A zsidók egyetemes története

A zsidók egyetemes története egy hat kötetben 1906 és 1908 között megjelent magyar nyelvű történeti mű, tulajdonképpen Heinrich Graetz Geschichte der Judenjának Szabolcsi Miksa által átdolgozott kiadása. A mű egyike az Egyetemes irodalomtörténet, a Beöthy-féle A magyar irodalom története, a Nagy képes világtörténet, és a A magyar nemzet története mellett az Osztrák–Magyar Monarchia alatt megjelent nagy terjedelmű összefoglaló tudományos–ismeretterjesztő alkotásoknak.

A zsidók egyetemes története
Izrael népének története
A kötetek gazdag díszítéssel jelentek meg
A kötetek gazdag díszítéssel jelentek meg

Szerző Heinrich Graetz műve (1853–1875, 12 kötet) alapján átdolgozta Szabolcsi Miksa
Eredeti cím Geschichte der Juden
Első kiadásának időpontja 19061908
Nyelv magyar
Témakör a zsidóság története az ókortól a 17. századig
Műfaj történelmi mű
Részei 6 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Phönix Irodalmi Részvénytársaság, Budapest
Külső hivatkozás [1], [2], [3], [4], [5], [6]

LeírásSzerkesztés

A hat kötet kronológiai sorrendben dolgozza fel a zsidóság történetét a zsidó ősatyák korától az 1600-as évekig. A műre jellemző a zsidóságot kedvező színben feltüntetni kívánó szépirodalmi jelleg, amely olykor az objektivitás rovására megy – ugyanakkor a nagy történelmi, vallás- és művelődéstörténeti tárgyismeret is. Minden kötetet a tartalomjegyzék mellett névmutató egészít ki.

A magyar kiadás szerkesztői:

A magyar kiadás munkatársai:

A könyvnek létezik elektronikus – PDF formátumú – elérhetősége az Unitas Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa és Információs Portálja című honlapon. Az alábbi táblázatban ezekre történik hivatkozás az elektronikus elérhetőségnél. Reprint kiadással nem rendelkezik.

  • Hasonló címmel jelent meg Kecskeméti Árminnak egy kisebb, két kötetes összefoglalója a zsidóság történetérőlː A zsidók egyetemes története I–II. (Az Izraelita Magyar Irodalmi Társulat kiadványai 47–48), Budapest, 1927, 344+384 p.

KéptárSzerkesztés

TartalomjegyzékSzerkesztés

Kötetszám
Kötetcím[1]
Felölelt időszak
Fejezetszám
Oldalszám
Kiadási év
Elektronikus elérés
I. kötet Izrael népének története
A kezdettől fogva a babyloniai fogságig
Kr. e. 1500 körül – Kr. e. 572 Bevezetés,
I. könyvː 1–10. fej.,
II. könyvː 1–13. fej.
599 o. 1906 [7]
II. kötet Izrael népének története
A babyloniai fogságtól I. Agrippa a második
judai állam utolsó királyának haláláig
Kr. e. 552Kr. u. 44 I. könyvː 1–11. fej.
2. könyvː 1–12. fej.
632. o. 1907 [8]
III. kötet Izrael népének története
A második zsidó állam alkonyától Mohamed
fellépéséig
44622 I. könyvː 1–5. fej
II. könyvː 1–26. fej.
617 o. 1907 [9]
IV. kötet Izrael népének története
Az islam keletkezésétől a Maimuni-korszak
berekesztéséig
6221230 I. könyvː 1–9. fej
II. könyvː 1–13. fej.
608 o. 1908 [10]
V. kötet Izrael népének története
Az általános üldözés századai. A kabala
föltünésétől a spanyolországi számüzetésig
12301492 I. könyvː 1–9. fej
II. könyvː 1–15. fej.
623 o. 1908 [11]
VI. kötet Izrael népének története
Uj vándorlások és letelepedések korszakaː
a spanyol zsidók szétszórásától az Amsterdamban
letelepedett maranus zsidók szentélyépítéséig
14921675 I. könyvː 1–12. fej
II. könyvː 1–8. fej.
644 o. 1908 [12]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Eredeti helyesírással.

ForrásokSzerkesztés

  • Heinrich Graetz: A zsidók egyetemes története I–VI. (szerk. Szabolcsi Miksa), Phönix Irodalmi Részvénytársaság, Budapest, 1908–1909

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés