Főmenü megnyitása


A magyar nyelv és a francia nyelv 207 szavas Swadesh-listája.

BemutatásSzerkesztés

Ez a Morris Swadesh amerikai nyelvész alkotta lista olyan alapszókincset tartalmaz, amelyről feltételezhető, hogy minden nyelvben megvan. A listának több változata létezik. Fő változatok:

  • egy 207 szavas lista, amelyben nem minden szó található meg minden nyelvben (például „kígyó” és „hó”);
  • egy 100 szavas lista.

Ez a lista nem teszi lehetővé a nyelv beszélőivel való kommunikálást, hanem csak a nyelvvel való első érintkezést.

Részletekről lásd a Swadesh-lista szócikket.

ListaSzerkesztés

Szám Magyar Francia
1. én je (hangsúlytalan), moi (hangsúlyos)
2. te,
maga, ön
tu (hangsúlytalan), toi (hangsúlyos)
vous
3. ő il (hímnemű, hangsúlytalan), lui (hímnemű, hangsúlyos) / elle (nőnemű)
4. mi nous
5. ti, maguk, önök vous
6. ők ils (hímnemű, hangsúlytalan), eux (hímnemű, hangsúlyos) / elles (nőnemű)
7. ez ce(t) …(-ci) (hímnemű determináns), cette …(-ci) (nőnemű determináns), celui-ci (hímnemű névmás), celle-ci (nőnemű névmás), ceci (semleges névmás)
8. az ce(t) …-là (hímnemű determináns), cette …-là (nőnemű determináns), celui-là (hímnemű névmás), celle-là (nőnemű névmás), cela (semleges névmás)
9. itt, ide ici, là
10. ott, oda là(-bas)
11. ki, aki qui
12. mi (kérdő névmás)
ami (vonatkozó névmás)
quoi,
que
13. hol, ahol, hova, ahova
14. mikor, amikor quand
15. hogy, ahogy comment
16. nem, ne non, ne … (pas)
17. egész, minden tout
18. sok beaucoup (de)
19. némely quelques
20. kevés peu
21. más autre
22. egy un
23. kettő deux
24. három trois
25. négy quatre
26. öt cinq
27. nagy grand
28. hosszú long
29. bő, széles large
30. vastag épais
31. nehéz lourd
32. kis, kicsi petit
33. rövid court
34. szűk, keskeny étroit
35. vékony mince
36. femme
37. férfi homme
38. ember homme
39. gyerek enfant
40. feleség femme
41. férj mari
42. anya mère
43. apa père
44. állat animal
45. hal poisson
46. madár oiseau
47. kutya chien
48. tetű pou
49. kígyó serpent
50. féreg ver
51. fa (élő) arbre
52. erdő forêt
53. bot bâton
54. gyümölcs fruit
55. mag graine
56. (fa)levél feuille
57. gyökér racine
58. (fa)kéreg écorce
59. virág fleur
60. herbe
61. kötél corde
62. bőr peau
63. hús chair (élő), viande (élelem)
64. vér sang
65. csont os
66. zsír graisse
67. tojás œuf
68. szarv corne
69. farok queue
70. toll (madáré) plume
71. haj cheveux
72. fej tête
73. fül oreille
74. szem œil
75. orr nez
76. száj bouche
77. fog (főnév) dent
78. nyelv langue
79. köröm ongle
80. lábfej pied
81. láb(szár) jambe
82. térd genou
83. kéz main
84. szárny aile
85. has ventre
86. belek entrailles, intestins
87. nyak cou
88. hát dos
89. mell poitrine
90. szív cœur
91. máj foie
92. iszik boire
93. eszik manger
94. harap mordre
95. szopik sucer
96. köp cracher
97. hány vomir
98. fúj souffler
99. lélegzik respirer
100. nevet, kacag rire
101. lát voir
102. hall entendre
103. tud savoir
104. gondol, gondolkodik penser
105. szagol, szagot érez sentir
106. fél (ige) craindre
107. alszik dormir
108. él vivre
109. meghal mourir
110. öl tuer
111. verekedik,
harcol
se battre,
combattre, lutter
112. vadászik chasser
113. üt frapper
114. vág couper
115. hasít fendre
116. leszúr, ledöf poignarder
117. kapar, vakar gratter
118. ás creuser
119. úszik nager
120. repül voler
121. jár marcher
122. jön venir
123. lefekszik,
fekszik
se coucher, s’étendre
être couché(e), ’être étendu(e)
124. leül,
ül
s'asseoir
être assis
125. feláll,
áll
se lever
se tenir debout
126. forog tourner
127. esik tomber
128. ad donner
129. fog (ige), tart tenir
130. szorít serrer
131. dörzsöl frotter
132. mos laver
133. töröl essuyer
134. húz tirer
135. tol pousser
136. dob (ige) jeter, lancer
137. köt lier
138. varr coudre
139. számol compter
140. mond dire
141. énekel chanter
142. játszik jouer
143. lebeg flotter
144. folyik couler
145. (meg)fagy, fagyaszt geler
146. dagad, duzzad gonfler
147. nap soleil
148. hold lune
149. csillag étoile
150. víz eau
151. eső pluie
152. folyó rivière
153. lac
154. tenger mer
155. sel
156. pierre
157. homok sable
158. por poussière
159. föld terre
160. felhő nuage
161. köd brouillard
162. ég ciel
163. szél vent
164. neige
165. jég glace
166. füst fumée
167. tűz feu
168. hamu cendre
169. ég brûler
170. út route
171. hegy (domborzat) mont, montagne
172. piros, vörös rouge
173. zöld vert
174. sárga jaune
175. fehér blanc
176. fekete noir
177. éj(szaka) nuit
178. nap(pal) jour
179. év an, année
180. meleg chaud
181. hideg froid
182. tele plein
183. új nouveau
184. régi,
öreg
ancien,
vieux
185. bon
186. rossz mauvais
187. korhadt, rothadt pourri
188. piszkos, koszos sale
189. egyenes droit
190. kerek rond
191. éles,
hegyes
tranchant,
pointu
192. tompa émoussé
193. sima lisse
194. nedves mouillé, humide
195. száraz sec
196. helyes correct, juste
197. közeli,
közel
proche
près
198. messzi,
messze
lointain
loin
199. jobb (a „bal” ellentéte) droit
200. bal gauche
201. -nál/-nél, -hoz/-hez/-höz à
202. -ban/-ben, -ba/-be dans
203. -val/-vel avec
204. és et
205. ha si
206. mert parce que
207. név nom

MegjegyzésekSzerkesztés

  1. A félkövér betűkkel szedett szavak a 100 szavas listában is megvannak.
  2. A szavaknak csak az alapalakjuk jelenik meg.
  3. Az egyes cellákban azért van két vagy több szó, mert az eredeti angol listában szereplő egyes szavaknak két vagy több magyar, illetve francia szó felel meg.
  4. Az egyazon cellában egymás alatt megjelenő szavak a mellettük, a másik oszlopban ugyanúgy megjelenő szavaknak felelnek meg.

ForrásSzerkesztés