Artikuláció

Az artikuláció jelentése nyelvtani tagolódás, tagolás. A hangok képzésének és kiejtésének módja, hangszerveinknek eközben elfoglalt helyzete. Az artikuláció a beszédben a hangok megkülönböztetése, a belső hangsúlyok megadása. A szövegírás ezt nem tükrözi.

Artikuláció szervei

szerkesztés

Garatüreg – pharynx

szerkesztés

A torokszoros mögötti függőleges üreg, mely az emésztő- és légzőcsatorna közös szakasza. Felülről az orrüreg, középről a szájüreg torkollik bele, alul a garat a nyelőcsőben és a gégében illetve a légcsőben folytatódik. A garatban futó izmok részt vesznek az orrüreg felé vezető út elzárásában, ezzel hozzájárulnak a beszédhang „szájhangú” vagy „orrhangú” hangszínének kialakításához. A garatüreg tágulása a mély felhangokat erősíti, szűkülése következtében a hang színe magasabb lesz. Három része van:

 • gégei szakasz
 • orri szakasz
 • száji szakasz

Orrüreg – cavum nasi

szerkesztés

A szájüreg felett, a két szemgödör között és alatt lévő porcos és csontos sövénnyel elválasztott két szimmetrikus üreg. A beszívott levegőt felmelegíti, portalanítja, párásítja. A hangképzésben rezonátor szerepet tölt be, főleg orrhangú mássalhangzóknál (m, n, ny), de rezonátor lehet magánhangzók képzésekor is.

Szájüreg – cavum oris

szerkesztés

Az ajkaktól a torokszorosig terjedő szabálytalan üreg. Két része van:

 • pitvar
 • tulajdonképpeni szájüreg

A nyelvcsap a lágyíny legmozgékonyabb része, helyzete szerint három féle artikulációt különböztetünk meg:

 • szájhangú képzés – uvula zárja az orrüreg felé vezető utat
 • orrhangú képzés – uvula ernyedten lefelé ereszkedik
 • száj-orr hangú képzés – uvula lefelé ereszkedik

A szájpad felosztása hangképzés szempontjából:

 • dentális – metszőfogak területe (például n, sz)
 • alveoláris – fogmeder területe (például l)
 • posztalveoláris – fogmeder mögötti terület (például s, zs, dzs)
 • palatális – kemény szájpad területe (például gy, ty, k, e)
 • veláris – lágyíny terület (például a, o)
 • két ajak közötti terület – bilabiális (például b, p, m)
 • felső fogsor és alsó ajak érintkezése – labiodentális (például v, f)
 • két fogsor közötti terület – interdentális

A nyelv – lingua

szerkesztés

A szájfenéken helyet foglaló hosszúkás, izmos szerv, amely a tér minden irányába könnyedén elmozdulhat. A beszéd legjelentősebb hangképző szerve. Alakjának változása előidézi a szájüreg térfogatának és alakjának módosulását is. A nyelv a hangképzésben két feladatot teljesít: szájüreg alakváltozása a nyelv mozgatásával befolyásolja a magánhangzók hangszínét akadályokat hoz létre a szájüregben, ezek pedig zörejeket kelthetnek, s így képződnek a mássalhangzók. A nyelv testét artikulációs zónákra osztjuk:

 • nyelv hegye
 • nyelvhát elülső része
 • nyelvhát középső része
 • nyelvhát hátulsó része
 • nyelvhát oldalsó pereme

A nyelv mozgékonyságát belső és külső nyelvizmok segítik. A nyelv mozgatásával kapcsolatosan a nyelv, nyelvcsont, állkapocs, gége, garatüreg és a szegycsont összefüggő rendszert alkot.

Az állkapocs – mandibula

szerkesztés

A szájüreg megnagyobbítása az állkapocs függőleges irányú mozgásának következménye. Az állkapocs leengedésében a nyelvcsont feletti és alatti izmoknak van jelentőségük. Az állkapocsnak az állcsonttal alkotott szöge a magánhangzók ejtése közben lehet:

 • zárt – u, ú, ü, ű, i, í
 • félig zárt – ö, ő, e, o, ó
 • nyílt – a, e
 • nagyon nyílt – á

Az állkapocs mozgása meghatározó, a kifejező és érthető beszéd megköveteli, hogy az egyes hangok képzése közben megfelelően nyissuk a szánkat.

Ajak – labium

szerkesztés

Hangképzési funkciója:

 • ajkaknál keletkező zörej hangforrásként szolgál
 • szerepük van a szájüreg rezonátor nyílásának szabályozásában
 • akusztikus rezgések kisugárzása

Az ajak artikulációja többirányú összetett mozgásokból áll. A függőleges síkban különböző mértékben távolodhat egymástól. Vízszintes síkban való elmozdulása a nyílás alakját és nagyságát szabályozza. A nyílás lehet kerekített, kör alakú (labiális) és hosszúkás, hasíték alakú rés (illabiális). Minél nagyobb a kör, annál távolabb vannak a szájzugok. A kerekítésben a felső ajak izmai, széthúzásnál az alsó ajak izmai működnek. A fontosabb szájkörüli izmok:

 • körkörös szájizom – csücsöríti és zárja a szájat
 • pofaizom – szájzugot oldalfelé húzza
 • felső ajak négyszögű izma – felső alkat emeli
 • alsó ajak négyszögű izma – alsó ajkat lefelé húzza
 • mosolygóizom – szájzugot oldalra húzza
 • járomcsonti izom – szájzugot oldalra és felfelé húzza
 • háromszögű izom – szájzugot oldalra és lefelé húzza

Az ajkak mozgásának könnyednek, lágynak, minden erőlködéstől mentesnek kell lennie.

További információk

szerkesztés