A magyar nemzet hadtörténelme

A magyar nemzet hadtörténelme egy 20. század első felében megjelent nagy terjedelmű magyar nyelvű történelmi mű volt, szerzője Bánlaky József (1931-ig Breit József).

A magyar nemzet hadtörténelme

Szerző Bánlaky József (1931-ig Breit József)
Első kiadásának időpontja 19281942
Nyelv magyar
Témakör hadtörténet
Részei 22 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Grill Károly Könyvkiadó Vállalat, Budapest
Külső hivatkozás MEK

JellemzőiSzerkesztés

Az 1928 és 1942 között a Grill Károly Könyvkiadó Vállalat jóvoltából szerkesztésében megjelent, összességében több ezer oldal terjedelmű, 22 kötetes, díszes borítójú mű egy alapos szintézis a magyar hadtörténelemről. A mű saját témakörében egyedülállóan nagy, ennek ellenére viszonylag ritkának számít. Reprint kiadása nincs, ugyanakkor elektronikusan a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) és az Arcanum elérhetővé tette. Ebben az új, Arcanum-féle kiadásában az eredeti huszonkét köteten túl huszonharmadik kötetként hozzátették az 1914. évi szerb-montenegroi hadjárat című művét, és huszonnegyedikként a befejezetlen, szintén 22 kötetesre tervezett művének, Az 1918-19-es forradalmak és a vörös háború története első három elkészült kötetét.

KötetbeosztásaSzerkesztés

Az egyes kötetek a következők:

Kötetszám
Kötetcím
I. A honfoglalás
II. Külföldi kalandozások a vezérek korában (898–970-ig)
III. A királyság megalapítása. Harcok az ország függetlenségéért (972–1074-ig)
IV. A hódító hadjáratok és a keleti háborúk időszaka (1077–1235-ig)
V. A tatárjárás (1236–1242)
VI. A tatárjárás utáni hadjáratok az Árpádház kihaltáig (1242–1300)
VII. Harcok és küzdelmek az Árpádház kihalta után a trón birtokáért és a királyi hatalom helyreállításáért
• Vencel, Ottó, Károly Róbert korszaka (1301–1342)
VIII. I. (Nagy) Lajos korszaka (1342–1382)
IX. I. Mária, II. (Kis) Károly és Zsigmond kora (1382–1437)
X. A Hunyadiak kora • Hunyadi János (1437–1456)
XI. A Hunyadiak kora • Hunyadi Mátyás (1458–1490)
XII. Az ország süllyedése a Jagellók alatt • A mohácsi katasztrófa (1490–1526)
XIII. Ferdinánd és Szapolyay János ellenkirályok küzdelme • Az ezt követő nehéz idők • A török hódítások
korszaka Szulejmán haláláig (1526–1566)
XIV. A török hatalom hanyatlása. Miksa, Rudolf és a Báthoryak háborúi (1567–1604)
XV. Bocskay István, Báthory Gábor és Bethlen Gábor időszaka (1604–1626)
XVI. A Rákóczyak, Zrinyiek és Thököly Imre első küzdelmeinek korszaka (1630–1682)
XVII. Magyarország felszabadítása a török uralom alól (1683–1699)
XVIII. II. Rákóczi Ferenc nemzeti fölkelése (1701–1714)
XIX. III. Károly, Mária Terézia és II. József kora (1716–1790)
XX. A francia háborúk időszaka (1792–1815)
XXI. Magyarország 1848/49. évi függetlenségi harcának katonai története
XXII. I. Ferenc József háborúi az 1848/49. évi magyar szabadságharcot kivéve (1848–1882)
(XXIII.) Az 1914. évi osztrák-magyar szerb-montenegrói hadjárat
(XXIV.) A magyarországi 1918/19. évi forradalmi mozgalmak és a vörös háború története
Online elérés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés