

Megkülönböztetünk:

Az állkapocs a halántékcsonthoz (os temporale) ízesül és mozgatható. A páros felső állcsont a koponyához (cranium) van rögzítve.

Réthelyi Miklós, Antal Miklós, Liposits Zsolt, Oláh Imre, Sétáló György.szerk.: Réthelyi Miklós: Funkcionális anatómia, 8. kiadás, Budapest: Medicina Könyvkiadó (2002). ISBN 963-242-564-2 

szerk.: Werner Platzer: SH Atlasz Anatómia I., ford. Dr. Sebestény Tamás, 6. kiadás, Springer Hungarica, 2–3. o. (1996). ISBN 963-8455-63-2