Az ügyvédi eskü az ügyvédi hivatás folytatásának egyik feltétele.

MagyarországonSzerkesztés

Az ügyvéd esküt tesz a kamarai felvételét követő 2 hónapon belül a kamara elnöke előtt. Tevékenységét csak az eskü letétele után kezdheti meg. Az eskütételről a kamara okiratot készít, amely tartalmazza az eskü szövegét, letételének és az ügyvédi tevékenység megkezdésének időpontját. Az ügyvéd és a kamara elnöke írja alá az okiratot, amit a kamara őriz meg.

Az eskü szövegeSzerkesztés

„Én (az eskütevő neve) esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom. Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm. (Az eskütevő meggyőződése szerint.) Isten engem úgy segéljen!”

ForrásokSzerkesztés

Budapesti Ügyvédi Kamara

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés