Agrárolló

Az agrárolló az az agrártermelők számára kedvezőtlen helyzet, amikor egy közös bázishoz viszonyítva az ipari árszínvonal gyorsabb ütemben nő, mint a mezőgazdasági, vagyis az ipari és mezőgazdasági cserearányok a mezőgazdaság szempontjából kedvezőtlenül alakulnak.

  • Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig (Honvári János szerk., Aula Kiadó, 2001, Bp.)
  • Illés Iván: Regionális gazdaságtan. Területfejlesztés. 128. old. Typotex Kiadó, 2008. ISBN 978-963-279-004-6

Kapcsolódó szócikk

szerkesztés