Történeti Könyvtár

A Történeti Könyvtár, későbbi nevén Történelmi Könyvtár egy nagy terjedelmű 19. század végi magyar tudományos–ismeretterjesztő könyv sorozat. A sorozat a következő köteteket tartalmazta:

 • 1. Jósika Miklós után. Hunyady Mátyás király története. (112 l.) 1871
 • 2. Lázár Gyula. Washington élete. Élet- és jellemrajz. (118 l.) 1872
 • 3. Áldor Imre. Mohammed élete. (112 l.) 1874
 • 4. Áldor Imre. A nagy Napoleon császár története. (126 l.) 1874
 • 5. Áldor Imre. Nagy Sándor és kora. (112 l.) 1875
 • 6. Vértessy Arnold. Nero s az első keresztyén-üldözés. (111 l.) 1875
 • 7. Áldor Imre. XII. Károly svéd király története. (128 l.) 1875
 • 8. Áldor Imre. Nagy Péter, a minden oroszok czárja. (120 l.) 1875
 • 9. Áldor Imre. Nagy Frigyes élete. (120 l.) 1875
 • 10. Áldor Imre. Karthago, vagy egy világváros története. (110 l.) 1875
 • 11. Áldor Imre. Hősök és hódítók, vagy Mohammed utódai. (120 l.) 1875
 • 12. Áldor Imre. Medicsi Lőrincz. (112 l.) 1875
 • 12. Jósika Miklós. Hunyadi Mátyás király története. 2. kiad. (112 l.) 1883
 • 13. Áldor Imre. József császár, vagyis egy emberbarát a trónon. (112 l.) 1876
 • 14. Áldor Imre. Hunyadi János és kora. (128 l.) 1876
 • 15. Áldor Imre. Attila hun király története. (96 l.) 1876
 • 16. Áldor Imre. Két Rákóczyné. (112 l.) 1876
 • 17. Áldor Imre. Korona és vérpad, vagy Stuart Mária története. (108 l.) 1876
 • 18. Toldy László dr. Árpád és a magyarok letelepedése. A legjobb hazai történetirók nyomán. (112 l.) 1876
 • 19. Áldor Imre. Magyar nemzeti vértanuk. (104 l.) 1876
 • 20. Csukássy József. Bismarck. Élet- és jellemrajz. (111 l.) 1876
 • 21. Áldor Imre. Columbus Kristóf. (118 l.) 1876
 • 22. Áldor Imre. Nagy Károly római császár története. (96 l.) 1876
 • 23. Áldor Imre. Hun utódok, vagy az avar birodalom története. (95 l.) 1876
 • 24. Toldy László dr. Szent László kiály élete. A legjelesebb honi történetirók felhasználásával. (112 l.) 1876
 • 25. Áldor Imre. Széchenyi István gróf vagy Magyarország ujjászületése. (118 l.) 1876
 • 26. Vértesi Arnold. Julius Caesar története. (111 l.) 1876
 • 27. Áldor Imre. V. Károly császár vagy trónról a kolostorba. (103 l.) 1876
 • 28. Áldor Imre. XIV. Lajos vagy Francziaország aranykora. (120 l.) 1876
 • 29. Nagy István. Cromwell Olivér és az angol forradalom. (112 l.) 1876
 • 30. Toldy László dr. A régi magyarok miveltségének története hazai kútforrások felhasználásával. (112 l.) 1877
 • 31. Áldor Imre. Az első magyar király. (112 l.) 1877
 • 32. Áldor Imre. Lengyelország végnapjai. (110 l.) 1877
 • 33. Áldor Imre. Orániai Vilmos, vagy istenért és a hazáért. (112 l.) 1877
 • 34. Áldor Imre. Erdély aranykora. (112 l.) 1877
 • 35. Áldor Imre. Nagy Constantin császár. (110 l.) 1877
 • 36. Áldor Imre. Kereszt és félhold, vagy a mórok Spanyolországban. (120 l.) 1877
 • 37. Áldor Imre. Augusztus római császár története. (112 l.) 1877
 • 38. Toldy László dr. Nagy Lajos király uralkodása. Hazai történetirók nyomán. (111 l.) 1877
 • 39. Áldor Imre. Róma alapitása és hőskore. (120 l.) 1877
 • 40. Vértesi Arnold. A svájczi szabad köztársaság alapitása. (112 l.) 1877
 • 41. Vértesi Arnold. A rőtszakállu Frigyes császár története. (112 l.) 1878
 • 42. Lázár Gyula dr. A normannok. Történelmi rajz. (112 l.) 1878
 • 43. Sebestyén Gyula. Zrinyi Miklós a szigetvári hős életének története. (124 l.) 1878
 • 44. Lázár Gyula. dr. Velencze alapitása és fénykora. (120 l.) 1878
 • 45. Áldor Imre. A franczia forradalom története. (112 l.) 1878
 • 46. Áldor Imre. A rémuralom története. (112 l.) 1878
 • 47. Lázár Gyula dr. A régi Egyptom története és miveltsége. (136 l.) 1878
 • 48. Áldor Imre. Görörország története Nagy Sándorig. (120 l.) 1878
 • 49. Lázár Gyula dr. India története. (124 l.) 1878
 • 50. Lázár Gyula dr. Kyros és a régi perzsák története. (120 l.) 1878
 • 51. Lázár Gyula dr. Phoenika története. (118 l.) 1878
 • 52. Áldor Imre. Kossuth Lajos élete és pályája. (158 l.) 1878
 • 53. Lázár Gyula dr. Lykurgos és Solon vagy két törvényhozó az ó-korból. (128 l.) 1878
 • 54. Lázár Gyula dr. Gustav Adolf, egy hős a trónon. (120 l.) 1878
 • 55. Vértesi Arnold. III. Napoleon. (110 l.) 1878
 • 56. Lázár Gyula dr. II. Katalin czárnő élete. (123 l.) 1878
 • 57. Lázár Gyula dr. Jeanne d’Arc, az orleansi szüz története. (112 l.) 1878
 • 58. Áldor Imre. Deák Ferencz élete. (120 l.) 1878
 • 59. Áldor Imre. Az 1848–49-iki szabadsághacz története. (108 l.) 1878
 • 60. Lázár Gyula dr. Asogria és Babylonia és a két legrégibb világváros Ninive és Babylon története. (103 l.) 1879
 • 61. Lázár Gyula dr. A keresztes háborúk története. (111 l.) 1879
 • 62. Áldor Imre. II. vagy Jeruzsálemi Endre magyar király. (112 l.) 1879
 • 63. Lázár Gyula dr. Erzsébet angol királynő és kora. (112 l.) 1879
 • 64. Lázár Gyula dr. Az ozmán birodalom fénykora és hanyatlása. (110 l.) 1879
 • 65. Lázár Gyula dr. Khina és Japán. Történelmi és mivelődési rajz. (110 l.) 1879
 • 66. Lázár Gyula dr. A népvándorlás története. (111 l.) 1879
 • 67. Áldor Imre. II. Lajos kora. (107 l.) 1879
 • 68. Áldor Imre. IV. Béla s a tatárjárás. (106 l.) 1879
 • 69. Lázár Gyula dr. Fiume, a magyar korona gyöngye. (109 l.) 1880
 • 70. Lázár Gyula dr. Castriota György. (Iszkander bég) és az albán szabadságharcz. (125 l.) 1880
 • 71. Toldy László dr. Képek Görögország fénykorából. (110 l.) 1880
 • 72. Lázár Gyula dr. A görög függetlenségi harcz történetének vázlata. (112 l.) 1881
 • 73. Lázár Gyula dr. Mária Terézia és kora. (110 l.) 1881
 • 74. Toldy László dr. Magyarország miveltségi állapota az Anjou-királyok korában. (112 l.) 1882
 • 75. Lázár Gyula dr. Mária Lujza a francziák császárnéja. Jellemrajz. (112 l.) 1883
 • 76. Lázár Gyula dr. Kálmán király és kora. Mivelődéstörténelmi rajz. (112 l.) 1883
 • 77. Lázár Gyula dr. Eugen, savoyai herczeg. Élet- és jellemrajz. (111 l.) 1883
 • 78. Ballagi Béla dr. Az éjszakamerikai Egyesült Államok megalapitása. (135 l.) 1885
 • 79. Tóth Pál. Lorántffy Zsuzsánna. Élet és jellemrajz. (74 l.) 1885
 • 80. Gyürky Ödön. Salamon magyar király. (79 l.) 1885
 • 81. Budavára visszavétele. Irta egy szemtanú. Angolból forditotta, előszóval és jegyzetekkel ellátta Deák Farkas. (8-r. 144 l.) 1899
 • 82. Vajda Emil. Komárom hőse. (184 l.)
 • 83. Bod Péter. Perikles. Élet- és jellemrajz Athéne fénykorából. 25 képpel. (86 l.) 1899
 • 84. Lázár Gyula. Dzsengisz-khán és a tatár uralom megalapitása. (99 l.)
 • 85. Áldor Imre. Dózsa György és a parasztlázadás 1514-ben. (144 l.) 1899
 • 86. Diaz Bernal. Cortez Fernandó, Mexikó meghóditója. Elmeséli Gaal Mózes. (124 l.) 1899
 • 87. Varga Ottó. A tíz szobor. Számos képpel. (110 l.) 1899
 • 88. Gaal Mózes. Petőfi Sándor élete. Számos képpel. (112 l.) 1899
 • 89. Gaal Mózes. Árpád utódai. A vezérek korának története. (98 l.) 1900
 • 90. Gaal Mózes. Gróf Benyovszky Móric élete és viszontagságai. Számos képpel. 4. kiadás. (128 l.)
 • 91. Gaal József. Rontó Pál élete és viszontagságai. 4. kiadás. Számos képpel. (115 l.)
 • 92. Király Pál. Dácia története. Számos képpel. (128 l.)
Történeti Könyvtár
(könyvsorozat)
Áldor Imre Nagy Frigyes élete.jpg

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 18711908?
Nyelv magyar
Témakör magyar történelem
Részei 92 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt.

ForrásokSzerkesztés

 • Petrik Géza: Jegyzéke az 1860–1875. években megjelent magyar könyvek- és folyóiratoknak, Budapest, 1888–1892 [1]
 • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890 [2]
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [3]
 • Petrik GézaBarcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása tudományos folyóiratok repertóriumával, Budapest, 1917–1928 [4]

További információkSzerkesztés

 • Gulyás Pál: Népkönyvtári cimjegyzék. Népkönyvtárak és kisebb könyvtárak részére ajánlható művek magyarázatos jegyzéke. Függelék: Az Országos Tanács mintakönyvtárainak hivatalos jegyzéke, A Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsának Kiadása, Budapest, 1910

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés