Ügyvédi eskü

Az ügyvédi eskü az ügyvédi hivatás folytatásának egyik feltétele.

Magyarországon szerkesztés

Az ügyvéd esküt tesz a kamarai felvételét követő 2 hónapon belül a kamara elnöke előtt. Tevékenységét csak az eskü letétele után kezdheti meg. Az eskütételről a kamara okiratot készít, amely tartalmazza az eskü szövegét, letételének és az ügyvédi tevékenység megkezdésének időpontját. Az ügyvéd és a kamara elnöke írja alá az okiratot, amit a kamara őriz meg.

Az eskü szövege szerkesztés

„Én (az eskütevő neve) esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. (Az eskütevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!”

Források szerkesztés

Budapesti Ügyvédi Kamara

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés