Az angrit csoport az akondritok körébe tartozó különleges meteorit típus. Elnevezésüket az Angra Dos Reis nevű helységnél hullott meteoritról nyerték. Ma 12 meteorit ismert ebből a típusból, többségük antarktiszi és sivatagi gyűjtésből származik. Ezek a következők: 1- NWA 2999/3164, 2- ADOR (Angra dos Reis, Dél-Amerika), 3- LEW86010, 4- YA-1154, 5- Asuka 881371, 6- LEW87051, 7- D’Orbigny, 8- NWA 1296, 9- NWA 2999, 10- NWA 4931, 11- NWA 4590 (Tamassint), 12- NWA4801.

Ásványos összetétele Szerkesztés

Az angritok bazaltos jellegű, gyakran üregekkel tagolt kőzetek, melynek fő ásványai az Al-Ti-diopszid, augit és hédenbergit piroxének, a Ca-gazdag olivin és az anortit. Jellemző ásvány még a kirschsteinit is. Lényeges alkotóelemei az angritoknak az üregek is (a legnagyobb üregek mérete a 2 és fél centimétert is eléri.)

Az angritok változatos szöveti kifejlődésű csoportjában bazaltos, aprószemcsés, és gabbróidális, dúrvaszemcsés változatok is előfordulnak. Egy érdekes változatot képvisel a D’Orbigny. Ebben az olivin-anortit összenövésekből képzett íves, elágazásos szövetelemek mintegy hálózatot képeznek. A hálózat üregeit augit és kísérő ásványok töltik ki. Bazaltüveg is előfordul benne. Nyomokban kísérő ásványok is megtalálhatók: például, troilit, karbonát.

Összetételük sok szempontból mutat rokonságot a CAI-nak nevezett szenes kondritos szövetelemekkel. Jelentős mértékben elszegényedtek alkáliákban (Na, K).

Az angritok kora Szerkesztés

Az angritok a legidősebb magmásnak tekintett kőzetek a Naprendszerben. Kristályosodási korukra 4,558 és 4,562 milliárd év közötti éveket mértek.

Az angritok színképe Szerkesztés

Az angritok első meteoritjának, az Angra dos Reisnek a színképét először Gaffey (1976) mérte meg és az elütött minden addigi meteorit színképétől. A később fölfedezett angritok színképe azonban eltért az Angra dos Reis-étől. A D’Orbigny, LEW 86010 és a Sahara 99555 angritok színképéhez hasonló lefutású a 3819 Robinson nevű kisbolygóé, azonban az infravörösben már eltérő a kétféle színkép. Fölmerült forráségitestnek a 3819 Robinson mellett a 289 Nenetta és a 3628 Božněmcová kisbolygó is.

Forráshelyük a Naprendszerben Szerkesztés

Mivel összetételükben a magas olvadáspontú oxidok fontos szerepet játszhattak, ezért számos kutató helyezi az angritok forrásvidékét a naphoz közeli tartományokba, a mai Merkúr pálya vidékére. Elterjedt föltételezés az is, hogy az angritok a Merkúrról származnak. A Hold és a Mars után ez lenne a harmadik kristályos felszínű bolygótest a Naprendszerben, amelyről anyagmintával rendelkezünk.

Irodalom Szerkesztés

  • D.W. Mittlefehldt and M.M. Lindstrom (1990): Geochemistry and genesis of the angrites. Geochim. Cosmochim. Acta 54, pp. 3209–3218.
  • M. Prinz and M.K. Weisberg, (1995): Asuka 881371 and the angrites: Origin in a heterogeneous, CAI-enriched, differentiated, volatile-depleted body. Antarctic Meteorites, 20, pp. 207–210.
  • T. Mikouchi, M. Miyamoto and G.A. McKay, (1996): Mineralogical study of angrite Asuka-881371: Its possible relation to angrite LEW 87051. Proc. NIPR Symp. Antarct. Meteorites 9, pp. 174–188.
  • Christine Floss,, Ghislaine Crozaz, Gordon McKay, Takashi Mikouchi and Marvin Killgore (2003): Petrogenesis of angrites. Geochimica et Cosmochimica Acta, vol. 67, No. 24, pp. 4775–4789.
  • G. Kurat, M.E. Varela, F. Brandstätter, G. Weckwerth, R.N. Clayton, H.W. Weber, L. Schultz, E. Wäsch and M.A. Nazarov (2004): D’Orbigny: A non-igneous angritic achondrite? Geochim. Cosmochim. Acta 68, pp. 1901–1921.
  • D. T. Blewett and T. H. Burbine (2007): Angrites as Samples of Mercury?: A Spectral Perspective. Lunar and Planetary Science XXXVIII (2007) 1203.pdf
  • S. M. Kuehner, A. J. Irving, T. E. Bunch, J. H. Wittke, G. M. Hupé and A. C. Hupé (2006): Coronas and Symplectites in Plutonic Angrite NWA 2999 and Implications for Mercury as the Angrite Parent Body. Lunar and Planetary Science XXXVII (2006) 1344.pdf
  • Irving et al. (2005): Unique Angrite NWA 2999: The Case For Samples From Mercury. American Geophysical Union, Fall Meeting 2005, abstract #P51A-0898

Külső hivatkozások Szerkesztés