Az Osztrák–Magyar Monarchia díszművei

Wikimédia-listaszócikk

Az alábbi lista az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában kiadott magyar nyelvű, díszes kötéssel, igényes szedéssel, általában illusztrációkkal, mellékletekkel ellátva jó minőségű papírra nyomott úgynevezett díszműveket sorolja fel.

Az Endrei Zalán-féle világtörténelem egyike volt a kor nagy díszműveinek

Enciklopédiák szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
  több szerző A Műveltség Könyvtára 11 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19051913
  több szerző A magyar család aranykönyve 3 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19091911

Lexikonok szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző Magyar lexikon 16 több kiadó, végül a Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18791885
több szerző Az Athenaeum kézi lexikona 2 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1893
  több szerző A Pallas nagy lexikona 16 + 2 Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18931900
több szerző Közgazdasági lexikon 3 Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18981901
több szerző Magyar jogi lexikon 6 Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18981906
több szerző A Franklin kézi lexikona 3 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 19111912
több szerző Tolnai világlexikona 8 Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat Budapest 19121919

Történelmi művek szerkesztés

Egyetemes történelem szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
  több szerző Világtörténelem 8 + 1 Mehner Vilmos kiadása Budapest 18791885
Franz Joseph Holzwarth Világtörténet 9 Csanád-Egyházmegyei nyomda Budapest 18871892
Johann Baptist Weiss Világtörténet 22 magánkiadás Budapest 18961905
több szerző Nagy képes világtörténet 10 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. és a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság közös kiadása Budapest 18981905
  több szerző A világ történelme 6 «Globus» Műintézet és Kiadóvállalat Rt. Budapest 19061908
  Heinrich Graetz A zsidók egyetemes története 6 Phönix Irodalmi Részvénytársaság Budapest 19061908
  több szerző Tolnai Világtörténelme 10 Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 19081912
több szerző A Nagy Francia Forradalom és Napoleon 5 Országos Monográfia Társaság Budapest 1911
  több szerző Évezredek története 6 A Szabad Szó és a Képes Világlap kiadása Budapest 19131918
  több szerző Forradalom és császárság 8 Singer és Wolfner Kiadása Budapest 19131914
  Zigány Árpád Tolnai: A világháború története 5 Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó Vállalat Budapest 19151920
  szerk. Lándor Tivadar A nagy háború írásban és képben 7 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19151926

Magyar történelem szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
  több szerző A magyar nemzet története 10 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 18941898
Gracza György Az 1848–49-iki Magyar Szabadságharcz Története 5 Lampel Róbert (Wodianer Fülöp és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése Budapest 18941898
Varga Ottó Magyarország története 1 szerzői magánkiadás Budapest 1895
több szerző Ezernyolczszáz negyvennyolcz – A magyar szabadságharcz 1848-49-ben 1 Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 1896
  több szerző A magyar nemzet története 4 Lampel Róbert (Wodianer Fülöp és Fiai) Császári és Királyi Könyvkereskedése Budapest 18961897
több szerző Nemzeti dicsőségünk – Fényes korszakok a magyar nemzet történelméből 1 Nemzeti Dicsőségünk Kiadó Vállalata Budapest 1900
  Acsády Ignác A magyar birodalom története 2 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19031904
Dolinay Gyula Történelmi arcképcsarnok 1 ? Budapest 1909
  szerk. Szász József Politikai Magyarország 4 Anonymus Történelmi Könyvkiadó Vállalat Budapest 19121914

Irodalomtörténeti művek szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Scherr János A világirodalom története 3 Benkő Gyula Kiadása Budapest 18851891
  több szerző A magyar irodalom története 2 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1896
Horváth Cirill A régi magyar irodalom története 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1899
  több szerző Egyetemes irodalomtörténet 4 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 19031911

Szépirodalmi művek szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
több szerző Rózsák könyve – Hazai s külföldi írók műveiből 1 Grill Károly Cs. és K. Udv. Könyvkereskedése Budapest 1880-as évek
több szerző Virágos kert – A magyar lyrai költészet legszebb virágaiból 1 Méhner Vilmos Budapest 1880-as évek
Dóczy Lajos Dóczi Lajos költeményei 1 Ráth Mór Budapest 1890
több szerző A magyar költészet kincsesháza 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1895
Vajda János Vajda János költeményei 1 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 1895

A díszes írói sorozatokról:

Orvostudományi művek szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Platen Az új gyógymód 2 Minerva Könyvkereskedő és Kiadó Rt. Budapest 1900
F. E. Bilz Az új természetes gyógymód 2 Dr. Karl Mayer G. m. b. H. Leipzig 1910 körül

Művészettörténeti művek szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Malonyay Dezső Munkácsy Mihály élete és munkái 1 Singer és Wolfner Budapest 1898
Kőrösi László Egiptom művészete 1 Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 1898
több szerző Az iparművészet könyve 3 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19021912
  több szerző A művészetek története 3 Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 19061912

Néprajzi művek szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
  több szerző Az Osztrák–Magyar Monarchia Írásban és Képben 21 Magyar Királyi Államnyomda Budapest 18861901
Benedek Elek A magyar nép múltja és jelene 2 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1898
több szerző Az ezeréves Magyarország és a milleniumi kiállitás 1 Kunosy Vilmos és Fia kiadása Budapest 1896
több szerző Magyarország történeti emlékei az 1896. évi ezredéves országos kiállításon 2 Gerlach Márton és Társa Kiadása Budapest 1896
  több szerző Magyarország vármegyéi és városai 25 Országos Monográfia Társaság Budapest 18961914
több szerző A magyar nép művészete 5 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 19071922

Vallásos művek szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Luther Márton Dr. Luther Márton Vasárnapi és ünnepi egyházi beszédei minden rendü és rangu családok lelki épülésére/Evangyéliomi egyházi beszédek 1 Stottmeister L. és társa műintézete, és vallásos iratok kiadóhivatala Pozsony 1880-as évek?
Seeburg Ferenc Egyiptomi József – A mi kedves Üdvözitőnk Jézus Krisztusnak megragadó előképe 1 Pustet Frigyes kiadása Regensburg 1881
  Kempis Tamás Krisztus követése 1 ? Nagyvárad 1891
P. Didon Jézus 1 ? Budapest 1896
több szerző Klasszikus Arany Biblia 2 Klasszikus-Arany-Biblia Vállalat kiadása Budapest 1897
  Dedek Crescens Lajos Szentek élete 2 Dr. Kiss János kiadása Budapest 1900
több szerző A katholikus Magyarország 2 Stephaneum Nyomtató Műintézet Budapest 1902
több szerző A Magyarhoni protestáns egyház története 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1907
több szerző Képes szent Biblia (szerk. Tótfalusi József) 1 Hermann Emil Budapest 1908
több szerző Missale Romanum 1 ? ? 1911
Geréb József Az Olimposz – Görög-római mitológia. Függelékül a germán népek istentana 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat Budapest 1916

Közgazdasági művek szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
  több szerző A magyar kereskedő könyve 4 Révai Testvérek Irodalmi Intézet Rt. Budapest 19071911
több szerző Magyarország 1 Magyar Kir. Államvasutak Igazgatósága Budapest 1909

Természettudományos művek szerkesztés

Kép
Szerző
Cím
Kötetszám
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Vángel Jenő Nagy képes természetrajz [1] 1 Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1899
Alfred Brehm Az állatok világa 10 Légrády Testvérek Budapest 19011907
György Aladár A föld és népei 5 Franklin Társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda Rt. Budapest 19041906
Brózik Károly Nagy magyar atlasz 1 Lampel R. Könyvkereskedése (Wodianer F. és fiai) Részvénytársaság Budapest 1906
Gáspár Ferenc A Föld körül 6 Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt. Budapest 19061908
Mágócsy-Dietz Sándor A növények táplálkozása 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1909
Zemplén Győző Az elektromosság és gyakorlati alkalmazásai 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1910
Wodetzky József Üstökösök 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1910
J. Walter A Föld és az élet története 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1911
Berget Alfonz Léghajózás és repülés 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1911
Feredrick Soddy A rádium 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1912
J. Richard Oczeánográfia 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1912
Aujeszky Aladár A baktériumok természetrajza 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1912
  J. Scheiner Népszerű asztrofizika 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1916
P. O. Howard A házi légy 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1917
F. Schaffer Általános geológia 1 Királyi Magyar Természettudományi Társulat Budapest 1919

Albumok szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés