Főmenü megnyitása
Remekírók Képes Könyvtára-sorozat (1901–1908)

Az alábbi oldal a magyar nyelvű könyvsorozatokat próbálja listába szedni. A lista nem sorolja fel a kizárólagosan egyes szerzők (pl. Jókai Mór, Lev Tolsztoj) műveinek kiadására szakosodott sorozatokat, azokkal a Magyar írói, költői összkiadás-sorozatok listája foglalkozik. Az időrendi lista az adott sorozat első kötetének megjelenési idejét veszi alapul. A különböző jegyzőkönyvek, ügyirati sorozatok, iskolai értesítők, folyóiratok, naptárak, illetve a Magyarországon megjelent idegen nyelvű könyvsorozatok a listában nem szerepelnek.

1800–1809Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Téli és Nyári Könyvtár szépirodalmi Landerer Mihály kiadása Pozsony 1805–1806 6 kötet

1810–1819Szerkesztés

1820–1829Szerkesztés

1830–1839Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Magyar Egyházi Beszédek Gyüjteménye teológiai ? Pest 1832–1834 6 kötet
  Munkálatok teológiai ? Pest, majd Budapest 1833–1908 71 kötet

1840–1849Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Franczia Regénycsarnok szépirodalmi Barráné és Stein kiadása Kolozsvár 1843–1844 12 kötet
  Külföldi Regénytár szépirodalmi Kisfaludy Társaság Pest 1843–1844 23 kötet
  Új Külföldi Regénytár szépirodalmi Kisfaludy Társaság Pest 1844–1846 10 kötet
  Magyar Népköltési Gyüjtemény néprajzi, irodalomtörténeti Beimel József, majd Athenaeum r.-t Pest, Budapest 1848–1914 13 kötet
  Nemzeti Könyvtár szépirodalmi ? Budapest 1849–1855 10 kötet
  Különféle Viszonyokra Vonatkozó Papi Dolgozatok teológiai Kókai Lajos kiadása Kecskemét 1849–1858 12 kötet

1850–1859Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Magyar Remekírók szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1850-es évek 12 kötet
  Papi Dolgozatok Gyászesetekre teológiai Kókai Lajos kiadása Kecskemét 1850–1871 13 kötet
  Külföldi Regénycsarnok szépirodalmi ? Pest 1853–1858? 16 kötet
  Magyar Nők Házi Könyvtára szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Budapest 1853 3 kötet
  Történetekkel Felvilágosított Egyházi Beszédek teológiai ? Székesfehérvár, Vác, Budapest 1854–1881 22 kötet
  Magyar Nép Könyvtára szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Budapest 1855 5 kötet
  Téli Könyvtár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1855–1856 20 kötet
  Pázmány-füzetek. Egyházi Beszédek, Homiliák, Templomi és Iskolai Katekesisek Gyűjteménye teológiai Szent István Társulat Pest 1855–1859 4 kötet
  Vasárnapi Könyvtár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Budapest 1856–1859 30 kötet
  Hétköznapi Könyvtár szépirodalmi ? Budapest 1857 4 kötet
  Mátyás Diák Könyvesháza szépirodalmi ? Budapest 1857 6 kötet
  Magyar Történelmi Emlékek történelmi ? Budapest 1857–1917 100< kötet

1860–1869Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Magyar Könyvesház szépirodalmi Aigner Lajos kiadása Budapest 1860-as évek–1889 155 kötet
  Irodalmi Kincstár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Budapest 1860–1869 12 kötet
  Magyar Ember Könyvtára szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Budapest 1862 4 kötet
  Könnyű és Népszerű Falusi Prédikácziók teológiai ? Pécs 1864–1876 13 kötet
  Katholikus Lelkipásztor teológiai ? Pest 1866–1870 5 kötet
  A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára orvosi Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Budapest 1866–1949 kb. 170 (?) kötet

1870–1879Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  A Nemzeti Színház Könyvtára színművészeti Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1871–1900-as évek eleje 164 kötet
  Természettudományi Könyvkiadó Vállalat természettudományi Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1872–1946 130 kötet
  A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata társadalomtudományi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1874–1944 252 kötet
  Jeles Írók Iskolai Tára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1877–1911 94 kötet
  Népiskolai Könyvtár szépirodalmi több kiadó Budapest 1870-es évek–1916?
  Falusi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1870–1900? 60 kötet
  Házi Könyvtár vegyes Szent István Társulat Budapest 1871–1885 52 kötet
  Történeti Könyvtár történelmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1871–1885 92 kötet
  Nyelvemléktár szépirodalmi, nyelvészeti Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1874–1908 15 kötet
  Olcsó Könyvtár nagyrészt szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1875–1920 kb. 2400 kötet
  A Népszinház Műsora színművészeti Ifj. Nagel Ottó kiadása Budapest 1875-es évek–1900 29 kötet
  A Népszinház Könyvtára színművészeti Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1875–1877 8 kötet
  Pfeifer Ferdinánd Ifjusági Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1875–1877 32 kötet
  Közhasznú Családi Könyvtár vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1876–1899 33 kötet
  Mulattató Zsebkönyvtár szépirodalom Buzárovits Gusztáv kiadása Esztergom 1876?–1893 52 kötet
  Népiskolai Ismerettár vegyes Lauffer Vilmos Budapest 1876–1877 6 kötet
  Ifjúsági Iratok Tára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1877–1883 13 kötet
  Régi Magyar Költők Tára szépirodalmi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1877–1937 13 kötet
  Vasárnapi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1878–1907 kb. 60 kötet
  Történeti Kézikönyvek történelmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1879–1890 14 kötet
  Nemzeti Könyvtár szépirodalom Aigner Lajos Budapest 1879–1890
  Piros Könyvtár szépirodalom Lampel Róbert Budapest 1879–1885 34 kötet

1880–1889Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  A Kisfaludy Társaság könyvsorozata vegyes Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Budapest 1880-as évek–1920-as évek 67< kötet
  Gross Magyar Ifjusági Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Gross kiadása Győr 1880–1884 25 kötet
  Tanulók Könyvtára szépirodalmi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1881–1915 103 kötet
  Filozófiai Írók Tára filozófiai Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1881–1918 29 kötet
  A Magyar Nemzet Családi Könyvtára szépirodalmi Ráth Mór kiadása Budapest 1881–1885 118 kötet
  Regényvilág szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1881–1885 kb. 100 kötet
  Papi Dolgozatok Gyászesetekre vallási Kókai Lajos kiadása Budapest 1881 12 kötet
  Papi Dolgozatok Különféle Esetekre vallási Kókai Lajos kiadása Budapest 1882 15 kötet
  Magyar Helikon – Jeles Férfiak Életrajzai életrajzi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1882–1885 60 kötet
  Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek életrajzi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1882–1947 24 kötet
  Utazások Könyvtára földrajzi Franklin Társulat Budapest 1883–1885 5 kötet
  Pallas Könyvtár szépirodalmi Pallas Rt. Budapest 1885–1891 60 kötet
  Egyetemes Regénytár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1885–1931 kb. 300 kötet
  Magyar Történeti Életrajzok történelmi Magyar Történelmi Társulat Budapest 1885–1920 58 kötet
  Népiratkák vegyes Szent István Társulat Budapest 1886–1919 329 kötet
  Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár vegyes Szabó Ferenc kiadása Nagybecskerek 1887–1903 kb. 70 kötet
  Egyetemes Könyvtár szépirodalmi Gros Gusztáv kiadása Győr 1888–1895 76 kötet
  A Magyar Ifjúság Könyvesháza szépirodalmi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1889–1890 38 kötet
  Oktató Népkönyvtár vegyes Lepsényi Miklós kiadása Pozsony 1889–1907 58 kötet
  A Magyar Királyi Operaház Könyvtára zenei Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1880-as évek–1893 46 kötet
  Magyar Regény-Csarnok szépirodalmi Aigner Lajos kiadása Budapest 1880-as évek
  Jó Könyvek szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1880-as évek
  Magyar Mesemondó szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1880-as évek

1890–1899Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Nemzeti Regénytár szépirodalmi Athenaeum Budapest 1890-es évek
  Magyar Népkönyvtár szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1890-es évek 40 kötet
  A Magyar Bányászfelőr Kézi Könyvtára műszaki Joerges Ágost özv. és fia Selmecbánya 1890-es évek–1907 20 kötet
  A Magyar és Világirodalom Kincsestára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1890-es évek kb. 50 kötet
  Forgó Bácsi Könyvtára ifjúsági Eggenberger Budapest 1891–1899
  Az Athenaeum Kézikönyvtára vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1892–1900 18 kötet
  Ifjúsági Tárogató ifjúsági szépirodalmi Rózsa Kálmán és neje kiadása Budapest 1892 25 kötet
  Kis Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert Máramarossziget 1892–1893
  Az Athenaeum Olvasótára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1893?–1902 288 kötet
  Könyves Kálmán Regénytára szépirodalmi Könyves Kálmán Rt. Budapest 1893 12 kötet
  Hazafias Könyvtár szépirodalmi Stampfel Károly Pozsony 1893–1898 40 kötet
  A »Magyar Ujság« Regénycsarnoka szépirodalmi Magyar Irodalmi Részvény Társaság Budapest 1894–1897 13 kötet
  Koszorú szépirodalmi Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1894–1918 245 kötet
  Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai judaisztikai Lampel Róbert Budapest 1895–1910?
  Filléres Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1895–1915 363 kötet
  A Magyar Nép Könyvtára szépirodalmi Szent István Társulat Budapest 1895–1903 11 kötet
  Jeles Elbeszélők Kincsestára szépirodalmi Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. Budapest 1895?–1913? kb. 40 (?) kötet
  Egyetemes Ismeretek Tára vegyes Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Pozsony 1896–1899 7 kötet
  Corpus Juris Hungarici jogi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1896–1948
  Az Athenaeum Mese-könyvtára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1897–1900 20 kötet
  Legjobb Könyvek szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1897–1919 kb. 300 kötet
  Magyar Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1897–1920 954 kötet
  Régi Magyar Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.; Akadémia Budapest 1897–1937 37 kötet
  Iskolai Könyvtár szépirodalom Athenaeum Budapest 1897–1902 10 kötet
  Tudományos Zsebkönyvtár vegyes Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Budapest 1898–1913 231 kötet
  Magyar Protestáns Egyháztörténeti Monográfiák egyháztörténeti Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1898–1900-as évek
  Nemzetünk Nagy Költői irodalomtörténeti Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Budapest 1898–1905 19 kötet
  Grill-féle Jogi Könyvtár jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1898–1906 9 kötet
  Fővárosi Színházak Műsora vegyes Lampel Róbert Budapest 1898–1899 54 kötet
  Népnevelők Könyvtára (1902-től Néptanítók Könyvtára) vegyes Lampel Róbert Budapest 1899–1909 34 kötet
  Magyar Szalon-Könyvtár szépirodalom ? Budapest 1890-es évek
  A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai egyháztörténeti Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1890-es évek–1900-as évek
  Szépirodalmi Házi Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1890-es évek–1900-as évek 64 kötet

1900–1909Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  A Tolnai Világlapja Ajándéka szépirodalmi Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 1900-as évek? 30< kötet
  A Magyar Királyi Földmivelésügyi Minister Kiadványai mezőgazdaságtani Magyar Királyi Földmivelésügyi Minister Budapest 1900-as évek
  Állatorvosi Kézi Könyvtár orvosi Magyar Országos Állatorvos Egyesület Budapest 1900-as évek–1909
  Legjobb Ifjúsági Könyvek ifjúsági Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése Budapest 1900-as évek?
  A Protestáns Irodalmi Társaság Házi Kincstára teológiai ? Budapest 1900-as évek? 16 kötet
  Ifjúsági Könyvtár ifjúsági szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1900-as évek
  Az Otthon Könyvtára szépirodalmi Phönix Irodalmi Részvénytársaság Budapest 1900-as évek 17 kötet
  Kis Könyvtár vallási Mária-Kongregáció Kiadóhivatala Budapest 1900-as évek
  Ifjúsági Könyvtár ifjúsági szépirodalmi Stampfel Károly kiadása Budapest 1900-as évek
  Piros Könyvek szépirodalmi Singer és Wolfner Budapest 1900-as évek 45 kötet
  Vidám Könyvtár szépirodalmi A Magyar Kiviteli és Csomagszállító Rt. Budapest 1900-as évek–1919 44 kötet
  Német Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1900
  Latin és Görög Classicusokhoz Való Praeparatio szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1900–1907
  Francia Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1900–1915
  Családi Regénytár szépirodalmi Szent István Társulat Budapest 1900–1916 94 kötet
  A Huszadik Század Könyvtára szocialista Deutsch Zs. és Társa Budapest 1901–1910 39 kötet
  Képes Családi Lapok Könyvtára szépirodalmi ? Budapest 1901–1904 28 kötet
  Magyar Törvények Grill-féle Kiadása jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1901–1910 15 kötet
  Szépirodalmi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1901–1905 42 kötet
  Remekírók Képes Könyvtára szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1901–1908 49 kötet
  Középkori Krónikások történelmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1901–1913 16 kötet
  Segédkönyvek a Német Nyelv és Irodalom Tanításához irodalomtörténet, nyelvészet Éder I. kiadása Pozsony 1901–1911 11 kötet
  Segédkönyvek a Francia Nyelv és Irodalom Tanításához irodalomtörténet, nyelvészet Stampfel Károly kiadása Pozsony 1901–1905 13 kötet
  Segédkönyvek a Magyar Irodalomtörténet Oktatásához vegyes Traub B. és Társa kiadása Szeged 1902–1903 10 kötet
  Magyar Kereskedők Könyvtára közgazdasági Lampel Róbert Rt. Budapest 1902–1906
  Magyar Remekírók szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1902–1907 55 kötet
  Nyelvészeti Füzetek nyelvészeti Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1902–1909 64 kötet
  Népszerű Főiskolai Tanfolyam Kiadványai vegyes Népszerű Főiskolai Tanfolyam kiadása Budapest 1902–1910 98 kötet
  A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára földrajzi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1902–1943 72? kötet
  Debreceni Lelkészi Tár teológiai Telegdi K. Lajos, majd Hegedüs Sándor kiadása Debrecen 1902–1918 16 kötet
  Szocialista Diákok Könyvtára szocialista Népszava kiadása Budapest 1903–1905 7 kötet
  Magyar Közgazdasági Könyvtár közgazdasági Grill Károly kiadása Budapest 1903–1918 21 kötet
  Segédkönyvek a Magyar Nyelv és Irodalom Tanításához irodalomtörténeti Stampfel Károly kiadása Budapest 1903–1908 19 kötet
  Társadalomtudományi Könyvtár társadalomtudományi Grill Károly Könyvkiadóvállalata Budapest 1903–1910, 1912–1916 26 kötet
  Modern Írók Könyvtára szépirodalmi Freund Frigyes kiadása Budapest–Bécs 1904–1905 22 kötet
  Művészeti Könyvtár művészettörténeti Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése Budapest 1904–1911 16 kötet
  Klasszikus Regénytár szépirodalmi Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1904–1910 57 kötet
  Magyar Döntvénytár jogi Politzer Zsigmond kiadása Budapest 1904–1907 10 kötet
  Grill-féle Döntvénytár jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1904–1910 16 kötet
  Kis Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1904–1911 136 kötet
  Magyar Regényírók Képes Kiadása szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1904–1912 60 kötet
  Apró Könyvtár vegyes Löblovitz Zsigmond kiadása Budapest 1905 28 kötet
  Népszerű Főiskola Könyvtára vegyes Franklin-Társulat Budapest 1905–1908 5 kötet
  Kereskedelmi Zsebkönyvtár kereskedelmi Rónai Miksa kiadása Budapest 1905–1910 20 kötet
  A Műveltség Könyvtára vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1905–1913 11 kötet
  Hasznos Könyvek vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1906 14 kötet
  Magyar–Zsidó Könyvtár judaisztikai A Magyar–Zsidó Könyvtár Kiadóvállalat Budapest 1906 14 kötet
  Nagy Magyarok Élete ifjúsági életrajzi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1906?–1914 11 kötet
  Református Egyházi Könyvtár teológiai A Magyar Református Egyház Kiadása Budapest 1906–1954? 26? kötet
  Az Egészség Könyvtára orvosi Franklin-Társulat Budapest 1907–1910
  Egészségápolás Könyvtára orvosi Légrády Testvérek Budapest 1907–1910 23 kötet
  Költők és írók irodalomtörténeti Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1907–1917 12 kötet
  Magyar Írók Aranykönyvtára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1908–1909 30 kötet
  Petőfi Könyvtár irodalomtörténeti Kunossy, Szilágyi és társa kiadása Budapest 1908–1910? 30 kötet
  Épitő Munkavezetők Könyvtára építészet Ifj. Nagel Ottó Könyvkereskedése Budapest 1906–1918 40 kötet
  Szociológiai Könyvtár szociológia Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1908–1915 10 kötet
  Nagyapó Könyvtára ifjúsági Löbl D. és fia kiadása Budapest 1909–1910 52 kötet
  Iskolai Segédkönyvek vegyes Wellisch Béla kiadása Szentgotthárd 1909–1916 11 kötet

1910–1919Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Ismeretterjesztő Könyvtár vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1910-es évek
  Alkoholellenes Könyvek Tára orvosi Az „Alkoholizmus” szerkesztőségének kiadása Budapest 1910-es évek
  Ifjúsági Könyvek ifjúsági szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek
  Népszerű Zsidó Könyvtár judaisztikai ? Budapest 1910-es évek?
  Universális Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek
  A Franklin Társulat szépirodalmi könyvsorozata[1] szépirodalmi Franklin Társulat Budapest 1910-es évek
  Modern Magyar Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek
  Népszerű Természettudományi Könyvtár természettudományi Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1910–1944?
  Természettudományi Könyvtár természettudományi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1910–1913
  Modern Könyvtár nagyrészt szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1910–1920
  Utazások Könyvtára földrajzi Fritz Ármin Budapest 1911
  Irodalmi Segédkönyvek – Magyarázatok a Kötelező Magyar Házi Olvasmányokhoz irodalomtörténet Várnay Lajos kiadása Budapest 1911–1912
  Nyugat Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1911–1912
  Ismeretek Tára vegyes Lampel Róbert Budapest 1911–1919
  Athenaeum Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1911–1920
  Vidám Könyvek szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1911–1919
  Karriérek életrajzi Singer és Wolfner-Karriérek Kiadóhivatal Budapest 1912
  Magyar Mesék és Ifjúsági Olvasmányok Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Gelléri–Székely kiadása Budapest 1912–1913
  Zenetudományi Könyvtár zenetudományi Németh József könyv- és zeneműkereskedése Budapest 1912–1916, 1923–1925 19 + 3 db
  Gyermektanulmányi Könyvtár pszichológiai Fritz Á. Budapest 1912–1917
  Pedagógiai Pszichológiai Könyvtár pedagógiai, pszichológiai Stark F. kiadása Budapest 1912–1918
  Magyar Törvények Grill-féle Füzetes Kiadása jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1912–1919
  Pedagógiai Könyvtár pedagógiai Kath. Középiskolai Tanáregyesület Budapest 1912–1935?
  Tevan-könyvtár szépirodalmi Tevan Andor kiadása Békéscsaba 1912–1919
  Kultúra és Tudomány vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1912–1944
  Világkönyvtár (Révai Testvérek) szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1912–1920
  Protestáns Ifjúsági és Népkönyvtár vegyes Hegedüs–Sándor kiadása Debrecen 1912–1916
  A Háztartás Könyvtára háztartástani ”Háztartás” Magyar Asszonyok Lapja Budapest 1912
  Darwin-könyvtár természettudományi „Darwin” népszerű természettudományi folyóirat kiadóhivatala Budapest 1913
  Az Érdekes Ujság Könyvtára szépirodalmi Érdekes Újság Kiadóhivatala Budapest 1913
  Modern Ifjúsági Könyvtár ifjúsági szépirodalmi Spády Adél kiadása Budapest 1913
  Az Érdekes Ujság Dekameronja szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1913–1915
  Az Egyházi Ujság Könyvtára vallási ? Kolozsvár 1914–1917
  Bibliotheca vitae. Az élet könyvei szépirodalmi Az „Élet” kiadása Budapest 1914–1916
  Világosság-Könyvtár szocialista Magyarországi Kommunista Párt Budapest 1914–1920
  Világkönyvtár szépirodalmi Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1914–1918
  Színpadi Könyvtár szépirodalmi „Színházi Élet” kiadása Budapest 1915
  Milliók Könyve szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1915–1920
  Családi Könyvtár szépirodalmi „Családi Könyvtár” Vállalat Győr 1916
  Az Érdekes Ujság Könyvei szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1916–1918
  A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára filozófiai Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Budapest 1917–1944
  Olcsó Regény szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1917–1920
  Koronás Regények szépirodalmi Singer–Wolfner Budapest 1917–1920
  Magyar Paedagogiai Társaság Könyvtára pedagógiai Franklin Társulat Debrecen 1917–1920
  A Jogtudományi Közlöny Könyvtára jogi Franklin Társulat Budapest 1918–1920
  Zsidó Renaissance Könyvtár judaisztikai ? Nagyvárad 1918–1919
  A Szent István Akadémia Emlékbeszédei életrajzi Stephaneum Nyomda Budapest 1918–1943
  Kommunista Könyvtár szocialista Vörös Ujság kiadása Budapest 1919

1920–1929Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Korda Könyvek vallási Korda Rt. Budapest 1920-as évek
  A Pantheon Ismerettára vegyes Pantheon Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest 1920-as évek
  A Kultúra Iskolája vegyes Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság Budapest 1920-as évek
  Kultúra Könyvtár irodalomtörténet Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság Budapest 1920-as évek
  Irodalmi Kincsek szépirodalmi Athenaeum R.-Társulat Budapest 1920-as évek
  Küzdj és Bizzál szépirodalmi Hellas-nyomda Rt. Budapest 1920-as évek
  A Kiválasztottak szépirodalmi Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. Kiadása Budapest 1920-as évek
  A Regény Mesterei szépirodalmi Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. Kiadása Budapest 1920-as évek
  Olasz írók szépirodalmi Athenaeum Budapest 1920-as évek
  Gondolat és írás filozófiai Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest 1920-as évek
  A Pesti Hirlap Diszkönyvtára – A Világirodalom Uj és Régi Remekei szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1920-as évek
  Magyar Írómesterek – Petőfi Társaság Jubiláris Könyvei szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. Budapest 1920-as évek
  Szabad Iskola vegyes Genius Könyvkiadó Budapest 1920-as évek
  Mindent Tudok Könyvtár vegyes Béta Irodalmi Intézet Budapest 1920-as évek
  Tudományos Gyűjtemény szépirodalmi Danubia Pécs 1920-as évek
  Regények Regényei szépirodalmi Nova Irodalmi Intézet Budapest 1920-as évek
  Filozófiai Könyvtár filozófiai Pfeifer Ferdinánd (Zeidler Testvérek) Nemzeti Könyvkereskedése Budapest 1920-as évek
  Élet és Tudomány vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest 1920-as évek
  A Magyar Történettudomány Kézikönyve történelmi Magyar Történelmi Társulat Budapest 1920-as évek
  Marx-Könyvtár filozófiai Verlag Julius Fischer Bécs 1920-as évek
  A „Zászlónk” Diákkönyvtára vegyes Magyar Jövő Ifj. Irodalmi R. T. Budapest 1920-as évek
  Operaismertetők zeneművészeti Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1920-as évek
  Világirodalom Kincsei szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1920-as évek
  Külföldi Regényírók szépirodalmi Franklin Társulat Budapest 1920-as évek
  Új Könyvek vegyes Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1920-as évek
  Az Ifjúság Érdekes Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Kultúra nyomda Budapest 1920
  Genius Könyvtár szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1920–1923
  Nagy Írók – Nagy Írások szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1921–1926
  A Regényírás Művészei szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1921–1926
  A Hat Világrész földrajzi ? Budapest 1923–1929 23 db
  A Magyar Nép Könyvtára szépirodalmi Minerva Rt. Budapest 1923–1940
  Szent István Könyvek vegyes Szent István Társulat Budapest 1923–1937
  A Magyar Nép Könyvtára vegyes ? Kolozsvár 1923–1940
  A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára néprajzi Stúdium Kiadóvállalat Budapest 1924
  Modern Utazók és Felfedezők Könyvtára földrajzi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1924–1930?
  Világjárók földrajzi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1927–1937
  Pesti Hírlap könyvek szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1927–1942
  Ragyogó Regénytár szépirodalmi Légrády Testvérek – Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1929–1931 18 kötet (16 regény)
  A Műveltség Útja művelődéstörténeti Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1929–1933
  A Magyar Szemle Kincsestára vegyes Magyar Szemle Kiadása Budapest 1929–1942

1930–1939Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Az Akadémia Filozófiai Könyvtára Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1930–1941
  Világkönyvtár Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1930-as évek
  Grill Klasszikus Regényei Grill Károly Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Ifjúsági Könyvtár Pallas Irodalmi és Nyomdai R. T. Budapest 1930-as évek
  Juventus Könyvtár Fővárosi Könyvkiadó Rt. Budapest 1930-as évek
  Színe-java Pantheon Irodalmi Rt. Budapest 1930-as évek
  Az Emberi Alkotás Regényei Béta Irodalmi Rt. Budapest 1930-as évek
  Az Európai Kultúra Története Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
  Kultúra Könyvtár Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt. Budapest 1930-as évek
  Athenaeum 2 Pengős Regények Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
  Pesti Napló kék regényei A Pesti Napló kiadása Budapest 1930-as évek
  Hires szerelmesek regényei Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt. Budapest 1930-as évek
  SZEFHE könyvek – A SZEFHE magyar regényei Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Budapest 1930-as évek
  A Ma Regényei Révai Kiadás Budapest 1930-as évek
  Az Athenaeum detektiv és kalandor regényei Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
  Száz Magyarok Könyvei Légrády-kiadás Budapest 1930-as évek
  Tolnai Regénytára Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1930-as évek
  A Magyar Irodalom Jelesei Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1930-as évek
  Korok és Hősök Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Halhatatlan Könyvek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Magyart a magyarnak – Magyar Regények Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1930-as évek
  Pesti Napló Könyvek Pesti Napló Rt.-Est Lapkiadó Rt.-Magyarország Napilap Rt. Budapest 1930-as évek
  Közművelődési Könyvek Révai Irodalmi Intézet Budapest 1930-as évek
  Frontregények Pantheon Kiadás Budapest 1930-as évek
  Korunk Mesterei Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
  Műveltség Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  A Pesti Hírlap Könyvtára Pesti Hírlap Budapest 1930-as évek
  »Dom« Katolikus könyvek »Dom« Katolikus Könyvek Kiadóhivatala Budapest 1930-as évek
  Világhírű Regények Tolnai Budapest 1935–1939
  A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén egyházi írói ? Budapest 1935–1948
  Élő könyvek – Magyar Klasszikusok Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
  Erdélyi Ritkaságok Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Kolozsvár 1939–1944 14 kötet
  Friss Újság Színes Regénytára Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság Budapest 1935–1942 206 kötet
  A Színházi Élet regényei A Színházi Élet kiadása Budapest 1930-as évek
  A természettudományok elemei Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1930-as évek
  Új Élet Regénytár Központi Sajtóvállalat Kiadása Budapest 1930-as évek
  Tarka Regénytár Képes Ifjúság Újvidék 1930-as évek
  Pengős Regények Palladis Rt. Budapest 1930-as évek
  A Modern Regény Klasszikusai Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  A Regényírás Remekei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  A Világ Körül Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Az Új Magyar Irodalom Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Dante Új Könyvtár Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Magyar Írás – Magyar Lélek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Magyar Kézbe Magyar Könyvet Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Magyar Regényírók Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Népszerű Tudományos Művek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Szép Könyvek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Népbarát Országos Református Szeretetszövetség Budapest 1930-as évek
  A Világjárás Hősei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek–1940-es évek
  A Magyar Regény Mesterei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek–1940-es évek
  Magyar irodalmi ritkaságok Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1931–1942
  Világvárosi Regények Világvárosi Regények Kiadóvállalat Budapest 1932–1942 952 kötet
  A magyar asszonyok könyve A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Budapest 1933?–1934?
  A Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára Egyetemi Néprajzi Intézet Budapest 1939–1947?

1940–1949Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Keresztény Remekírók Szent István Társulat Budapest 1940-es évek
  Nemzeti Könyvtár – A nemzeti élet iskolája Stádium Sajtóvállalat Rt. Budapest 1940-es évek
  Gong ? Budapest 1940-es évek
  A Búvár Könyvei Franklin-Társulat Budapest 1940-es évek
  Az Európai Irodalom Kincsesháza Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1940-es évek
  Officina Könyvtár Officina Kiadó Budapest 1940-es évek
  Klasszikus mesterek Révai Budapest 1940-es évek
  A Kaland Klasszikusai Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1940-es évek
  Nemzetnevelők Könyvtára Országos Közoktatási Tanács Budapest 1942?–1944?
  A Lelkiélet Ferences Mesterei magánkiadás Budapest 1943?–1946?
  A Köznevelés Könyvtára Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Budapest 1947?–1948?
  Tanulj jobban! Országos Neveléstudományi Intézet Budapest 1949

Egyéb könyvsorozatok az 1920–1940-es évekbőlSzerkesztés

1950–1959Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Operaszövegkönyvek Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1950-es évek
Művészettörténet Gondolat Kiadó – Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest 1950-es évek–1962?
Magyar Műemlékek Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1953–1977
Magyar Mesterek Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1954–1963
Népek meséi Móra Budapest 1954–1969 15 db
Görög és latin írók Akadémiai Budapest 1954–1987
Egyetemi magyar nyelvészeti füzetek Tankönyvkiadó Budapest 1954–1960
Olcsó Könyvtár Szépirodalmi Budapest 1954–1991
Népek meséi Európa Budapest 1956–1990 84 db
A Művészet Kiskönyvtára Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1955–1969
Vasárnapi regények Hírlapkiadó Vállalat Budapest 1957 12 kötet
Modern könyvtár Európa Budapest 1958–1993
Képzőművészeti Zsebkönyvtár Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1958–1988
Nemzeti Könyvtár Gondolat Budapest 1958–1985
Kis Zenei Könyvtár Gondolat Budapest 1958–1979
Élet és Tudomány Kiskönyvtára Gondolat Budapest 1958–1964
Stúdium Könyvek Gondolat Budapest 1958?–1976?
Régi Magyar Költők Tára Akadémiai Kiadó Budapest 1959–
A Művészettörténet Forrásai Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1959–1964
Európa Antológia Gondolat Budapest 1959–1975
Bibliotheca Musica Zeneműkiadó Budapest 1959?–1964?
Magyarország írásban és képben Panoráma Kiadó Budapest 1959?–1966?
Korszerű Színház Színháztudományi Intézet Budapest 1959?–1981?

1960–1969Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Kis zenei könyvtár Gondolat Budapest 1960-as évek
Búvár Könyvek Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1960?–1967?
Gondolattár Gondolat Budapest 1960–1976
Filmművészeti könyvtár Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum Budapest 1960–1983?
Családi Kiskönyvtár Gondolat Budapest 1962–1963
Világjárók. Klasszikus útleírások Gondolat Budapest 1962–1974 14 db
Az Én Múzeumom Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1963–1984
A világirodalom remekei Európa Budapest 1963–1987
Albatrosz könyvek Magvető Budapest 1963–1990 (1997)
Panoráma Külföldi Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1963?–1996?
Tanulók Könyvtára Ifjúsági Könyvkiadó – Dacia Könyvkiadó Bukarest 1964?–1986?
  Szép versek Magvető Könyvkiadó Budapest 1964–
Körkép Magvető Könyvkiadó Budapest 1964–
Panoráma Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1964?–1984?
Képes történelem Móra Budapest 1964–1989 25 db
Delfin könyvek; Delfin 2000 (2000–2003) Móra Budapest 1964–1990 170 (+10 db Delfin 2000)
Univerzum Könyvtár Kossuth Könyvkiadó Budapest 1965?–1988?
Vidám könyvtár Magvető Budapest 1966–1968
Kőrösi Csoma kiskönyvtár Akadémiai Budapest 1966–2009 28 db
Minerva Zsebkönyvek Minerva Kiadó Budapest 1967–1970
Képes földrajz Móra Budapest 1967–1989 8 db
Régi magyar prózai emlékek Akadémiai (Balassi) Budapest 1968–1993 10 db
... kistükre[2] Európa Könyvkiadó Budapest 1969?–1990?
Kozmosz fantasztikus könyvek Móra Budapest 1969–1987 132 db
Írók világa Európa Budapest 1969–1990

1970–1979Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára Tájak Korok Múzeumok Szervező Bizottsága Budapest 1970-es évek
Magyar művészettörténet MTV-Minerva Budapest 1970?–1971?
Bibliotheca Classica Magyar Helikon (Európa) Budapest 1970–1989
Téka Kriterion Bukarest (Kolozsvár) 1970–
Mai Magyar Művészet Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1971–1989
Társadalomtudományi Könyvtár Gondolat Budapest 1971–1991, 2003–2009
Természetbúvárok Könyvespolca Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1972?–1988?
Búvár zsebkönyvek Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest 1972–1996
Így élt Móra Budapest 1972–1997
Lyra mundi Európa Budapest 1972–
Művészeti stílusok Corvina Könyvkiadó Budapest 1972?–1985?
Humanizmus és Reformáció Akadémiai Kiadó Budapest 1973–
Panoráma „Mini” Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1973?–2002?
Magyar remekírók Szépirodalmi Budapest 1973–1991
Mai Magyar Iparművészet Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1974–1977
Gondolat zsebkönyvek Gondolat Budapest 1974–1990 91 db
Az ókori irodalom kiskönyvtára Magyar Helikon (Európa) Budapest 1974–1992
Orfeusz könyvek Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1974?–1981?
Magyar história Gondolat Budapest 1975–1990
Tények és tanúk Magvető Budapest 1975–1990, 2015– 118 + 16 db
Etikai Gondolkodók Gondolat Budapest 1975?–1987?
Magyarország története Akadémiai Budapest 1976–1985 8 db
Diákkönyvtár Móra Budapest 1977–1992
Kolibri könyvek Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest 1977–1991
Magyar Hírmondó (Magyar tallózó, 1978–1979) Magvető Budapest 1978–1990 60 (+8 db Magyar tallózó)
Ezerszínű Magyarország Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1979?–1985?
Szivárvány Kossuth Könyvkiadó Budapest 1979?–1989?

1980–1989Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Alkohológiai Kiskönyvtár Medicina Könyvkiadó Budapest 1980–1987
Ókeresztény írók Szent István Társulat Budapest 1980–2009
88 színes oldal Mezőgazdasági Könyvkiadó Budapest 1980?–1988?
Gondolkodó magyarok Magvető Budapest 1981–1989
JAK-füzetek Magvető (József Attila Kör stb.) Budapest 1982–
Magyar ritkaságok (Ritkaságok, 1988–1990) Szépirodalmi Budapest 1983–1990 18 (+7 db Ritkaságok)
Tudománytár Könyvértékesítő Vállalat/KÖNYVÉRT, ÁKV, Téka Budapest 1984–1990 28 db (26 kötet+2 füzet)
Az építészet története Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest 1984?–2001?
Pro és kontra Gondolat Könyvkiadó Budapest 1984?–1988?
Krisztus mai tanúi Ecclesia Kiadó Budapest 1985–1988
Galaktika fantasztikus könyvek Móra Budapest 1988–1994 44 db
Sárga regények Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat Budapest 1989 5 kötet (összesen 38 kisregény)
Szemtanu Park Könyvkiadó Budapest 1989?–2015?

1990–1999Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Officina Nova krónika Officina Nova Kiadó Budapest 1990–2002
Fürkész könyvek Trivium Kiadó Budapest 1990?–2005?
Mi Micsoda? Tessloff és Babilon Kiadó Budapest 1990?–2016?
Diák Kislexikon Junior Budapest 1990-es évek
Mítoszok és legendák Gulliver Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. Budapest 1990-es évek
Az állatvilág enciklopédiája Helikon Budapest 1992
Régi magyar könyvtár Balassi Budapest 1992–
SH Atlasz Springer Hungarica Kiadó Budapest 1992–1996 18 db
A világ legnagyobb... Új Vénusz Lap- és Könyvkiadó,
Android Lap- és Könyvkiadó,
2010 Alapítvány,
Jövővilág Alapítvány[3]
Budapest 1992–2006
Európai Klasszikus Regények Európa Könyvkiadó Budapest 1992?–1998?
Magyar klasszikusok Babits Szekszárd 1993–1998 20 db
Talentum diákkönyvtár Akkord Budapest 1993–
Új képes történelem Larousse-Officina Nova Budapest 1993–1995 20 db
Határozó kézikönyvek Panemex Könyvkiadó Kft.-Grafo Kft. Budapest 1994?–2008?
Tegnap és Ma Kalligram Könyvkiadó Budapest 1994–
Reader's Digest Válogatás Reader's Digest Kiadó Kft. Budapest 1994?–
Regék és Mondák Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1995?–
Ókeresztény Örökségünk Jel Budapest 1995–2015 21 db
Osiris klasszikusok Osiris Budapest 1995–
Az egészséges életért SubRosa Kiadó Budapest 1995?–
A világ 100... Alexandra Kiadó Budapest 1995?–
Egyetemi könyvtár Corvina Kiadó Budapest 1995?–2004?
Természetkalauz M-Érték Kiadó Kft. Budapest 1996?–2006?
Pallas Könyvek Pallas Stúdió Budapest 1996?–2004?
A magyar költészet kincsestára Unikornis Kiadó Budapest 1996?–2001?
Historia Diaspora Logos Kiadó Budapest 1997?–2000?
Kis természetbúvár Passage Kiadó Budapest 1997?–2000?
Reader's Digest – Válogatott könyvek Reader's Digest Kiadó Kft. Budapest 1997?–
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta Könyvkiadó Budapest 1998–
A magyar nyelv kézikönyvei Tinta Könyvkiadó Budapest 1998–
Puritán tanítók Koinónia Kolozsvár 1998–2008 12 db
Megható Történetek Novella Kiadó Budapest 1998?–2008?
Királyi Házak Gabo Kiadó Budapest 1998?–
A Tudás Könyvtára Saxum Kiadó Budapest 1998?–2003?
Középkori keresztény írók Szent István Társulat Budapest 1999– 8 db
Ifjúsági Könyvek Holnap Kiadó Kft. Budapest 1999?–2013?
Atlasz Athenaeum 2000 Kiadó Budapest 1999?–2007?
Millenniumi Magyar Történelem – Források Osiris Kiadó Budapest 1999?–2004?
Saxum-könyvek[4] Saxum Kiadó Budapest 1999?–2002?

2000–2009Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Lectio Divina Szt. Mauríciusz Monostor Bakonybél 2000–
Szent István Kézikönyvek Szent István Társulat Budapest 2000–
Collactanea Athanasiana Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Budapest 2000-es évek–
A művészet története Corvina Kiadó Budapest 2000-es évek
Akadémiai Kézikönyvek Akadémiai Kiadó Budapest 2000-es évek
Száz Magyar Falu Könyvesháza Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. Budapest 2000-es évek
Magyar Hírmondó Szent István Társulat Budapest 2000-es évek–
Diák-Kiskönyvtár Könyvkuckó 2004 Kft. Budapest 2000-es évek–
Diák-Kiskönyvtár Diáktéka Kiadó Budapest 2000-es évek–
Puska Laude Kiadó Budapest 2000-es évek–
Művészettörténeti szabadegyetem Helikon Kiadó Kft. Budapest 2000?–2002?
A művészet története Magyar Könyvklub Budapest 2000–2001
A háború kutyái Duna International Könyvkiadó Kft. Budapest 2001?–2010? 20 db
Fides Et Ratio – A vallásbölcselet kiskönyvtára Szent István Társulat Budapest 2001–2008
Magyar remekírók Kortárs Budapest 2001–2015
Odigitria Könyvek Odigitria Kiadó Budapest 2002–
Palatinus filmkönyvek Új Palatinus Könyvesház Kft. Budapest 2003–2008
Teologia Kairosz Budapest 2003–2012 6 db
Élővilág Könyvtár Kossuth Kiadó Budapest 2003?–2006?
Sulilexikon Aquila Könyvkiadó Budapest 2003–2004
Kréné Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2003?–
Usborne Discovery Patricia Könyvek Kft. Debrecen 2004?–2007?
Historia Incognita – Történettudomány Attraktor Kft. Máriabesnyő-Gödöllő 2004?–
Miért hiszek? Kairosz Kiadó Budapest 2004?–2013?
Műértő Képzőművészeti Kiadó Kft. Budapest 2005?–
Galaktika fantasztikus könyvek Metropolis Média Budapest 2005–
Az ékesszólás kiskönyvtára Tinta Könyvkiadó Budapest 2005–
A művészet története Corvina Kiadó Kft. Budapest 2006–2007
A magyar irodalom remekei Népszabadság Könyvek Budapest 2006–2007
Erdélyi ritkaságok Mentor Marosvásárhely 2006–
Gyermek enciklopédia Editions Atlas Budapest 2006?–2008?
Keleti Források – Fontes Orientales Corvina Budapest 2006– 13 db
Diákszótár Aquila Könyvkiadó Budapest 2007
Electa Gondolat Budapest 2007?–
Világtörténelmi enciklopédia Kossuth Kiadó Budapest 2007–2008 16 db
Híd szótárak Tinta Könyvkiadó Budapest 2007–
Claves ad Musicam Typotex Kiadó Budapest 2007–
Modern könyvtár Európa Budapest 2007–2012
Természettudományi enciklopédia Kossuth Kiadó Rt. Budapest 2008
Műút-könyvek Szépmesterségek Alapítvány (Műút folyóirat) Miskolc 2008–2015 20 db
A második világháború teljes története Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2009–2010
Magyarország története Kossuth Kiadó – Metropol napilap Budapest 2009–2010 24 db

2010–2019Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Reader's Digest Képes világtörténelem Reader's Digest Kiadó Budapest 2010–
Nagy civilizációk Kossuth Kiadó Budapest 2010 16 db
Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára Metropolis Media Group Kft. Budapest 2010-es évek
Regényes életek Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar história Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Sorsfordítók a magyar történelemben Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar építészet Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
30 percben Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
A magyar festészet mesterei Kossuth Kiadó Budapest 2009–2010 és 2014–2015
A magyar próza klasszikusai Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
A magyar történelem rejtélyei Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Életreszóló olvasmányok Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Életreszóló regények Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Népek meséi Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar tudománytár Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar kódex Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Klasszikus magyar líra Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Kétnyelvű klasszikusok Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Európa női szemmel Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Világhíres festők Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek 26 db
Magyar királyok és uralkodók Duna International Könyvkiadó Kft. Budapest 2010-es évek 27 db
Navigátor Világatlasz Kossuth Kiadó Budapest 2011 19 db
Navigátor Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2011–2012
Fedezd fel a világot Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2011–2012
Világhíres zeneszerzők Kossuth Kiadó Budapest 2011 20 db
Világhíres operák Kossuth Kiadó Budapest 2012 21 db
Nemzeti könyvtár Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Budapest 2012–
Híres operettek Kossuth Kiadó Budapest 2013 20 db
A történelem nagy rejtélyei Kossuth Kiadó Budapest 2014
Közelképek írókról Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Budapest 2014–
Helikon zsebkönyvek Helikon Budapest 2015–

ForrásokSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. Ilyen címmel nem létezett, de a kötésdíszek egységesek voltak több kötetnél: [1]
  2. Ilyen névvel valójában nem létezett a sorozat, azonban azonos című, kötetei hasonló (bár különböző) színű és ugyanakkora méretű kiadásban jelentek meg (pl. Az orosz irodalom kistükre, A cseh irodalom kistükre stb.).
  3. https://moly.hu/polcok/a-vilag-legnagyobb-sorozat
  4. Ilyen névvel valójában nem létezett a sorozat, azonban történelmi–irodalmi kötetei hasonló (bár különböző) színű és ugyanakkora méretű kiadásban jelentek meg (pl. Történelmi emlékhelyek A-Z-ig, Irodalmi Nobel-díjasok lexikona, Földrajzi felfedezések lexikona ).

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés