Az Alsótábla (még: kamara, képviselőház) a magyar országgyűlés alsóháza a Felsőtábla mellett a kétkamarás rendi országgyűlések időszakában (1608-1848), az 1848-as első népképviseleti országgyűlésig. Az Alsótábla ülésein a köznemesi, papi és polgári rend képviselői üléseztek: a nemesi vármegye választott képviselői, a szabad királyi városok küldöttei és a káptalanok képviselői. Az Alsótábla tehát gyakorlatban a köznemesség és a szabad királyi városok polgárságának érdekkifejező szerve. Míg a Felsőtábla nagy részét kitevő főnemesek születési jogon lettek tagok, az Alsóházban zömében választással megválasztott küldöttek képviselték választóikat (ezért hívták más szóval képviselőháznak is). A kétkamarás parlamenti rendszerben az Alsótábla által elfogadott törvények a Felsőtábla elé kerültek további megvitatásra és elfogadásra.

[1]

Az 1848 előtti magyar rendi országgyűlés két része közül az, melynek tagjai főleg a vármegyéknek és a szabad királyi városoknak, valamint a kapcsolt részeknek (Dalmácia, Horvát-Szlavonország) követeiből kerültek ki.[1]

Tagjai szerkesztés

Elnöke: a királyi személynök (némely esetben: alnádor v. alországbíró).

Tagjai:

 • királyi ítélő tábla tagjai: két főpapja és bárója kivételével a kapcsolt részek és báni hivatal ítélőmesterével
 • a kapcsolt részek, azaz Dalmát-, Horvát és Tótország két követe,
 • az egyházi rendből a fő-, székes- és társas-káptalanok követei,
  • akiket a prépost és a káptalanbeliek választottak – kir. adományos világi és szerzetes apátok és prépostok
  • a káptalanok 1-2 követet küldtek
 • a vármegye követei, minden megyéből 2 (nemesek vagy birtokosok)
 • a szabad királyi városok követei, kik azonban együtt véve csak egy szavazattal rendelkeztek
 • szabad kerületek képviselői:
 • a főrendiházból távollevő főpapok, főurak és főúri özvegyek képviselői (latinosan absentium ablegatus).

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. alsótábla | A magyar nyelv értelmező szótára | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. június 20.)