Főmenü megnyitása
Remekírók Képes Könyvtára-sorozat (1901–1908)

Az alábbi oldal a magyar nyelvű könyvsorozatokat próbálja listába szedni. A lista nem sorolja fel a kizárólagosan egyes szerzők (pl. Jókai Mór, Lev Tolsztoj) műveinek kiadására szakosodott sorozatokat, azokkal a Magyar írói, költői összkiadás-sorozatok listája foglalkozik. A korszakokhoz való beosztásnál az adott sorozat első kötetének megjelenési ideje lett alapul véve. A különböző jegyzőkönyvek, ügyirati sorozatok, iskolai értesítők, folyóiratok, naptárak, illetve a Magyarországon megjelent idegen nyelvű könyvsorozatok a listában nem szerepelnek.

Tartalomjegyzék

1825–1849Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Munkálatok teológiai ? Budapest 1836?–1908
Franczia Regénycsarnok szépirodalmi Barráné és Stein kiadása Kolozsvár 1843–1844

1850–1874Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Magyar Remekírók szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1850-es évek
Külföldi Regénycsarnok szépirodalmi Pest 1853–1858?
Téli Könyvtár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Pest 1855–1856
Vasárnapi Könyvtár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Budapest 1856–1859
Magyar történelmi emlékek történelmi ? Budapest 1857–1917
Magyar Könyvesház szépirodalmi Aigner Lajos kiadása Budapest 1860-as évek–1889
Irodalmi Kincstár szépirodalmi Heckenast Gusztáv kiadása Budapest 1860–1869
A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára orvosi Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Budapest 1866–1949
  Természettudományi Könyvkiadó Vállalat természettudományi Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1872–1940-es évek?
  A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata társadalomtudományi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1874–1944
Jeles Írók Iskolai Tára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1870-es évek–1900-as évek?
Népiskolai Könyvtár szépirodalmi több kiadó Budapest 1870-es évek–1916?
Falusi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1870–1900?
  Történeti Könyvtár történelmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1871–1885
Nyelvemléktár szépirodalmi, nyelvészeti Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1874–1908 15 db

1875–1899Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Olcsó Könyvtár nagyrészt szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1875–1920
Pfeifer Ferdinánd Ifjusági Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1875–1877
Közhasznú Családi Könyvtár vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1876–1899
Mulattató Zsebkönyvtár szépirodalom Buzárovits Gusztáv kiadása Esztergom 1876?–1893
Népiskolai Ismerettár vegyes Lauffer Vilmos Budapest 1876–1877
Ifjúsági Iratok Tára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1877–1883
Régi Magyar Költők Tára szépirodalmi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1877–1937
Vasárnapi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1878–1907
  Történeti Kézikönyvek történelmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1879–1890
Nemzeti Könyvtár szépirodalom Aigner Lajos Budapest 1879–1890
Gross Magyar Ifjusági Könyvtára ifjúsági szépirodalmi Gross kiadása Győr 1880–1884
  Filozófiai Írók Tára filozófiai Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1881–1918
A Magyar Nemzet Családi Könyvtára szépirodalmi Ráth Mór kiadása Budapest 1881–1885
Regényvilág szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1881–1885
Magyar Helikon – Jeles Férfiak Életrajzai életrajzi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1882–1885
Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek életrajzi Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1882–1947
Utazások Könyvtára földrajzi Franklin Társulat Budapest 1883–1885
  Pallas Könyvtár szépirodalmi Pallas Rt. Budapest 1885–1891
  Egyetemes Regénytár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1885–1931
Magyar Történeti Életrajzok történelmi Magyar Történelmi Társulat Budapest 1885–1920
Népiratkák vegyes Szent István Társulat Budapest 1886–1919
  Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár vegyes Szabó Ferenc kiadása Nagybecskerek 1887–1903
  Egyetemes Könyvtár szépirodalmi Gros Gusztáv kiadása Győr 1888–1895
A Magyar Ifjúság Könyvesháza szépirodalmi Stampfel Károly kiadása Pozsony 1889–1890
A Nemzeti Színház Könyvtára zenei Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1880-as évek
A Magyar Királyi Operaház Könyvtára zenei Pfeifer Ferdinánd kiadása Budapest 1880-as évek
Magyar Regény-Csarnok szépirodalmi Aigner Lajos kiadása Budapest 1880-as évek
Jó Könyvek szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1880-as évek
Magyar Mesemondó szépirodalmi Méhner Vilmos kiadása Budapest 1880-as évek
A Magyar Bányászfelőr Kézi Könyvtára műszaki Joerges Ágost özv. és fia Selmecbánya 1890-es évek–1907 20 kötet
A Magyar és Világirodalom Kincsestára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1890-es évek
  Az Athenaeum Kézikönyvtára vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1892–1900
Ifjúsági Tárogató ifjúsági szépirodalmi Rózsa Kálmán és neje kiadása Budapest 1892
Kis Könyvtára szépirodalmi Lampel Róbert Máramarossziget 1892–1893
  Az Athenaeum Olvasótára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1893?–1902
Hazafias Könyvtár szépirodalmi Stampfel Károly Pozsony 1893–1898
A »Magyar Ujság« Regénycsarnoka szépirodalmi Magyar Irodalmi Részvény Társaság Budapest 1894–1897
Koszorú szépirodalmi Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1894–1918
  Filléres Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1895–1915
A Magyar Nép Könyvtára szépirodalmi Szent István Társulat Budapest 1895–1903
  Jeles Elbeszélők Kincsestára szépirodalmi Athenaeum Irod. és Nyomdai Rt. Budapest 1895?–1913?
Egyetemes Ismeretek Tára vegyes Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Pozsony 1896–1899
Corpus Juris Hungarici jogi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1896–1948
Az Athenaeum mese-könyvtára szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1897–1900
  Legjobb Könyvek szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1897–1919
  Magyar Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1897–1920
  Régi Magyar Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.; Akadémia Budapest 1897–1916, 1926–1937
Iskolai Könyvtár szépirodalom Athenaeum Budapest 1897–1902
  Tudományos Zsebkönyvtár vegyes Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Budapest 1898–1913
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Monográfiák egyháztörténeti Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1898–1900-as évek
  Nemzetünk Nagy Költői irodalomtörténeti Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal Budapest 1898–1905
Grill-féle Jogi Könyvtár jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1898–1906
Népnevelők Könyvtára (1902-től Néptanítók Könyvtára) vegyes Lampel Róbert Budapest 1899–1909
Operaház Könyvtára zenei ? Budapest 1890-es évek–1910-es évek
Magyar Szalon-Könyvtár szépirodalom ? Budapest 1890-es évek
Nemzeti Szinház Könyvtára színházi ? Budapest 1890-es évek
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai egyháztörténeti Magyar Protestáns Irodalmi Társaság Budapest 1890-es évek–1900-as évek
  Szépirodalmi Házi Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1890-es évek–1900-as évek

1900–1924Szerkesztés

Kép
Cím
Jelleg
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  A Kisfaludy Társaság könyvsorozata vegyes Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Budapest 1900-as évek?
  A Tolnai Világlapja ajándéka szépirodalmi Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 1900-as évek?
  Legjobb Ifjúsági Könyvek ifjúsági Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) cs. és kir. udv. könyvkereskedése Budapest 1900-as évek?
  A Protestáns Irodalmi Társaság Házi Kincstára teológiai ? Budapest 1900-as évek?
Ifjúsági Könyvtár ifjúsági szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Budapest 1900-as évek
  Az Otthon Könyvtára szépirodalmi Phönix Irodalmi Részvénytársaság Budapest 1900-as évek
Kis Könyvtár vallási Mária-Kongregáció Kiadóhivatala Budapest 1900-as évek
Ifjúsági Könyvtár ifjúsági szépirodalmi Stampfel Károly cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő Budapest 1900-as évek
Vidám Könyvtár szépirodalmi A Magyar Kiviteli és Csomagszállító Rt. Budapest 1900-as évek–1919
Latin és görög classicusokhoz való praeparatio szépirodalmi Lampel Róbert Budapest 1900–1907
Francia Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert Budapest 1900–1915
  Családi Regénytár szépirodalmi Szent István Társulat Budapest 1900–1916
  A Huszadik Század Könyvtára szocialista Deutsch Zs. és Társa Budapest 1901–1910
  Képes Családi Lapok Könyvtára szépirodalmi ? Budapest 1901–1904
Magyar Törvények Grill-féle Kiadása jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1901–1910
  Szépirodalmi Könyvtár szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1901–1905
  Remekírók Képes Könyvtára szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1901–1908
  Középkori krónikások történelmi Athenaeum Budapest 1901–1913 11 db
  Segédkönyvek a német nyelv és irodalom tanításához irodalomtörténet, nyelvészet Éder I. kiadása Pozsony 1901–1911
Segédkönyvek a francia nyelv és irodalom tanításához irodalomtörténet, nyelvészet Stampfel Károly kiadása Pozsony 1901–1905
Segédkönyvek a magyar irodalomtörténet oktatásához vegyes Traub B. és Társa kiadása Szeged 1902–1903
  Magyar Remekírók szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1902–1907
  A Magyar Földrajzi Társaság Könyvtára földrajzi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1902–1943
Debreceni Lelkészi Tár teológiai Telegdi K. Lajos, majd Hegedüs Sándor kiadása Debrecen 1902–1918
Szocialista Diákok Könyvtára szocialista Népszava Budapest 1903–1905
  Segédkönyvek a magyar nyelv és irodalom tanításához irodalomtörténeti Stampfel Károly cs. és kir. udvari és kir. akad. könyvkereskedő Budapest 1903–1908
  Társadalomtudományi Könyvtár társadalomtudományi Grill Károly Könyvkiadóvállalata Budapest 1903–1910, 1912–1916
  Modern Írók Könyvtára szépirodalmi Freund Frigyes kiadása Budapest–Bécs 1904–1905
  Művészeti Könyvtár művészettörténeti Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése Budapest 1904–1911
  Klasszikus Regénytár szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1904–1910
Magyar Döntvénytár jogi Politzer Zsigmond Budapest 1904–1907
Grill-féle Döntvénytár jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1904–1910
  Kis Könyvtár szépirodalmi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1904–1911
  Magyar Regényírók képes kiadása szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1904–1912
  Apró Könyvtár vegyes Löblovitz Zsigmond kiadása Budapest 1905
Kereskedelmi Zsebkönyvtár kereskedelmi Rónai Miksa kiadása Budapest 1905–1910
  A Műveltség Könyvtára vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1905–1913
Hasznos Könyvek vegyes Athenaeum Budapest 1906
Magyar–Zsidó Könyvtár judaisztikai A Magyar–Zsidó Könyvtár Kiadóvállalat Budapest 1906
  Nagy magyarok élete ifjúsági életrajzi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1906?–1914
  Református Egyházi Könyvtár teológiai A Magyar Református Egyház Kiadása Budapest 1906–1918
  Egészségápolás Könyvtára orvosi Légrády Testvérek Budapest 1907–1910
  Költők és írók irodalomtörténeti Franklin-Társulat Budapest 1907–1917
  Magyar Írók Aranykönyvtára szépirodalmi Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1908–1909
  Petőfi Könyvtár irodalomtörténeti Kunossy, Szilágyi és társa kiadása Budapest 1908–1910?
Épitő Munkavezetők Könyvtára építészet Ifj. Nagel Ottó Könyvkereskedése Budapest 1906–1918
  Szociológiai Könyvtár szociológia Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1908–1915
  Iskolai Segédkönyvek vegyes Wellisch Béla kiadása Szentgotthárd 1909–1916
  Világkönyvtár (Tolnai Rt.) szépirodalmi Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1910-es évek–1930-as évek
  Ismeretterjesztő könyvtár vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1910-es évek
Alkoholellenes Könyvek Tára orvosi Az „Alkoholizmus” szerkesztőségének kiadása Budapest 1910-es évek
Ifjúsági Könyvek ifjúsági szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek
  Népszerű Zsidó Könyvtár judaisztikai ? Budapest 1910-es évek?
  Universális Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek
  A Franklin Társulat szépirodalmi könyvsorozata[1] szépirodalmi Franklin Társulat Budapest 1910-es évek
  Modern Magyar Könyvtár szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1910-es évek
  Népszerű Természettudományi Könyvtár természettudományi Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1910–1944?
  Természettudományi Könyvtár természettudományi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1910–1913
  Modern Könyvtár nagyrészt szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1910–1920
Utazások Könyvtára földrajzi Fritz Ármin Budapest 1911
Irodalmi segédkönyvek – magyarázatok a kötelező magyar házi olvasmányokhoz irodalomtörténet Várnay Lajos kiadása Budapest 1911–1912
Nyugat Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1911–1912
Ismeretek Tára vegyes Lampel Róbert Budapest 1911–1919
  Athenaeum Könyvtár szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1911–1920
  Vidám Könyvek szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1911–1919
  Karriérek életrajzi Singer és Wolfner-Karriérek Kiadóhivatal Budapest 1912
Magyar mesék és ifjúsági olvasmányok könyvtára ifjúsági szépirodalmi Gelléri–Székely kiadása Budapest 1912–1913
  Zenetudományi Könyvtár zenetudományi Németh József könyv- és zeneműkereskedése Budapest 1912–1916, 1923–1925 19 + 3 db
  Gyermektanulmányi Könyvtár pszichológiai Fritz Á. Budapest 1912–1917
Pedagógiai Pszichológiai Könyvtár pedagógiai, pszichológiai Stark F. kiadása Budapest 1912–1918
Magyar Törvények Grill-féle Füzetes Kiadása jogi Grill Károly Könyvkiadó Vállalata Budapest 1912–1919
Pedagógiai Könyvtár pedagógiai Kath. Középiskolai Tanáregyesület Budapest 1912–1935?
Tevan-könyvtár szépirodalmi Tevan Andor kiadása Békéscsaba 1912–1919
  Kultúra és Tudomány vegyes Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1912–1944
  Világkönyvtár (Révai Testvérek) szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1912–1920
Protestáns ifjúsági és népkönyvtár vegyes Hegedüs–Sándor kiadása Debrecen 1912–1916
Darwin-könyvtár természettudományi „Darwin” népszerű természettudományi folyóirat kiadóhivatala Budapest 1913
  Az Érdekes Ujság Könyvtára szépirodalmi Érdekes Újság Kiadóhivatala Budapest 1913
Modern Ifjúsági Könyvtár ifjúsági szépirodalmi Spády Adél kiadása Budapest 1913
Az Érdekes Ujság Dekameronja szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1913–1915
Az Egyházi Ujság Könyvtára vallási ? Kolozsvár 1914–1917
Bibliotheca vitae. Az élet könyvei szépirodalmi Az „Élet” kiadása Budapest 1914–1916
  Világosság-Könyvtár szocialista Magyarországi Kommunista Párt Budapest 1914–1920
Színpadi Könyvtár szépirodalmi „Színházi Élet” kiadása Budapest 1915
  Milliók Könyve szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1915–1920
Családi Könyvtár szépirodalmi „Családi Könyvtár” Vállalat Győr 1916
Az Érdekes Ujság Könyvei szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1916–1918
  A Magyar Filozófiai Társaság Könyvtára filozófiai Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda Budapest 1917–1944
Olcsó Regény szépirodalmi Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1917–1920
Magyar Paedagogiai Társaság Könyvtára pedagógiai Franklin Társulat Debrecen 1917–1920
A Jogtudományi Közlöny Könyvtára jogi Franklin Társulat Budapest 1918–1920
Zsidó Renaissance Könyvtár judaisztikai ? Nagyvárad 1918–1919
A Szent István Akadémia Emlékbeszédei életrajzi Stephaneum Nyomda Budapest 1918–1943
  Kommunista Könyvtár szocialista Vörös Ujság kiadása Budapest 1919
  Korda Könyvek Korda Rt. Budapest 1920-as évek
  A Pantheon Ismerettára vegyes Pantheon Irodalmi Intézet Részvénytársaság Budapest 1920-as évek
  A Kultúra Iskolája vegyes Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság Budapest 1920-as évek
Kultúra Könyvtár irodalomtörténet Kultúra Könyvkiadó és Nyomda Részvénytársaság Budapest 1920-as évek
  Irodalmi Kincsek szépirodalmi Athenaeum R.-Társulat Budapest 1920-as évek
Küzdj és bizzál szépirodalmi Hellas-nyomda Rt. Budapest 1920-as évek
A kiválasztottak szépirodalmi Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. Kiadása Budapest 1920-as évek
A regény mesterei szépirodalmi Pantheon Irodalmi Intézet R.-T. Kiadása Budapest 1920-as évek
  Olasz írók szépirodalmi Athenaeum Budapest 1920-as évek
  Gondolat és írás filozófiai Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest 1920-as évek
A Pesti Hirlap Diszkönyvtára – A világirodalom uj és régi remekei szépirodalmi Légrády Testvérek Budapest 1920-as évek
  Magyar Írómesterek – Petőfi Társaság Jubiláris Könyvei szépirodalmi Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R. T. Budapest 1920-as évek
Szabad Iskola vegyes Genius Könyvkiadó Budapest 1920-as évek
  Mindent Tudok Könyvtár vegyes Béta Irodalmi Intézet Budapest 1920-as évek
Tudományos Gyűjtemény szépirodalmi Danubia Pécs 1920-as évek
Regények Regényei szépirodalmi Nova Irodalmi Intézet Budapest 1920-as évek
  Filozófiai Könyvtár filozófiai Pfeifer Ferdinánd (Zeidler Testvérek) Nemzeti Könyvkereskedése Budapest 1920-as évek
Élet és Tudomány vegyes Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T. Budapest 1920-as évek
A Magyar Történettudomány Kézikönyve történelmi Magyar Történelmi Társulat Budapest 1920-as évek
Marx-Könyvtár filozófiai Verlag Julius Fischer Bécs 1920-as évek
  A „Zászlónk” Diákkönyvtára vegyes Magyar Jövő Ifj. Irodalmi R. T. Budapest 1920-as évek
Operaismertetők zeneművészeti Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1920-as évek
Világirodalom Kincsei szépirodalmi Révai Testvérek Budapest 1920-as évek
  Külföldi Regényírók szépirodalmi Franklin Társulat Budapest 1920-as évek
  Új Könyvek vegyes Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1920-as évek
Az Ifjúság érdekes könyvtára ifjúsági szépirodalmi Kultúra nyomda Budapest 1920
Genius Könyvtár szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1920–1923
Nagy Írók – Nagy Írások szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1921–1926
A Regényírás Művészei szépirodalmi Genius Könyvkiadó Budapest 1921–1926
A hat világrész földrajzi Világirodalom Budapest 1923–1929 23 db
A Magyar Nép Könyvtára szépirodalmi Minerva Rt. Budapest 1923–1940
  Szent István Könyvek vegyes Szent István Társulat Budapest 1923–1937
A Magyar Nép Könyvtára vegyes ? Kolozsvár 1923–1940
A Magyar Néprajzi Társaság Könyvtára néprajzi Stúdium Kiadóvállalat Budapest 1924
Modern Utazók és Felfedezők Könyvtára földrajzi Lampel Róbert (Wodianer Ferenc és Fiai) Császári és Királyi könyvkereskedése Budapest 1924–1930?

1925–1949Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
  Világjárók Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1927–1937
  A Műveltség Útja Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1929–1933
  A Magyar Szemle Kincsestára Magyar Szemle Kiadása Budapest 1929–1942
Az Akadémia Filozófiai Könyvtára Magyar Tudományos Akadémia Budapest 1930–1941
Grill Klasszikus Regényei Grill Károly Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Ifjúsági Könyvtár Pallas Irodalmi és Nyomdai R. T. Budapest 1930-as évek
  Juventus Könyvtár Fővárosi Könyvkiadó Rt. Budapest 1930-as évek
  Színe-java Pantheon Irodalmi Rt. Budapest 1930-as évek
Az Emberi Alkotás Regényei Béta Irodalmi Rt. Budapest 1930-as évek
Az Európai Kultúra Története Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
Kultúra Könyvtár Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt. Budapest 1930-as évek
  Athenaeum 2 Pengős Regények Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
Pesti Napló kék regényei A Pesti Napló kiadása Budapest 1930-as évek
Hires szerelmesek regényei Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt. Budapest 1930-as évek
SZEFHE könyvek – A SZEFHE magyar regényei Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete Budapest 1930-as évek
A Ma Regényei Révai Kiadás Budapest 1930-as évek
Az Athenaeum detektiv és kalandor regényei Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
Száz Magyarok Könyvei Légrády-kiadás Budapest 1930-as évek
  Tolnai Regénytára Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1930-as évek
  A Magyar Irodalom Jelesei Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1930-as évek
Korok és Hősök Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Halhatatlan Könyvek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  Magyart a magyarnak – Magyar Regények Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1930-as évek
  Pesti Napló Könyvek Pesti Napló Rt.-Est Lapkiadó Rt.-Magyarország Napilap Rt. Budapest 1930-as évek
  Közművelődési Könyvek Révai Irodalmi Intézet Budapest 1930-as évek
  Frontregények Pantheon Kiadás Budapest 1930-as évek
  Korunk Mesterei Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
  Műveltség Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A Pesti Hírlap Könyvtára Pesti Hírlap Budapest 1930-as évek
»Dom« Katolikus könyvek »Dom« Katolikus Könyvek Kiadóhivatala Budapest 1930-as évek
  Világhírű Regények Tolnai Budapest 1935–1939
  A reformáció és ellenreformáció korának evangéliumi keresztyén egyházi írói ? Budapest 1935–1948
Élő könyvek – Magyar Klasszikusok Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1930-as évek
Erdélyi Ritkaságok Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet Rt. Kolozsvár 1939–1944 14 db
A Színházi Élet regényei A Színházi Élet kiadása Budapest 1930-as évek
Világhírű Regények Tolnai Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1930-as évek
A természettudományok elemei Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1930-as évek
Új Élet Regénytár Központi Sajtóvállalat Kiadása Budapest 1930-as évek
Tarka Regénytár Képes Ifjúság Újvidék 1930-as évek
Pengős Regények Palladis Rt. Budapest 1930-as évek
A Modern Regény Klasszikusai Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
A Regényírás Remekei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
  A Világ Körül Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Az Új Magyar Irodalom Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Dante Új Könyvtár Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Magyar Írás – Magyar Lélek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Magyar Kézbe Magyar Könyvet Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Magyar Regényírók Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Népszerű Tudományos Művek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Szép Könyvek Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek
Népbarát Országos Református Szeretetszövetség Budapest 1930-as évek
  A Világjárás Hősei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek–1940-es évek
A Magyar Regény Mesterei Dante Könyvkiadó Budapest 1930-as évek–1940-es évek
  Magyar irodalmi ritkaságok Királyi Magyar Egyetemi Nyomda Budapest 1931–1942
Világvárosi Regények Literária Kiadóvállalatr Budapest 1932–1942 952 db
A magyar asszonyok könyve A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége Budapest 1933?–1934?
A Magyar Táj- és Népismeret Könyvtára Egyetemi Néprajzi Intézet Budapest 1939–1947?
Keresztény Remekírók Szent István Társulat Budapest 1940-es évek
Nemzeti Könyvtár – A nemzeti élet iskolája Stádium Sajtóvállalat Rt. Budapest 1940-es évek
Gong ? Budapest 1940-es évek
A Búvár Könyvei Franklin-Társulat Budapest 1940-es évek
Az Európai Irodalom Kincsesháza Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1940-es évek
Friss Ujság Szines Regénytára Általános Nyomda, Könyv- és Lapkiadó Részvénytársaság Budapest 1940-es évek
Officina Könyvtár Officina Kiadó Budapest 1940-es évek
Klasszikus mesterek Révai Budapest 1940-es évek
A Kaland Klasszikusai Forrás Nyomdai Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 1940-es évek
Nemzetnevelők Könyvtára Országos Közoktatási Tanács Budapest 1942?–1944?
A Lelkiélet Ferences Mesterei magánkiadás Budapest 1943?–1946?
A Köznevelés Könyvtára Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Budapest 1947?–1948?
Tanulj jobban! Országos Neveléstudományi Intézet Budapest 1949

Egyéb könyvsorozatok az 1920–1940-es évekbőlSzerkesztés

1950–1974Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Operaszövegkönyvek Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1950-es évek
Művészettörténet Gondolat Kiadó – Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata Budapest 1950-es évek–1962?
Magyar Műemlékek Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1953–1977
Magyar Mesterek Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1954–1963
Népek meséi Móra Budapest 1954–1969 15 db
Görög és latin írók Akadémiai Budapest 1954–1987
Olcsó Könyvtár Szépirodalmi Budapest 1954–1991
Népek meséi Európa Budapest 1956–1990 84 db
A Művészet Kiskönyvtára Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1955–1969
Modern könyvtár Európa Budapest 1958–1993
Képzőművészeti Zsebkönyvtár Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1958–1988
Nemzeti Könyvtár Gondolat Budapest 1958–1985
Kis Zenei Könyvtár Gondolat Budapest 1958–1979
Élet és Tudomány Kiskönyvtára Gondolat Budapest 1958–1964
Stúdium Könyvek Gondolat Budapest 1958?–1976?
Régi Magyar Költők Tára Akadémiai Kiadó Budapest 1959–
A Művészettörténet Forrásai Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1959–1964
Európa Antológia Gondolat Budapest 1959–1975
Bibliotheca Musica Zeneműkiadó Budapest 1959?–1964?
Magyarország írásban és képben Panoráma Kiadó Budapest 1959?–1966?
Korszerű Színház Színháztudományi Intézet Budapest 1959?–1981?
Kis zenei könyvtár Gondolat Budapest 1960-as évek
Búvár Könyvek Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1960?–1967?
Gondolattár Gondolat Budapest 1960–1976
Filmművészeti könyvtár Magyar Filmtudományi Intézet és Filmarchívum Budapest 1960–1983?
Családi Kiskönyvtár Gondolat Budapest 1962–1963
Világjárók. Klasszikus útleírások Gondolat Budapest 1962–1974 14 db
Az Én Múzeumom Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1963–1984
A világirodalom remekei Európa Budapest 1963–1987
Albatrosz könyvek Magvető Budapest 1963–1990 (1997)
Panoráma Külföldi Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1963?–1996?
Tanulók Könyvtára Ifjúsági Könyvkiadó – Dacia Könyvkiadó Bukarest 1964?–1986?
  Szép versek Megvető Könyvkiadó Budapest 1964–
Körkép Megvető Könyvkiadó Budapest 1964–
Panoráma Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1964?–1984?
Képes történelem Móra Budapest 1964–1989 25 db
Delfin könyvek; Delfin 2000 (2000–2003) Móra Budapest 1964–1990 170 (+10 db Delfin 2000)
Univerzum Könyvtár Kossuth Könyvkiadó Budapest 1965?–1988?
Vidám könyvtár Magvető Budapest 1966–1968
Kőrösi Csoma kiskönyvtár Akadémiai Budapest 1966–2009 28 db
Minerva Zsebkönyvek Minerva Kiadó Budapest 1967–1970
Képes földrajz Móra Budapest 1967–1989 8 db
Régi magyar prózai emlékek Akadémiai (Balassi) Budapest 1968–1993 10 db
... kistükre[2] Európa Könyvkiadó Budapest 1969?–1990?
Kozmosz fantasztikus könyvek Móra Budapest 1969–1987 132 db
Írók világa Európa Budapest 1969–1990
Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára Tájak Korok Múzeumok Szervező Bizottsága Budapest 1970-es évek
Magyar művészettörténet MTV-Minerva Budapest 1970?–1971?
Bibliotheca Classica Magyar Helikon (Európa) Budapest 1970–1989
Téka Kriterion Bukarest (Kolozsvár) 1970–
Mai Magyar Művészet Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1971–1989
Társadalomtudományi Könyvtár Gondolat Budapest 1971–1991, 2003–2009
Természetbúvárok Könyvespolca Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1972?–1988?
Búvár zsebkönyvek Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest 1972–1996
Így élt Móra Budapest 1972–1997
Lyra mundi Európa Budapest 1972–
Művészeti stílusok Corvina Könyvkiadó Budapest 1972?–1985?
Humanizmus és Reformáció Akadémiai Kiadó Budapest 1973–
Panoráma „Mini” Útikönyvek Panoráma Kiadó Budapest 1973?–2002?
Magyar remekírók Szépirodalmi Budapest 1973–1991
Mai Magyar Iparművészet Képzőművészeti Alap Kiadó Vállalata Budapest 1974–1977
Gondolat zsebkönyvek Gondolat Budapest 1974–1990 91 db
Az ókori irodalom kiskönyvtára Magyar Helikon (Európa) Budapest 1974–1992
Orfeusz könyvek Zeneműkiadó Vállalat Budapest 1974?–1981?

1975–1999Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Magyar história Gondolat Budapest 1975–1990
Tények és tanúk Magvető Budapest 1975–1990, 2015– 118 + 16 db
Etikai Gondolkodók Gondolat Budapest 1975?–1987?
Magyarország története Akadémiai Budapest 1976–1985 8 db
Diákkönyvtár Móra Budapest 1977–1992
Kolibri könyvek Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest 1977–1991
Magyar Hírmondó (Magyar tallózó, 1978–1979) Magvető Budapest 1978–1990 60 (+8 db Magyar tallózó)
Ezerszínű Magyarország Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1979?–1985?
Szivárvány Kossuth Könyvkiadó Budapest 1979?–1989?
Alkohológiai Kiskönyvtár Medicina Könyvkiadó Budapest 1980–1987
Ókeresztény írók Szent István Társulat Budapest 1980–2009
88 színes oldal Mezőgazdasági Könyvkiadó Budapest 1980?–1988?
Gondolkodó magyarok Magvető Budapest 1981–1989
JAK-füzetek Magvető (József Attila Kör stb.) Budapest 1982–
Magyar ritkaságok (Ritkaságok, 1988–1990) Szépirodalmi Budapest 1983–1990 18 (+7 db Ritkaságok)
Tudománytár Könyvértékesítő Vállalat/KÖNYVÉRT, ÁKV, Téka Budapest 1984–1990 28 db (26 kötet+2 füzet)
Az építészet története Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Budapest 1984?–2001?
Pro és kontra Gondolat Könyvkiadó Budapest 1984?–1988?
Krisztus mai tanúi Ecclesia Kiadó Budapest 1985–1988
Galaktika fantasztikus könyvek Móra Budapest 1988–1994 44 db
Officina Nova krónika Officina Nova Kiadó Budapest 1990–2002
Szemtanu Park Könyvkiadó Budapest 1989?–2015?
Fürkész könyvek Trivium Kiadó Budapest 1990?–2005?
Mi Micsoda? Tessloff és Babilon Kiadó Budapest 1990?–2016?
Diák Kislexikon Junior Budapest 1990-es évek
Mítoszok és legendák Gulliver Lap- és Könyvkiadó Kereskedelmi Kft. Budapest 1990-es évek
Az állatvilág enciklopédiája Helikon Budapest 1992
Régi magyar könyvtár Balassi Budapest 1992–
SH Atlasz Springer Hungarica Kiadó Budapest 1992–1996 18 db
A világ legnagyobb... Új Vénusz Lap- és Könyvkiadó,
Android Lap- és Könyvkiadó,
2010 Alapítvány,
Jövővilág Alapítvány[3]
Budapest 1992–2006
Európai Klasszikus Regények Európa Könyvkiadó Budapest 1992?–1998?
Magyar klasszikusok Babits Szekszárd 1993–1998 20 db
Talentum diákkönyvtár Akkord Budapest 1993–
Új képes történelem Larousse-Officina Nova Budapest 1993–1995 20 db
Határozó kézikönyvek Panemex Könyvkiadó Kft.-Grafo Kft. Budapest 1994?–2008?
Tegnap és Ma Kalligram Könyvkiadó Budapest 1994–
Reader's Digest Válogatás Reader's Digest Kiadó Kft. Budapest 1994?–
Regék és Mondák Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest 1995?–
Ókeresztény Örökségünk Jel Budapest 1995–2015 21 db
Osiris klasszikusok Osiris Budapest 1995–
Az egészséges életért SubRosa Kiadó Budapest 1995?–
A világ 100... Alexandra Kiadó Budapest 1995?–
Egyetemi könyvtár Corvina Kiadó Budapest 1995?–2004?
Természetkalauz M-Érték Kiadó Kft. Budapest 1996?–2006?
Pallas Könyvek Pallas Stúdió Budapest 1996?–2004?
A magyar költészet kincsestára Unikornis Kiadó Budapest 1996?–2001?
Historia Diaspora Logos Kiadó Budapest 1997?–2000?
Kis természetbúvár Passage Kiadó Budapest 1997?–2000?
Reader's Digest – Válogatott könyvek Reader's Digest Kiadó Kft. Budapest 1997?–
Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához Tinta Könyvkiadó Budapest 1998–
A magyar nyelv kézikönyvei Tinta Könyvkiadó Budapest 1998–
Puritán tanítók Koinónia Kolozsvár 1998–2008 12 db
Megható Történetek Novella Kiadó Budapest 1998?–2008?
Királyi Házak Gabo Kiadó Budapest 1998?–
A Tudás Könyvtára Saxum Kiadó Budapest 1998?–2003?
Középkori keresztény írók Szent István Társulat Budapest 1999– 8 db
Ifjúsági Könyvek Holnap Kiadó Kft. Budapest 1999?–2013?
Atlasz Athenaeum 2000 Kiadó Budapest 1999?–2007?
Millenniumi Magyar Történelem – Források Osiris Kiadó Budapest 1999?–2004?
Saxum-könyvek[4] Saxum Kiadó Budapest 1999?–2002?

2000–Szerkesztés

Kép
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Megjegyzés
Lectio Divina Szt. Mauríciusz Monostor Bakonybél 2000–
Szent István Kézikönyvek Szent István Társulat Budapest 2000–
Collactanea Athanasiana Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Budapest 2000-es évek–
A művészet története Corvina Kiadó Budapest 2000-es évek
Akadémiai Kézikönyvek Akadémiai Kiadó Budapest 2000-es évek
Száz Magyar Falu Könyvesháza Száz Magyar Falu Könyvesháza Kht. Budapest 2000-es évek
Magyar Hírmondó Szent István Társulat Budapest 2000-es évek–
Diák-Kiskönyvtár Könyvkuckó 2004 Kft. Budapest 2000-es évek–
Diák-Kiskönyvtár Diáktéka Kiadó Budapest 2000-es évek–
Puska Laude Kiadó Budapest 2000-es évek–
Művészettörténeti szabadegyetem Helikon Kiadó Kft. Budapest 2000?–2002?
A művészet története Magyar Könyvklub Budapest 2000–2001
A háború kutyái Duna International Könyvkiadó Kft. Budapest 2001?–2010? 20 db
Fides Et Ratio – A vallásbölcselet kiskönyvtára Szent István Társulat Budapest 2001–2008
Magyar remekírók Kortárs Budapest 2001–2015
Odigitria Könyvek Odigitria Kiadó Budapest 2002–
Palatinus filmkönyvek Új Palatinus Könyvesház Kft. Budapest 2003–2008
Teologia Kairosz Budapest 2003–2012 6 db
Élővilág Könyvtár Kossuth Kiadó Budapest 2003?–2006?
Sulilexikon Aquila Könyvkiadó Budapest 2003–2004
Kréné Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2003?–
Usborne Discovery Patricia Könyvek Kft. Debrecen 2004?–2007?
Historia Incognita – Történettudomány Attraktor Kft. Máriabesnyő-Gödöllő 2004?–
Miért hiszek? Kairosz Kiadó Budapest 2004?–2013?
Műértő Képzőművészeti Kiadó Kft. Budapest 2005?–
Galaktika fantasztikus könyvek Metropolis Média Budapest 2005–
Az ékesszólás kiskönyvtára Tinta Könyvkiadó Budapest 2005–
A művészet története Corvina Kiadó Kft. Budapest 2006–2007
A magyar irodalom remekei Népszabadság Könyvek Budapest 2006–2007
Erdélyi ritkaságok Mentor Marosvásárhely 2006–
Gyermek enciklopédia Editions Atlas Budapest 2006?–2008?
Keleti Források – Fontes Orientales Corvina Budapest 2006– 13 db
Diákszótár Aquila Könyvkiadó Budapest 2007
Electa Gondolat Budapest 2007?–
Világtörténelmi enciklopédia Kossuth Kiadó Budapest 2007–2008 16 db
Híd szótárak Tinta Könyvkiadó Budapest 2007–
Claves ad Musicam Typotex Kiadó Budapest 2007–
Modern könyvtár Európa Budapest 2007–2012
Természettudományi enciklopédia Kossuth Kiadó Rt. Budapest 2008
Műút-könyvek Szépmesterségek Alapítvány (Műút folyóirat) Miskolc 2008–2015 20 db
A második világháború teljes története Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2009–2010
Magyarország története Kossuth Kiadó – Metropol napilap Budapest 2009–2010 24 db
Reader's Digest Képes világtörténelem Reader's Digest Kiadó Budapest 2010–
Nagy civilizációk Kossuth Kiadó Budapest 2010 16 db
Irodalmi Nobel-díjasok könyvtára Metropolis Media Group Kft. Budapest 2010-es évek
Regényes életek Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar história Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Sorsfordítók a magyar történelemben Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar építészet Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
30 percben Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
A magyar festészet mesterei Kossuth Kiadó Budapest 2009–2010 és 2014–2015
A magyar próza klasszikusai Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
A magyar történelem rejtélyei Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Életreszóló olvasmányok Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Életreszóló regények Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Népek meséi Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar tudománytár Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Magyar kódex Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Klasszikus magyar líra Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Kétnyelvű klasszikusok Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Európa női szemmel Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek
Világhíres festők Kossuth Kiadó Budapest 2010-es évek 26 db
Magyar királyok és uralkodók Duna International Könyvkiadó Kft. Budapest 2010-es évek 27 db
Navigátor Világatlasz Kossuth Kiadó Budapest 2011 19 db
Navigátor Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2011–2012
Fedezd fel a világot Pannon-Literatúra Kft. Kisújszállás 2011–2012
Világhíres zeneszerzők Kossuth Kiadó Budapest 2011 20 db
Világhíres operák Kossuth Kiadó Budapest 2012 21 db
Nemzeti könyvtár Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Budapest 2012–
Híres operettek Kossuth Kiadó Budapest 2013 20 db
A történelem nagy rejtélyei Kossuth Kiadó Budapest 2014
Közelképek írókról Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Budapest 2014–
Helikon zsebkönyvek Helikon Budapest 2015–

ForrásokSzerkesztés

  • Petrik Géza: Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak, Budapest, 1888–1892
  • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890
  • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913
  • Petrik GézaBarcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása tudományos folyóiratok repertóriumával, Budapest, 1917–1928
  • Kozocsa Sándor: Magyar Könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942

JegyzetekSzerkesztés

  1. Ilyen címmel nem létezett, de a kötésdíszek egységesek voltak több kötetnél: [1]
  2. Ilyen névvel valójában nem létezett a sorozat, azonban azonos című, kötetei hasonló (bár különböző) színű és ugyanakkora méretű kiadásban jelentek meg (pl. Az orosz irodalom kistükre, A cseh irodalom kistükre stb.).
  3. https://moly.hu/polcok/a-vilag-legnagyobb-sorozat
  4. Ilyen névvel valójában nem létezett a sorozat, azonban történelmi–irodalmi kötetei hasonló (bár különböző) színű és ugyanakkora méretű kiadásban jelentek meg (pl. Történelmi emlékhelyek A-Z-ig, Irodalmi Nobel-díjasok lexikona, Földrajzi felfedezések lexikona ).

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés