Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár

A Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár egy nagy terjedelmű 19. század végi – 20. századi eleji magyar tudományos könyvsorozat. Szerkesztője Szabó Ferenc római katolikus pap volt.

Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár
(könyvsorozat)
Réthy László Az oláh nyelv és nemzet megalakulása.jpg

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 18871903
Nyelv magyar
Témakör történelem, néprajz, földrajz
Részei 67? kötet
Kiadás
Magyar kiadás Szabó Ferenc kiadása

RészeiSzerkesztés

A sorozat a következő köteteket tartalmazta:

 • 1–9. Világtörténet 1–9. köt., írta F. J. Holzwarth, 1887–1892.
 • 10. ?
 • 11–12. Európa története a franczia forradalom kezdetétől a bécsi congressusig (1789–1815). 1-2. köt. Menzel, Weisz, Horváth, Springer és mások művei után írta, 1890.
 • 13–16. A legújabb kor története (1815–1885). 1–4. köt., Az 1–2. kötetet Menzel, Bulle, Springer, Horváth, Rogge és mások művei után átd.; a 3. kötetet átdolgozta, a 4. kötetet írta Csuday Jenő, 1889–1895.
 • 17. – nem jelent meg
 • 18. A bolgárok története. Írta Konstantin Josef Jireček. Ford. Mayer Rezső, 1889.
 • 19. A görög királyság története visszapillantással a korábbi történetre. Írta Schmeidler W. F. Károly. Ford. Hommer József, 1890
 • 20. Az oláh nyelv és nemz. megalakulása. Írta Réthy László, 1890
 • 21. A török birodalom története. Írta Lázár Gyula, 1890
 • 22. Bosznia története a legrégibb kortól a királyság bukásáig. Bojnic Iván német átdolgozása után ford. Szamota István, 1890
 • 23. A montenegrói fejedelemség története a legrégibb időtől fogva az 1852-ik évig. Szerb okmányok, segédművek ősnépénekek után kidolgozta Andric Sándor. Ford. Kunos Gyula, 1890
 • 24. A szerbek története a legrégibb kortól 1848-ig. Írta Thim József, 1892
 • 25. A szerbek és bolgárok története Írta Alexander Hilferrding. Ford. Kiss Simon, 1890
 • 26. Szerbia és Törökország a 19. században. Írta Ranke Lipót. Ford. Mihályffy Gyula, 1890
 • 27. Szkanderbég története vagy a törökök és keresztények a 15. században. Írta Camille Paganel. Ford. Hager József, 1890
 • 28. A középkori délszláv uralkodók genealogiai története. Írta Wertner Mór, 1891
 • 29–32. Az orosz birodalom története. Írta Lázár Gyula. 1–4. köt., 1890–1891
 • 33–35. Az osztrák birodalom története Smets Mór után ford. Répászky Tivadar, 1–3. köt., 1891–1892
 • 36. – nem jelent meg
 • 37. A jobbágyság története Magyarországon. Írta kereki Nagy Sándor, 1891
 • 38. Asszyria és Babylonia a legújabb fölfödözések után. Írta Kaulen Ferenc. A 4. kiad. után ford. Szabó Árpád, 1891
 • 39–40. Szerbia külügyi viszonyai az újabb időben [1848–1872]. Írta Ristic János. Ford. Románecz Mihály. 1–2. köt., 1892
 • 41. Régi magyar utazók Európában 1532–1770. Összeáll. és magyarázta Szamota István. Előszó: Vámbéry Ármin, 1892
 • 42–45. Angolország történelme a legrégibb időktől az újkorig. Írta Lázár Gyula. 1–4. köt., 1892–1893
 • 47–48. Dacia, Provincia Augusti. 1-2. köt. Írta Király Pál. [Kiadta] Nagybecskerek (ny. Temesvár), 1893–1894.
 • 49. – nem jelent meg
 • 50. Budavár keletkezése és hadtörténeti múltja. Írta Újhegyi Béla, 1892
 • 51. Az Árpádok családi története. Írta Wertner Mór, 1891–1892
 • 52–53. A magyar nemzetségek a 14. század közepéig. 1–2. köt. Írta Wertner Mór, 1892
 • 55. IV. Béla király története. Írta Wertner Mór, 1893
 • 56–57. Magyarország újabbkori története 1815-tól 1892-ig. Írta Hőke Lajos. 1–2. köt. Átd. s a provizórium és Erdély történetével bővebben kiadta, 1893
 • 58. Erdély és Mihály vajda története 1595–1601. Írta Szádeczky Lajos, 1893
 • 59–60. A románság. (Politikai, történeti, néprajzi és nyelvészeti közlemény) 1–2. köt. Írta Moldován Gergely, 1895–1896
 • 61–62. Cicerone a régi és új Egyptomon át. Olvasó- és kézikönyv a Nílus-vidék barátai számára 1–2. köt. Írta Ebers György. Ford. Schmidt József, 1893
 • 63–67. Balbi Adorján egyetemes földrajza a művelt közönség számára, 1–5. köt. Újból földolgozta, kibővítette Czirbusz Géza. [a 4. köt. 1–2. része; az 5. köt. 1–2. része], 1893–1903
 • 67[1]–70. A biblia és az ujabb fölfödözések Palesztinában, Egyptomban s Asszyriában. Írta: Vigoroux, Fulcran 1894

További információkSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

 1. A 67. kötet sorszámát másodszor is kiosztották.

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés