Az ügyvédi visszaélés (latin eredetű szóval praevaricatio inpropria az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények egyike.

TörténeteSzerkesztés

A Csemegi-kódexbenSzerkesztés

A Csemegi-kódex szabályozta az ú. n. ügyvédi bűntettet.

Így minősült:

1. Annak cselekménye, aki ügyvédi minőségében rábízott ügyben mindkét félnek tanáccsal vagy tettel kötelességellenesen szolgál, vagy miután az egyik felet képviselte, annak beleegyezése nélkül az ügy folyama alatt, az ellenfélnek képviseletét elvállalja. Ez mint vétség 3 évig terjedhető fogházzal volt büntetendő.

2. Annak cselekménye, aki az ellenféllel egyetértve, saját ügyfelének kárára működik; büntetése 5 évig terjedhető börtön.

3. Ügyvéd, aki büntetőügyben megvesztegetve, védence ártalmára kötelességellenesen jár el, a szerint, amint az ügy kihágásra, vétségre, bűntettre vonatkozik: 3 hónapig terjedhető fogházzal, 1 évig, illetve 5 évig terjedhető börtönnel büntetendő. De 5 évig terjedhető fegyház a büntetés akkor, ha az ügy halállal vagy életfogytig tartó fegyházzal sújtott bűntettre vonatkozik.

Mellékbüntetés vétség esetében az ügyvédség elvesztése, bűntett esetében hivatalvesztés és politikai jogok gyakorlatának felfüggesztése volt.[1]

Az ügyvédi bűntett az ügyvédi képviselettel való visszaélés volt, amelynek alanya csak ügyvédi oklevéllel bíró és az ügyvédi kamarába bejegyzett ügyvéd lehetett (ügyvédjelölt, ügyvédhelyettes nem!) . Akár peres, akár nem peres ügyben és ügy polgári, mint büntető, fegyelmi vagy közigazgatási ügyben elkövethető. volt.[2]

Az 1978. évi IV. törvénybenSzerkesztés

A korábbi Btk. 247. §-a rendelte büntetni az ügyvédi visszaélést. A büntetés a minősített esetben - a (2) bekezdés szerint - öt évig terjedő szabadságveszés volt.[3]

A hatályos Büntető TörvénykönyvbenSzerkesztés

Az ügyvédi visszaélésről a 2012. évi C. törvény 286. §-a rendelkezik.

„285. § (1) Az ügyvéd, aki azért, hogy ügyfelének jogtalan hátrányt okozzon, hivatásából folyó kötelességét megszegi, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az ügyvédi visszaélést haszonszerzés végett követik el.

(3) E § alkalmazásában ügyvéd az ügyvédjelölt és más olyan személy is, aki jogi képviseletre foglalkozásánál fogva jogosult.[4]

ForrásokSzerkesztés

  • 2012. évi C. törvény
  • A Pallas nagy lexikona
  • Révai

JegyzetekSzerkesztés