2. szvit (Bartók)

A II. szvit keletkezésének ideje 19051907 (Op. 4, Sz. 34, BB 40).

2. szvit
Bartók 1927-ben
Bartók 1927-ben

Zeneszerző Bartók Béla
Opusszám Op. 4, Sz. 34, BB 40
Keletkezés 1905 (?)

Az első három tételt feltehetően 1905-ben írta a komponista, Bartók Béla, a következő évben pedig első népdalgyűjtő útjára indult. Ennek az élménynek nyomai a szvit negyedik tételén már megmutatkoznak: első ízben él Bartók pentaton fordulatú témával. Ennek ellenére a mű még magán viseli a verbunkos-irodalom és Richard Strauss nagy koncepciójú szimfonikus művészetének kettős hatását. A szvit zenéjében még erős a klasszikus-romantikus örökségből sarjazó dúr-moll tonalitás, bár a második tétel (scherzo) már csak alaphangjával utal erre. Figyelemreméltó e tétel ritmikája, őserejű lendülete, valamint a középrészben alkalmazott, Bachra hajazó fúga. A lassú harmadik tétel érdekes parlando-dallamossága részben a hallgató-nótákra, részben a későbbi Bartók sajátos hangjára utal. A zárótétel, népzenei inspirációja ellenére klasszikus szonátaforma keretein belül íródott.

A művet eredeti formájában 1909-ben Budapesten mutatták be. A későbbiek során Bartók többször is átdolgozta.

TételekSzerkesztés

 1. Comodo
 2. Allegro scherzando
 3. Andante
 4. Comodo

Autográf anyagokSzerkesztés

 • Vázlatok (hiányos):
 1. Folyamatvázlat töredékek az I–II. és IV. tételhez (Bartók Péter magángyűjteménye: 12FSS1ID1)
 2. Részvázlatok (Bartók Archívum, Budapest: 2002a)
 • Autográf partitúra, eredetileg Szerenád címmel, a szerzői kiadású elsőkiadás (Selbstverlag B.B.) metszőpéldánya, a 29–32. pp. későbbi revíziójával (Bartók Péter magángyűjteménye: 12FSS1ID1)
 • A partitúra elsőkiadás javított példányai:
 1. Bartók saját példánya (Bartók Archívum, Budapest: BH32)
 2. A Budapesti Filharmóniai Társaság példánya (Bartók Archívum, Budapest: 2131)
 3. Az Universal Edition 6981 2. kiadás (1921) metszőpéldánya (Wiener Stadt- und Landbibliothek)
 • Az UE 2. kiadás egy példánya néhány javítással (ifj. Bartók Béla magángyűjteménye)
 • Szólamanyag: másolat, kopista írása, Bartók autográf javításaival (az ismételten javított szólamanyag előbb az 1., azután a 2. kiadás szövegének felelt meg) (Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, letét a budapesti Bartók Archívumban).
 • Amerikai revízió
 1. Az UE kiadás egy példánya, a IV. tételben újraírt oldalakkal (az elveszett [?] autográf oldalak fotokópiában), című 1942 (Bartók Péter magángyűjteménye: 12FSFC1).
 2. A B&H 16160 3. kiadás (1948), revised 1943 edition, metszőpéldánya (Bartók-kézírású bejegyzés nélkül) (Bartók Péter magángyűjteménye: 12FSFC3).
 • 2-zongorás átdolgozása=BB 122.