A magyar nemzet hadtörténelme

A magyar nemzet hadtörténelme egy 20. század első felében megjelent nagy terjedelmű magyar nyelvű történelmi mű volt, szerzője Bánlaky József (1931-ig Breit József).

A magyar nemzet hadtörténelme

Szerző Bánlaky József (1931-ig Breit József)
Első kiadásának időpontja 19281942
Nyelv magyar
Témakör hadtörténet
Részei 22 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Grill Károly Könyvkiadó Vállalat, Budapest
Külső hivatkozás MEK

Jellemzői szerkesztés

Az 1928 és 1942 között a Grill Károly Könyvkiadó Vállalat jóvoltából szerkesztésében megjelent, összességében több ezer oldal terjedelmű, 22 kötetes, díszes borítójú mű egy alapos szintézis a magyar hadtörténelemről. A mű saját témakörében egyedülállóan nagy, ennek ellenére viszonylag ritkának számít. Reprint kiadása nincs, ugyanakkor elektronikusan a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) és az Arcanum elérhetővé tette. Ebben az új, Arcanum-féle kiadásában az eredeti huszonkét köteten túl huszonharmadik kötetként hozzátették az 1914. évi szerb-montenegroi hadjárat című művét, és huszonnegyedikként a befejezetlen, szintén 22 kötetesre tervezett művének, Az 1918-19-es forradalmak és a vörös háború története első három elkészült kötetét.

Kötetbeosztása szerkesztés

Az egyes kötetek a következők:

Kötetszám
Kötetcím
I. A honfoglalás
II. Külföldi kalandozások a vezérek korában (898–970-ig)
III. A királyság megalapítása. Harcok az ország függetlenségéért (972–1074-ig)
IV. A hódító hadjáratok és a keleti háborúk időszaka (1077–1235-ig)
V. A tatárjárás (1236–1242)
VI. A tatárjárás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig (1242–1300)
VII. Harcok és küzdelmek az Árpádház kihalta után a trón birtokáért és a királyi hatalom helyreállításáért
• Vencel, Ottó, Károly Róbert korszaka (1301–1342)
VIII. I. (Nagy) Lajos korszaka (1342–1382)
IX. I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382–1437)
X. A Hunyadiak kora • Hunyadi János (1437–1456)
XI. A Hunyadiak kora • Hunyadi Mátyás (1458–1490)
XII. Az ország süllyedése a Jagellók alatt • A mohácsi katasztrófa (1490–1526)
XIII. Ferdinánd és Szapolyay János ellenkirályok küzdelme • Az ezt követő nehéz idők • A török hódítások
korszaka Szulejmán haláláig (1526–1566)
XIV. A török hatalom hanyatlása. Miksa, Rudolf és a Báthoryak háborúi (1567–1604)
XV. Bocskay István, Báthory Gábor és Bethlen Gábor időszaka (1604–1626)
XVI. A Rákóczyak, Zrinyiek és Thököly Imre első küzdelmeinek korszaka (1630–1682)
XVII. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683–1699)
XVIII. II. Rákóczi Ferenc nemzeti fölkelése (1701–1714)
XIX. III. Károly, Mária Terézia és II. József kora (1716–1790)
XX. A francia háborúk időszaka (1792–1815)
XXI. Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története
XXII. I. Ferenc József háborúi az 1848/49. évi magyar szabadságharcot kivéve (1848–1882)
(XXIII.) Az 1914. évi osztrák-magyar szerb-montenegrói hadjárat
(XXIV.) A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története
Online elérés

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés