Anabaszisz (Xenophón)

Anabaszisz (görög írással Aνάβασις) a görög hadvezér és történetíró Xenophón egyik leghíresebb műve, amely teljes terjedelmében fennmaradt.

Anabaszisz

Szerző Xenophón
Eredeti cím Aνάβασις
Megírásának időpontja Kr. e. 370 körül
Nyelv ógörög nyelv
Témakör az ifjabb Kürosz sikertelen hadjárata bátyja, a perzsa király ellen
Részei 7 könyv
Kiadás
Magyar kiadás Xenophón: Kürosz nevelkedése/Anabázis. Szerk.: Fein Judit. Bibliotheca Classica sorozat. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1979. ISBN 963-07-2212-7
Külső hivatkozás Magyar Elektronikus Könyvtár
A Wikimédia Commons tartalmaz Anabaszisz témájú médiaállományokat.

A történet az ifjabb Kürosz sikertelen hadjáratáról szól bátyja, II. Artaxerxész perzsa nagykirály ellen, illetve zömben görög zsoldoscsapata, a Tízezrek híressé vált vándorlásáról. A hadjáratban és a vándorlásban Xenophón maga is részt vett, sőt a vándorlás közben a Tízezrek egyik vezetője volt. Önmagáról egyes szám harmadik személyben beszélt, a történetmondás új módszerét honosítva meg.

Xenophón és a tízezrek útja (a térkép a Perzsa Birodalom korábbi Kr. e. 490-es kiterjedését mutatja.)

A hadjárat azért lett sikertelen, mert ugyan – Xenophón szerint a görög zsoldosoknak köszönhetően – Kr. e. 401-ben a trónkövetelő Kürosz megnyerte a kunaxai csatát Babilon közelében, de ő maga életét vesztette az ütközetben és ezzel a hadjárat elvesztette értelmét. Tisszaphernész satrapa ráadásul hitszegően megölette Klearkhosz spártai hadvezért és a görögök vezetői közül a legtöbbet. A sereg, nem kis részben Xenophón rábeszélésének engedve, úgy döntött, hogy nem hisz a perzsák szavának és nem adja meg magát, hanem a rövidebbnek és biztonságosabbank gondolt úton, észak felé elhagyja a perzsák birodalmát.

A Fekete-tenger délkeleti partjaira vezető útján a sereg teljesen magára volt hagyatva Anatólia fennsíkja ellenséges területein, kapcsolatuk nem volt az anyafölddel és utánpótlásuk sem, csak amit útközben tudtak elvenni, vagy – ha piacot nyitottak nekik és pénzük is volt – vásárolni. A hosszú, veszélyes és fáradságos vonulás után a tízezrek a Madur hegyről pillantották meg a tengert. Ekkor hangzott el a híres örömkiáltás: "thalatta, thalatta" („a tenger, a tenger”). Még ezután is sokáig tartott és sok viszontagságot követelt, hogy hazaérjenek, innen viszont már hajóval hírnököt küldhettek, hogy segítséget kérjenek a hazai földről.

Az Anabasziszban Xenophón tanácsadójaként feltűnik Szókratész is és kiderül, hogy nagy tisztelője volt a delphoi jóshelynek.

Kulturális jelentőségeSzerkesztés

Az Anabaszisz az ógörögöt tanulók egyik első klasszikus olvasmánya, amire tiszta, cicomázatlan stílusa teszi alkalmassá (hasonlóan a latinban Caesar Commentarii de bello Gallico című művéhez).

A thalatta kiáltást Jules Verne idézi Utazás a Föld középpontja felé regényében, amikor hősei felfedezik a földalatti óceánt, s Kosztolányi Dezső is megemlékezik róla Esti Kornél ciklusának harmadik darabjában.

Az Anabasziszt dolgozta fel Sol Yurick The Warriors című regénye, illetve az utóbbi alapján készült, azonos című 1979-ben készült Walter Hill-film. Ilyen feldolgozás Michael Curtis Ford A Tízezrek című regénye is.

További információkSzerkesztés

Magyar kiadásaiSzerkesztés

  • Cyrus hadjárata vagy anabasisa; ford., bev., jegyz. Télfy János; Lampel, Pest, 1856
  • Chrestomathia. Cyropaedia / Anabasis / Sokrates nevezetességei; ford. V. Horváth Zsigmond, jegyz. Schenkl Károly; Lampel, Pest, 1867
  • Chrestomathia. Xenophon Cyropaediája, Anabasisa és Socrates nevezetességeiből; jegyz., szótár Schenkl Károly, ford. V. Horváth Zsigmond; 2. jav., bőv. kiad.; Lampel, Bp., 1874
  • Anabaszisz. A tízezrek hadjáratának története; ford. Fein Judit, utószó Szepessy Tibor, jegyz. Kerényi Károlyné; Európa, Bp., 1968
  • Kürosz nevelkedése / Anabázis. Szerk.: Fein Judit. Bibliotheca Classica sorozat. Európa Könyvkiadó. Budapest, 1979. (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 963 07 1478 5, helyes ISBN 963-07-1479-5
  • Xenophón történeti munkái. Szerk.: Németh György. Sapientia Humana Sorozat. Osiris Kiadó. Budapest, 2003. ISBN 9789633891193
  • Online elérhetősége: Magyar Elektronikus Könyvtár