Africa (Petrarca-mű)

Az Africa (Afrika) Francesco Petrarca humanista költő, író befejezetlenül maradt latin nyelvű, hexameterekben írt eposza a második pun háborúról, középpontjában a Hannibált legyőző római hadvezér, Scipio Africanus alakjával és tetteivel. Élete első felében Petrarca ezt tartotta fő művének.

Története

szerkesztés

1337-es római útja után kezdte írni Vaucluse-ben, és 1343-ban készült el a vázával. Bár újra és újra elővette és dolgozott rajta, a tizenkét ének hosszúságúra tervezett művet sosem fejezte be, csak kilenc, néhol további stilisztikai javításra szoruló ének készült el, szerkezeti hiányokkal a negyedik és a kilencedik énekben. Annak ellenére, hogy sosem publikálta - életében csak egyetlen részlet vált ismertté, a haldokló Mago panasza a VI. énekben - a mű nagy hírnevet szerzett az ifjú poétának. 1341-ben, költővé koronázása előtt részleteket olvasott fel belőle az őt vizsgáztató Anjou Róbert nápolyi királynak, nagy tetszést aratva vele. Később neki dedikálta a művet.

Az Africa kritikai kiadása 1926-ban jelent meg Nicola Festa gondozásában. 1984-es monográfiájában Vincenzo Fera jelentős változtatásokat javasolt a szövegen, felvetve egy új kritikai kiadás igényét, amely azonban mindmáig nem jelent meg. Modern nyelveken teljes fordítása jelent meg olaszul, angolul, oroszul, franciául, németül. Magyarul részletek olvashatók belőle Csehy Zoltán fordításában.

  • Orpheusz lantja, Dávid hárfája. Válogatás Petrarca latin nyelvű költészetéből; vál., ford., utószó Csehy Zoltán, előszó Szörényi László; Kalligram, Pozsony, 2004
  • Petrarca, Francesco: L’Africa. Edizione critica per cura di Nicola Festa. Firenze, Sansoni, 1926
  • Csehy Zoltán (vál., ford.): Orpheusz lantja, Dávid hárfája. Válogatás Petrarca latin nyelvű költészetéből. Pozsony, Kalligram, 2004
  • Fera, Vincenzo: La revisione petrarchesca dell’Africa. Messina, Centro di Studi Umanistici, 1984
  • Dotti, Ugo: Vita di Petrarca. Roma-Bari, Laterza, 2004

További információk

szerkesztés