Házi Könyvtár

magyar művelődéstörténeti könyvsorozat (1871–1885)

A Házi Könyvtár egy vegyes tartalmú 19. század végi magyar könyvsorozat volt. A Szent István Társulat gondozásában Budapesten 1871 és 1887 között megjelent változatos tartalmú (útleírási, szépirodalmi, történelmi, filozófiai, teológiai) és terjedelmű (100–400 oldal) 52 kötet a nagyközönség mellett az egyes szakterületek képviselői számára is eléggé lapos volt. Az egyes kötetek között szerepeltek a kiadó vállalat évkönyvei is. A sorozat a következő volt:

 • 1. köt. A Szent-István-társ. évkönyve 1871-re. (106 l.) 1871.
 • 2. köt. Pór Antal. Szent István király. Tört. tanulmány. (152 l.) 1871.
 • 3. köt. Zádori. Földünk helyzete a mindenségben. (94 l.) 1871.
 • 4. köt. Bergmann József. IX. Pius pápa. Életrajzi vázlat. (70 l.) 1871.
 • 5. köt. Széphalmi Sz. M. és E. A. G. Jó tanácsok népünk anyagi és szellemi jóllétének előmozdítására. (148 l.) 1871.
 • 6. köt. Klopsfock. Messiás I–X. ének. Ford. Tárkányi. (XXX és 291 l.) 1871.
 • 7. A Szent-István-társ. évkönyve 1872-re. (115 l.) 1872.
 • 8. Az ember származása. Sidney Herbert Laing. „A megczáfolt Darwinismus” czímű tanulmánya után. (72 l.) 1872.
 • 9–11. Frankl Vilmos. A magyar nemzet története. 3 köt. (191, 338, 400 l.) 1872–73.
 • 12. köt. Lázár Kálmán, gr. A szabad természetből. Képek és vázlatok. (VI és 254 l.) 1873.
 • 13. köt. A Szent-István-társ. évkönyve 1873-ra. (80 l.) 1873.
 • 14. köt. Pór Antal. Hunyady János. Történelmi tanulmány. (310 l.) 1873.
 • 15. köt. A Szent-István-társ. évkönyve 1874-re. (103 l.) 1874.
 • 16. köt. Zádor János. Éjszakafrikai úti vázlatok. I. Egyiptom. (257 l.) 1874.
 • 17. köt. Lázár Kálmán, gr. Hasznos és kártékony állatainkról. (132 l.) 1874.
 • 18–19. köt. Ipolyi Arnold. Vörösmarti Mihály XVII. századi magyar író élete és munkái. 2 köt. (320, 321–692 l.) 1874–75.
 • 20. köt. Maszlaghy Ferencz. Délfrancziaországból úti vázlatok. (374 l.) 1875.
 • 21. köt. A Szent-István-társ. évkönyve 1875-re.
 • 22. Hasznos kártékony állatainkról. II. Krisch János. Halak. Fametszetekkel. (VIII, 149 l.) 1876.
 • 23–24. VII. Pius pápasága. 2. rész. (IV, XVI, 430; XXI, 442 l.) 1876.
 • 25. A Szent-István-társulat évkönyve. 1877. (95 l.) 1877.
 • 26. Soós Mihály. A keresztény álláspontja a természetben. I. kötet. (XVI. 534 l.) 1877.
 • 27. A Szent-István-társulat évkönyve.1878. (231 l.) 1878.
 • 28–29. Füssy Tamás. IX. Pius pápasága. 2. rész. (IV, XI, VI, 639; XVI, 560 l.) 1878–79.
 • 30. Fraknói Vilmos. Vitéz János esztergomi érsek élete. (X, 247 l.) 1879.
 • 31. Soós Mihály. A keresztény álláspontja a természetben. II. kötet. (XX, 532 l.) 1879.
 • 32. A Szent-István-társulat évkönyve 1879. (104 l.) 1879.
 • 33. Pór Antal. Aeneas Sylvius. II. Pius pápa. Élet- és korrajz. (VIII, 384 l.) 1880.
 • 34. A Szent-István-társulat évkönyve 1880. (92 l.) 1880.
 • 35. Füssy Tamás. IX. Pius pápaságába. III. kötet. (XV; 596 l.) 1880.
 • 36. A Szent-István-társulat évkönyve 1881. (88 l.) 1881.
 • 37. Sós Mihály. A keresztény álláspontja a természetben. III. kötet. (XVI, 581 l.) 1882.
 • 38–39. Hoványi. Fensőbb katholiczizmus elemei. 2. kiadás. 2 kötet. (XI, 356; IX, 359 l.) 1881–82.
 • 40. A Szent-István-társulat évkönyve. 1882. (98 l.) 1882.
 • 41. Szentimrei Márton. Svéd Krisztina. Élet- és korrajz. (278 l.) 1882.
 • 42. Emlékkönyv. (421 l.) 1882.
 • 43. Apponyi Albert gr. és Apáthy István. A magyarországi katholikus vallási és tanulmányi alapitványok jogi természetének megvizsgálására, a képviselőház 1880. szept. 30-iki ülésének kirendelt bizottság előadóinak jelentései. (130 l.) 1883.
 • 44. Hoványi. Ujabb levelek a fensőbb katholiczismusról. I. kötet. (XII, 547 l.) 1883.
 • 45. A Szent-istván-társulat évkönyve 1883. (102 l.) 1883.
 • 46–47. Gonazales Zeferin. Tanulmányok Aquinói Szent Tamás bölcsészetéről. Spanyol eredeti után forditva. 2 kötet. (XI, 675; 580 l.) 1883–84.
 • 48. A Szent-István-társulat évkönyve 1884. (100 l.) 1884.
 • 49. Fraknói Vilmos. Magyarország a mohácsi vész előtt. A pápai követek jelentései alapján. (XVI, 304 l.) 1884.
 • 50. Gonzales Zeferin. Tanulmányok Aquinói Szent Tamás bölcsészetéről. III: kötet. (682 l.) 1885.
 • 51. Hoványi. Ujabb levelek a fensőbb katholiczismusról. II. kötet. (XII, 662 l.) 1885.
 • 52. A Szent-István-társulat évkönyve 1885. (100 l.)
 • 53. Schaeffer Sebestyén: Kolping Adolf. Életr. Ford. Ruschek Antal. 1886
 • 54. A Szent István Társulat évkönyve 1886-ra. 1886.
 • 55. Ruschek Antal: A katolikus legényegylet magyar földön. 1887.
Házi Könyvtár
(könyvsorozat)

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 18711887
Nyelv magyar
Témakör vegyes
Részei 55 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Szent István Társulat, Budapest

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés