Alak-jelentés viszony

jelentés

alak

egyjelentésű
(monoszémia)
hasonló jelentésű
(poliszémia,
tágabb értelemben)
különböző jelentésű
(heteroszémia)
egyalakú
(mononímia)
egyalakú,
egyjelentésű szavak
 J
 │
 A
ködmön
többjelentésű szavak
(poliszémia)
J ————— J
\  /
A
bak
azonos alakú szavak
(homonímia,
álhomonímia)
J   J
\  /
A
ár
hasonló alakú
(polinímia;
szóhasadás)
alakváltozat
J
/  \
A ————— A
fel   föl
csoda  csuda
jelentésmegoszlás
J ————— J
│    │
A ————— A
csekély sekély
jelentéselkülönülés
 J   J
 │   │
 A ————— A 
időtlen idétlen
különböző alakú
(heteronímia)
rokonértelmű szavak
(szinonímia)
 J
 /  \
A   A
öreg  vén
mezőkapcsolat
 J ————— J
 │    │
 A    A
 erős gyenge
 alma  körte
különálló szavak
J    J
│    │
A    A
 hapci  bilincs
 
Azonos / eltérő kiejtésű, írásmódú, jelentésű szavak Euler-diagramja
 • Károly Sándor: Általános és magyar jelentéstan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970.; 78–79., 232. o. (Idézi: Magyar nyelvtörténet, szerk. Kiss Jenő és Pusztai Ferenc, Osiris Kiadó, Budapest, 2003.; 861. o.)
 • Hangalak és jelentés (Szerdi Ilona: Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban, 3. o.)

További információk

szerkesztés