Főmenü megnyitása

MagyarországSzerkesztés

Törvények (9)Szerkesztés

 • 1969. évi I. törvény a Magyar Népköztársaság és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság között Budapesten 1968. június 14-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról
 • 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
 • 1969. évi III. törvény a szerzői jogról
 • 1969. évi IV. törvény a Magyar Népköztársaság 1968. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 1969. évi V. törvény a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között Szófiában 1969. július 10-én aláírt Barátsági, Együttműködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerződés törvénybe iktatásáról
 • 1969. évi VI. törvény a szakmunkásképzésről
 • 1969. évi VII. törvény a gázenergiáról
 • 1969. évi VIII. törvény a Magyar Népköztársaság 1970. évi költségvetéséről
 • 1969. évi IX. törvény a védjegyről

Törvényerejű rendeletek (43)Szerkesztés

 • 1969. évi 1. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság között a kölcsönös jogsegélyről szóló, Belgrádban, az 1968. évi március hó 7. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
 • 1969. évi 2. tvr. a Vámegyüttműködési Tanács létrehozásáról szóló, Brüsszelben 1950. december 15-én megkötött nemzetközi Egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 3. tvr. a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. törvény egyes rendelkezéseinek módosításáról
 • 1969. évi 4. tvr. a legelő- és apaállatgazdálkodás szabályozásáról
 • 1969. évi 5. tvr. a Tanácsköztársasági Emlékérem adományozásáról
 • 1969. évi 6. tvr. a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskola létesítéséről
 • 1969. évi 7. tvr. a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Lengyel Népköztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Budapesten 1967. évi szeptember hó 16. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 8. tvr. A faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről New Yorkban 1965. december 21-én elfogadott nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 9. tvr. a kisiparosok kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról szóló 1961. évi 20. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1969. évi 10. tvr. A New Yorkban 1965. július 8-án kelt, a szárazföldi államok átmenő kereskedelméről szóló Egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 11. tvr. a Magyar Népköztársaság és a Mongol Népköztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegélyről szóló, Budapesten az 1968. évi november hó 22. napján aláírt szerződés kihirdetéséről
 • 1969. évi 12. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Iráni Császárság Kormánya között Budapesten, az 1968. évi május hó 24. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 13. törvényerejű rendelet A Magyar Népköztársaság és a Tunéziai Köztársaság között a légiszállítások tárgyában Budapesten, 1968. évi június hó 17. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 14. törvényerejű rendelet a felsőoktatási intézményekről szóló 1962. évi 22. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1969. évi 15. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Bolgár Népköztársaság között a növényvédelem és a zárszolgálat terén való együttműködésről Szófiában, 1968. március 19. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 16. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Kubai Köztársaság Kormánya között az egészségügyi együttműködés tárgyában Budapesten 1966. június 15. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 17. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya között a szolgálati útlevéllel rendelkezőkre vonatkozó vízumkötelezettség megszüntetéséről, Bécsben 1969. április hó 29. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 18. törvényerejű rendelet az 1970. évi népszámlálásról
 • 1969. évi 19. törvényerejű rendelet a Montreuxben, 1965. évi november hó 12. napján kelt Nemzetközi Távközlési Egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 20. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között Budapesten, 1968. évi november hó 16. napján aláírt kulturális és tudományos együttműködési egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 21.törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya között Damaszkuszban, az 1968. évi június hó 9. napján aláírt kulturális egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 22. törvényerejű rendelet az űrhajósok mentéséről, az űrhajósok hazaküldéséről és a világűrbe felbocsátott objektumok visszaszolgáltatásáról szóló nemzetközi egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 23. törvényerejű rendelet az 1957. évi 47. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1969. évi 24. törvényerejű rendelet a Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola létesítéséről
 • 1969. évi 25. törvényerejű rendelet a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola létesítéséről
 • 1969. évi 26. törvényerejű rendelet Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola létesítéséről
 • 1969. évi 27. törvényerejű rendelet a levéltári anyag védelméről és a levéltárakról
 • 1969. évi 28. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szíriai Arab Köztársaság Kormánya közötti idegenforgalmi együttműködés tárgyában Damaszkuszban 1968. május hó 8. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 29. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti fuvarozás tárgyában Budapesten, 1968. évi szeptember hó 14. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 30. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetségének Kormánya között a légiközlekedésről szóló, Budapesten, 1968. évi december hó 2. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 31. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Német Demokratikus Köztársaság Kormánya között Berlinben, 1969. június 20-án a vízummentes utazás tárgyában aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 32. törvényerejű rendelet a honvédelmi hozzájárulásról szóló 1959. évi 26. törvényerejű rendelet módosításáról és kiegészítéséről
 • 1969. évi 33. törvényerejű rendelet a Budapesti Orvostudományi Egyetem elnevezéséről
 • 1969. évi 34. törvényerejű rendelet egyes kutatói munkakörökben dolgozók határozott idejű munkaviszonyban foglalkoztatásáról
 • 1969. évi 35. törvényerejű rendelet az Egri Tanárképző Főiskola elnevezéséről
 • 1969. évi 36. törvényerejű rendelet a Budapesten, 1968. november 27. napján kelt, a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között létrejött, kedvezményes vámtételek biztosításáról szóló megállapodás kihirdetéséről
 • 1969. évi 37. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Bolgár Népköztársaság Kormánya között az idegenforgalmi együttműködés tárgyában, Szófiában, 1969. évi január 22-én aláírt megállapodás kihirdetéséről
 • 1969. évi 38. törvényerejű rendelet Felszabadulási Jubileumi Emlékérem alapításáról
 • 1969. évi 39. törvényerejű rendelet a dolgozók betegségi biztosításáról szóló 1955. évi 39. törvényerejű rendelet módosításáról
 • 1969. évi 40. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Finn Köztársaság között a vízumkényszer megszüntetése tárgyában Budapesten, 1969. október 1-jén aláírt egyezmény kihirdetéséről
 • 1969. évi 41. törvényerejű rendelet a Magyar Tudományos Akadémiáról
 • 1969. évi 42. törvényerejű rendelet a magánkereskedők kötelező kölcsönös nyugdíjbiztosításáról
 • 1969. évi 43. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Kormánya és Románia Szocialista Köztársaság Kormánya között a kishatárforgalomról szóló, Budapesten, 1969. június 17-én aláírt egyezmény kihirdetéséről

KormányrendeletekSzerkesztés

Miniszteri rendeletekSzerkesztés

 • 15/1969. (XI. 6.) MÉM rendelet a méhészetről
 • 4/1969. (XII. 28.) OMFB-IM együttes rendelet a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1969. évi II. törvény végrehajtásáról
 • 9/1969. (XII.29.) MM rendelet a szerzői jogi törvény végrehajtásáról

A nemzetközi jogbanSzerkesztés

 • 1969. évi Bécsi egyezmény a szerződések jogáról
1968 a jogalkotásban 1969 a jogalkotásban
 
1970 a jogalkotásban