Az Athenaeum Olvasótára egy 19. század végi – 20. század eleji magyar szépirodalmi könyvsorozat volt. A sorozat 1892-ben indult, és 1905-ös megszűnéséig 288 (részben összevont) kötet jelent meg a keretében korabeli magyar és világirodalmi írók műveiből. A kötetek piros vagy zöld, női alakkal és növényi motívumokkal díszített borítóval jelentek meg. A sorozat egyes kötetei a Jeles Elbeszélők Kincsestára és A Magyar és Világirodalom Kincsestára című sorozatban is megjelentek. A sorozat a következő köteteket tartalmazta:

 • I. évfolyam:
  • 1. kötet. Jókai Mór. Két menyegző. A hosszu haju hölgy. Baróthy Ilona. A hazatért. Elbeszélések. 2. kiad. (155 l.) 1892.
  • 2. kötet. Tolnai Lajos. Csak egy asszony! Regény. (132 l.) 1892.
  • 3. kötet. Björnson Björnstjerne. Magnhild. Norvég elbeszélés. Forditotta K. J. 2. kiadás. (187 lap.) 1892.
  • 4–5. kötet. Beniczkyné Bajza Lenke. Két sziv harca. Regény két kötetben. 2. kiadás. (202, 196 l.) 1892.
  • 6. kötet. Abonyi Árpád. Bosnyák képek. (162 l.) 1893.
  • 7. kötet. Bogdanovics György. (Beksics Gusztávné.) A bukottak. Regény. (169 l.) 1893.
  • 8–9. kötet. Sand George. Flamarande. Regény. Franciából forditva. 2 kötet. 2. kiadás. (255, 246 l.) 1893.
  • 10. kötet. Erdélyi Gyula. A mult. Regény egy kötetben. Harmattipró. Elbeszélés. (174 l.) 1893.
  • 11. füzet. Greville Henrik. Dosia. Regény. Franciából forditotta Zichy Camilla. (187 l.) 1893.
  • 12. kötet. Kabos Ede. Koldusok. Elbeszélések. (142 l.) 1893.
  • 13. kötet. Feuillet Octav. Egy nagyvilági házasság. Regény. Franciából forditotta U. Ilona. 2. kiadás. (160 l.) 1893.
  • 14. kötet. Prém József. Félvér. (205 lap.) 1893.
  • 15–16. kötet. Bourget Pál. Asszonyi sziv. Regény. Forditotta Tóth Béla. 2 kötet. (163, 158 l.) 1893.
  • 17. kötet. Reybaud Henriette. Malpeire kisasszony. Francia regény. Forditotta Ujkéri. 2. kiadás. (157 l.) 1893.
  • 18. kötet. Daudet Ernő. Robernier asszony. Regény franciából. 2. kiadás. (170 l.) 1893.
  • 19. kötet. Korolenko W. A vak zenész. Orosz regény. Forditotta Ujkéri. (153 lap.) 1893.
  • 20–21. kötet. Kipling Rudyard. Elborult világ. Regény 2 kötetben. Forditotta Ny. J. 2 kötet. (189, 138 l.) 1893.
  • 22. kötet. Halévy Ludovic. A hercegné. – A táncmester. – Házasság szerelemből. Elbeszélések. Forditotta Ujkéri. (166 lap.) 1893.
  • 23. kötet. Tolnai Lajos. Dániel pap lesz. Regény. (155 l.) 1893.
  • 24. kötet. Sebők Zsigmond. Elbeszélések. (173 l.) 1893.
Az Athenaeum Olvasótára
(könyvsorozat)
Az Athenaeum Olvasótára borítódísze (a képen: Tolnai Lajos Beszélyei)
Az Athenaeum Olvasótára borítódísze
(a képen: Tolnai Lajos Beszélyei)

Szerző több író
Első kiadásának időpontja 18921905
Nyelv magyar
Témakör szépirodalom
Műfaj szépirodalmi művek
Részei 288 (részben összevont) kötet
Kiadás
Magyar kiadás Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt.
Daudet: A család támasza
Korabeli hirdetés
 • II. évfolyam:
  • 1–3. kötet. Bourget Pál. Hazugságok. Regény. Forditotta Tóth Béla. 3 kötet. (121, 137, 146 l.) 1893.
  • 4. kötet. Feuillet Octáv. Fülöp szerelme. Regény. Franciából forditotta Ábrányi Emil. 2. kiadás. (155 l.) 1894.
  • 5–6. kötet. Beniczkyné Bajza Lenke. Itt és a jövő életben. Regény két kötetben. 3. kiadás. (186, 155 l.) 1894.
  • 7. kötet. Coppée François. Nyolc beszély. Forditotta Tauszikné-Fenyvessy Szeréna. (151 l.) 1894.
  • 8. kötet. Thackeray. Titmarsch Sámuel históriája. Regény. Ford. ifj. Szinnyei József. 2. kiadás. (8-r. 179 l.) 1894.
  • 9–10. kötet. Serao Mathild. Riccardo Joanna. Regény 2 kötetben. Olaszból forditotta Ny. I. (194, 201 lap.) 1894.
  • 11. kötet. Colomb. Carilès leánya. Regény. Franciából forditotta U. Ilona. 2. kiadás. (171 l.) 1894.
  • 12. kötet. Thury Zoltán. Regénymesék. (8-r. 208 l.) 1894.
  • 13. kötet. Chaudeneux Claire, de. A pénztárnok házassága. Elbeszélés. Forditotta V. J. 2. kiadás. (146 l.) 1894.
  • 14. kötet. Margitay Dezső. A hivatal. Regény. (173 l.) 1894.
  • 15. kötet. Verga Giovanni. Elena férje. Regény. Olaszból forditotta Ujkéri. (224 l.) 1894.
  • 16. kötet. Benedek Elek. Huszár Anna. Regény. (162 l.) 1894.
  • 17–18. kötet. Abonyi Árpád novellái. 2. kötet. (158, 166 l.) 1894.
  • 19. kötet. Charot Médéric. Dumont Jakab. Regény. Franciából forditotta V. J. 2. kiadás. (195 l.) 1894.
  • 20. kötet. Jókai Mór. Az egyhuszasos leány. – Száz leány egy rakáson és egyéb elbeszélések. 2. kiadás. (151 l.) 1894.
  • 21. kötet. Márkus József. Hamis bálványok. (187 l.) 1894.
  • 22. kötet. Justh Zsigmond. Delelő és egyéb elbeszélések. (129 l.) 1894.
  • 23. kötet. Kóbor Tamás. Fagy. Elbeszélések. (172 l.) 1894.
  • 24. kötet. Malonyay Dezső. Vergődés. Elbeszélések. (185 l.) 1894.
 • III. évfolyam:
  • 1. kötet. Szabóné Nogáll Janka. Elbeszélések. (156 l.) 1895.
  • 2. kötet. Abonyi Árpád. A mammuth. Regény. (176 l.) 1895.
  • 3–4. kötet. Uchard Mario. Barbassu nagybátyám. Regény. Ford. Sasvári Ármin. (285 l.) 1895.
  • 5. kötet. Ambrus Zoltán. Ninive pusztulása és egyéb történetek. (171 l.) 1895.
  • 6–7. kötet. D’Annunzio Gabriele. A gyermek. Regény két kötetben. Forditotta Balogh Arthur. (152, 156 l.) 1895.
  • 8. kötet. Tolnay Lajos. Az urak. Regény egy kötetben. 2. kiadás. (210 l.) 1895.
  • 9. kötet. Ouida. Santa Barbara és egyéb novellák. Angolból ford. Cserhalmi H. Irén. (171 l.) 1895.
  • 10. kötet. Vértesi Arnold. Fürdőn. Regény. (154 l.) 1895.
  • 11–12. köt. Björnson-Björnstjerne. Isten nyomai. Norvég regény 2 kötetben. Ford. Ujkéri. (146, 135 l.) 1895.
  • 13. kötet. Vértesi Arnold. Mézes hetek. Egy fiatal asszony naplója. Regény. (154 l.) 1895.
  • 14–15. kötet Theuriet André. A marquis keresztfia. Regény. Ford. Leöwey Gyula. (284 l.) 1895.
  • 16. kötet. Hawthorne Julian. Malmaison Arkibald. Angol regény. Forditotta Ujkéri. (132 l.) 1895.
  • 17. kötet. Alarcon Péter. Különös történetek. Spanyolból forditotta Huszár Vilmos. (151 l.) 1895.
  • 18. kötet. Vértesy Gyula. Elbeszélések. (186 l.) 1895.
  • 19. kötet. Gaál Mózes. Kisebb történetek. (149 l.) 1895.
  • 20–21. kötet. Abonyi Árpád. A második férj. Regény két kötetben. (184, 178 l.) 1895.
  • 22. kötet: Verga Giovanni. Éva. Regény. Forditotta Zigány Árpád. (160 l.) 1895.
  • 23. kötet. Ábrányi Kornél. ifj. Az élet tarkaságaiból. Rajzok és elbeszélések. 2. kiadás. (227 l.) 1895.
  • 24. kötet. Pekár Gyula. Homályban. Novellák. (148 l.) 1895.
 • IV. évfolyam:
  • 1–3. kötet. Daudet Alphonse. A kápolna. Regény 3 kötetben. Forditotta Fái I. Béla. (156, 108, 127 l.) 1896.
  • 4. kötet. Mendès Catulle. Tavaszi románcz. Ford. Malonyay Dezső. (168 l.) 1896.
  • 5–6. kötet. Ábrányi Kornél. Régi és uj nemesek. Regény. 2 kötet. (216, 242 l.) 1896.
  • 7–8. kötet. Donászy Ferencz. Anarkalli. Regény két kötetben. (175, 147 l.) 1896.
  • 9. kötet. Sziklay János. A szerelem apostolai. Regény. (173 l.) 1896.
  • 10–12. kötet. Fothergill Miss. A rokonok. Angol regény. Forditotta Zichy Camilla. 3 kötet. (336, 268 l.) 1896.
  • 13. kötet. Verga Giovanni. A király-tigris. Olaszból forditotta Virág Gyula. (139 l.) 1896.
  • 14–15. kötet. Prévost Marcel. Lemondás. Regény 2 kötetben. Forditotta R. A. (148, 156 l.) 1896.
  • 16–17. kötet. Theuriet André. Becsvágyból. (Michel Verneuil.) Regény. Forditotta Szász Károly. 2. kiadás. (311 l.) 1896.
  • 18. kötet. Vértesi Arnold. Mindhiába. Regény. (142 l.) 1896.
  • 19–20. kötet. Bourget Paul. Bünös szerelem. Regény 2 kötetben. Forditotta Cserhalmi H. Irén. (174, 186 l.) 1896.
  • 21–22. kötet. Csengey Gusztáv. A vadonban. Regény. 2. kötet. 2. kiadás. (304, 298 l.) 1896.
  • 23–24. kötet. Bartók Lajos. A szemfényvesztők. Regény. (135, 140 l.) 1896.
 • V. évfolyam:
  • 1–3. kötet. Bourget Pál. Végzetes idyll. Regény 3 kötetben, forditotta Cserhalmi H. Irén. (184, 186, 180 l.) 1896.
  • 4. kötet. Gyarmathy Zsigáné. Régi urak uj parasztok. Elbeszélések. (159 l.) 1896.
  • 5–6. kötet. Csernysevszky N. G. Mit tegyünk. Regény. 2 kötet. Olaszból forditotta Sasvári Ármin. 2. kiadás. (206, 150 l.) 1896.
  • 7–8. kötet. Vértesi Arnold. Az ugaroskarádi közbirtokosság. Regény. 2 kötet. (167, 155 l.) 1896.
  • 9. kötet. Erdélyi Gyula. Szegény Dezső. Regény. (157 l.) 1896.
  • 10. kötet. Edwardes Anna. A kalandornő. Angolból forditotta Székely Irén. (260 l.) 1896.
  • 11. kötet. Jókai Mór. Ne hagyd magad és egyéb elbeszélések. 2. kiad. (148 l.) 1897.
  • 12. kötet. Brink Jean Ten. Jeanette és Juanito. Regény. Hollandiból forditva. (160 l.) 1897.
  • 13. kötet. Tolnay Lajos. A grófné ura. Regény. (152 l.) 1897.
  • 14–15. kötet- Belot Adolf és Dautin Gyula. A rémes titok. Forditotta Sasvári Ármin. 2 köt. 2. kiadás. (236, 242 l.) 1897.
  • 16–17. kötet. Kazár Emil. Össze-vissza. Elbeszélések. 2 köt. (150, 158 l.) 1897.
  • 18–19. kötet. Fothergill Miss. A tüzpróba. Regény két kötetben. Angolból forditotta Zichy Camilla. (284, 340 l.) 1897.
  • 20. kötet. Abonyi Árpád. Jön a hajnal. Regény. (169 l.) 1897.
  • 21. kötet. Serao Matild. Harminc percent kamat. Regény. Olaszból forditotta Zigány Árpád. (130 l.) 1897.
  • 22–23. kötet. Detlef Károly. Feloldhatatlan kötelékek. Orosz regény. Forditotta Zichy Camilla. 2. kiad. (302 l.) 1897.
  • 24. kötet. Schubin Ossip. Egy lángész története. Regény. Angol eredetiből forditotta Cserhelmi H. Irén. 3 kötet. (184, 172, 176 l.) 1897.
 • VI. évfolyam:
  • 1–3. kötet. Ouida. A Massarene-család. Regény. Angol eredetiből forditotta Cserhalmi H. Irén. 3 kötet. (184, 172, 176 l.) 1897.
  • 4–5. kötet. Gyp. Pipiske házassága. Regény két kötetben. Francziából forditotta Cserhalmi H. Irén. (8-r. 169, 142 l.) 1897.
  • 6. kötet Surville André. Róbert házassága. Francia regény. Forditotta Ujkéri. (146 l.) 1897.
  • 7–9. kötet. Rider Haggard. Az ősök kincse. Regény. 3 kötet. Angolból forditotta Cserhalmi H. Irén. (161, 134, 190 l.) 1897.
  • 10. kötet. Petelei István. Vidéki emberek. Novellák. (153 l.) 1897.
  • 11. kötet. Kozma Andor. Humoros históriák. (157 l.) 1897.
  • 12–14. kötet. Beniczky Bajza Lenke. Kiközösitve. Regény. 3 kötet. (144, 141, 152 l.) 1897.
  • 15. kötet. Palotás Fausztin. Salve Regina. regény. (185 l.) 1898.
  • 16–17. kötet. Heimburg W. Tollen Lóri. Regény két kötetben. Forditotta Schleiming Bella. (180, 179 l.) 1898.
  • 18. kötet. Ambrus Zoltán. Szeptember. Regény. (168 l.) 1898.
  • 19. kötet. Theuriet André. Apaság. Regény. Forditotta Szomory Emil. (152 l.) 1898.
  • 20–22. kötet. Savage H. Rikhárd. Az ősi kastély. Regény. 3 kötetben. Angol eredetiből forditotta Cserhalmi H. Irén. (155, 139, 116 l.) 1898.
  • 23. kötet. Kóbor Tamás. A tisztesség nevében. Regény. (180 l.) 1898.
  • 24. kötet. Bellamy Edward. Ida. (Miss Ludington’s sisters.) Regény a halhatatlanságról. Forditotta A. S. (180 l.) 1898.
 • VII. évfolyam:
  • 1–3. kötet. Daudet Alfonz. A család támasza. Regény. Francia eredetiből forditotta Gerőné-Cserhalmi Irén. Egyedül jogositott forditás. (179, 145 l.) 1898.
  • 4–5. kötet. De Marchi Emilio. Pianelli Demetrio. Olasz regény. Forditotta Munturenau H. Julia. 2 kötet. (164, 212 l.) 1898.
  • 6. kötet. Jókai Mór. Az apja fia és egyéb elbeszélések. 2 kötet. (156 l.) 1898.
  • 7–8. kötet. Benedek Elek. A sziv könyve. 2 kötet. (155, 151 l.) 1898.
  • 9. kötet. Maupassant, Guy de. A mi szivünk. Regény. Forditotta Zempléni P. Gyula. (183 l.) 1898.
  • 10. kötet. Kövér Ilona. Bárányfelhők. Elbeszélések. (169 l.) 1898.
  • 11–12. kötet. Bourget Paul. A kék hercegnő. Regény 2 kötetben. Forditotta Szenesy Emil. (143, 132 l.) 1899.
  • 13–14. kötet. Rider Haggard. Náda, a liliom. Regény két kötetben. (176, 196 l.) 1899.
  • 15–16. kötet. Heimburg W. Egy jelentéktelen asszony. Regény két kötetben. Forditotta Sárosi (Schleiming)Bella. (166, 156 l.) 1899.
  • 17–19. kötet. Dosztojevszky F. M. Egy halottas-ház emlékiratai. Regény három kötetben. Oroszból forditotta Timkó L. (163, 150, 142 l.) 1899.
  • 20–21. kötet. Kupcsyané Molnár Julia. Van Isten! Regény két kötetben. (148, 164 l.) 1899.
  • 22-24. Kötve Werner E. Szabad pálya. Regény három kötetben. Forditotta Schmidt Árpád. (143, 155, 143 l.) 1899.
 • VIII. évfolyam:
  • 1-2. kötet. Balzac Honoré. A harminc éves asszony. Regény két kötetben. Forditotta Szalai Emil. (156, 157 l.) 1899.
  • 3. kötet. Abonyi Lajos. A fejetlen barát. Regény. (169 l.) 1899.
  • 4–5. kötet. Patapenko N. J. A kiválasztott. Orosz elbeszélés két kötetben. Forditotta Madzsar Gusztáv. (139, 128 l.) 1899.
  • 6. kötet. Vértesy Arnold. Előre. Regény. (171 l.) 1899.
  • 7. kötet. Suderman Herman. A homályban. Elbeszélések. Forditotta Hann Peppi. (170 l.) 1899.
  • 8. kötet. Herman Ottóné. Kisvárosiak. Regény. 1900.
  • 9–11. kötet. Malonyay Dezső. Az utolsó. Regény három kötetben. (162, 162, 163 l.) 1900.
  • 12–13. kötet. Tóth Béla. A boldogasszony dervise és egyéb históriák. (317 l.) 1900.
  • 14. kötet. Schubin Ossip. Egy fáradt sziv. Elbeszélés. Forditotta Székely Irén. (145 l.) 1900.
  • 15–16. kötet. Ottolengui Rodrigues. A század büne. Regény két kötetben. Forditotta Révész Paula. (174, 151 l.) 1900.
  • 17. kötet. Pekár Gyula. Szoborszép aszszony. 1900.
  • 18–20. kötet. Werner Gyula. Megvirrad még valaha. (167, 152, 158 l.) 1900.
  • 21. kötet. Savage. Alaszkai herczegnő. Regény. 1900.
  • 22–24. kötet. Pecserszki. Erdők világa. Orosz népregény három kötetben. Forditotta Telekes Béla. (156, 141, 135 l.) 1900.
 • IX. évfolyam:
  • 1–2. kötet. Jacobsen Jens Péter. Lyhne Niels. Forditotta Elek Arthur. 2 kötet. (131 l.) 1902.
  • 3–4. kötet. Green A. Tetemre-hivás. Bünügyi regény. 2 kötet. (165, 162 l.) 1900.
  • 5–6. M. Hrabovszky Julia. A porcellán comtessek. Regény 2. kötet. (167, 156 l.) 1901.
  • 7–8. Schubin Ossip. Bár csak tél lenne már! Regény. Fordította Székely Irén. 2. kötet. (183, 171 l.) 1901.
  • 9–11. Fraser Hugh, Mrs. A pompás herceg. Angolból fordította Szigethyné Szalay Erzsi. 3 kötet. (156, 115, 111 l.) 1901.
  • 12. Papp Dániel. A Rátótiak. Regény. (148 l.) 1901.
  • 13., 14. Alarcon Péter. A. Venegas Mánuel. Regény. spanyolból fordította. Huszár Vilmos. 2 kötet. (160, 156 l.) 1901.
  • 15. Thury Zoltán. Közönséges emberek. (151 l.) 1901.
  • 16–18. Alexander, Mrs. Komorna és grófné. Angolból fordította Szigethyné Szalay Erzsi. 3 kötet. (166, 172, 134 l.) 1901.
  • 19., 20. Theuriet André. Gyötört szívek. Fordította A. 2 kötet. (151, 130 l.) 1901.
  • 21. Abonyi Árpád. A haldokló gladiátor. Regény. (168, l.) 1901.
  • 22., 23. Szomaházy István. Biaritz és társa és egyéb elbeszélések. (323, II l.) 1901.
  • 24. Kvassayné Kún Melanie. Csak egy rózsa volt. Nem szeretik egymást. Két elbeszélés. (163 l.) 1901.
 • X. évfolyam:
  • 1., 2. Beniczkyné-Bajza Lenke. Az első nyom. Regény. 2. kötet. 2. kiadás. (135, 151 l.) 1901.
  • 3., 4. Werner Gyula. Kendi Imre házassága. Regény. 2 kötet. (153, 172 l.) 1901.
  • 5. Lengyel Laura. Álmok. Tárcalevelek. (168 l.) 1901.
  • 6. Broughton Rhoda. Olyan, mint a virág. Fordította Hortoványi Blanka. (8-r. 4, 179 l.)
  • 7., 8. Hillern Vilma. És mégis jönni fog! Fordították Alexander Erzsi és Schanzer Margit. 2 kötet. (135, 156 l.) 1902.
  • 9–10. Kövér Ilona. Margit férje. Regény és egyéb elbeszélések két kötetben. (138, 159 l.) 1902.
  • 11. Kvassayné Kún Melanie. Virányoslak. A jégvirág hazája. Két elbeszélés. (160 l.) 1902.
  • 12. Tutsek Anna. Magunkról. Elbeszélések. (160 l.) 1902.
  • 13. Abonyi Lajos. A Tyuki prókátor kliensei. Elbeszélés (160 l.) 1902.
  • 14–15. Abonyi Árpád. Orvosok. Elbeszélések. 2. kötet. (169, 149 l.) 1902.
  • 18. Ambrus Zoltán. Pókháló kisasszony. Tíz elbeszélés. (167 l.) 1902.
  • 19. Benedek Elek. Csöndes órák. Elmélkedés. Hangulat. (178 l.) 1902.
  • 20. Muntureanu H. Julia. Keleti Páris. Bukaresti történetek. (174 l.) 1902.
  • 21. Hamsun Knut. Viktoria. Regény, fordította Telekes Béla. (151 l.) 1902.
  • 22. Hegedűs Sándor, ifj. Alakok a ködhomályban. (140 l.) 1902.
  • 23. Abonyi Árpád Bosnyák novellái.Új sorozat. (168 l.) 1902.
  • 24. Lázár Béla. Hangulatok. elbeszélések. (159 l.) 1902.
 • XI. évfolyam:
  • 1–3. Prévost Marcel. Erős szűzek. Frida. Fordította Gábor Ignác. 3 kötet. (143, 127, 180 l.) 1902.
  • 4–6. Prévost Marcel. Lea. Franciából fordította Elek Arthur. 3 kötet. (147, 194, 182 l.) 1902.
  • 7–8. Lisle Wentworth Károly. Gyges gyűrűje. Regény. Angolból fordította Szigethyné Szalay Erzsi. (139, 136 l.)
  • 9–12. Ouida. Syrlin. Regény. Angol eredetiből fordították. Cserhalmi H. Irén és Gerő Attila. 2 kötet. (352, 315 l.) 1902.
  • 13. Szőllősy Zsigmond. Az Ollenburg dynastia és egyéb elbeszélések. (161 l.) 1903.
  • 14–15. Galdós B. Pérez. Donna Perfecta. Regény. Spanyol eredetiből fordította Huszár Vilmos. 2 kötet. (169, 144 l.) 1903.
  • 16–17. Ábrányiné-Katona Klementin. Földön és föld felett. Tárcák. 2 kötet. (IV, 128, IV, 129–228 l.) 1903.
  • 18. Muntureanu-Hrabovszky Julia. Asszonyszerelem. Elbeszélések. (183 l.) 1902.
  • 19. Ábrányi Emil. Lábán úr könnyei és egyéb történetek. (189 l.) 1903.
  • 20. Gyarmathy Zsigáné. Önkéntes martirok. Elbeszélések. (160 l.) 1903.
  • 21. Bársony István. Élőképek. (164 l.) 1903.
  • 22. Tormay Cecile. Apródszerelem. Novellák. (157 l.) 1903.
  • 23–24. Rákosi Viktor. (Sipulusz.) Barnabás rabsága és egyéb elbeszélések. (303 l.) 1903.
 • XII. évfolyam:
  • 1–2. Heimburg V. Dacos szívek. Fordította Sárossy Bella. 2 kötet. (174, 192 l.) 1903.
  • 3. Gyp. Baba nénike. Regény. Az eredetiből fordította Gerő Attila. (134 l.) 1903.
  • 4., 5. Kóbor Tamás. Aszfalt. (280 l.) 1904.
  • 6–8. Watts Dunton. Theodore Avlwin. Regény. Angolból fordította Révész Paula. 3 kötet. (135, 140, 179 l.) 1904.
  • 9. Trugenjev Iván. Zug. Fordította Ambrozovics Jenő. (157 l.) 1904.
  • 10–12. Gould Baring. Mehalah. Regény. Angolból fordította Szigethyné Szalay Erzsi. 3 kötet. (147, 154, 62, 63 l.) 1904.
  • 14. Abonyi Árpád. Férfiak. Tizenkét elbeszélés. (8-r. 179 l.) 1902.
  • 18. Szende Dárday Olga. Forgácsok. Elbeszélések. (155 l.) 1905.
  • 19–20. Tutsekné Bexheft Lilly. Romok felett. Regény. 2 kötet. ( 155, 144 l.) 1905.
  • 21. M. Hrabovszky Julia. Apró történetek a nagyvilágból. Elbeszélések. (158, l.) 1905.
  • 22–23. Marriot Emil. Fiatal házastársak. Regény két kötetben. (152, 142 l.) 1905.
  • 24. Abonyi Árpád. Két leány regénye. A fráterek és a Grabowskiak. (169 l.) 1905.

Források Szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés