Főmenü megnyitása

A Nagy képes világtörténet egy 12 kötetes, nagy enciklopédikus történettudományi mű a 20. század legelejéről, mely egyike az Egyetemes irodalomtörténet, a Beöthy-féle A magyar irodalom története, A magyar nemzet története, és A zsidók egyetemes története mellett az Osztrák–Magyar Monarchia alatt megjelent nagy terjedelmű összefoglaló tudományos–ismeretterjesztő alkotásoknak.

Nagy képes világtörténet

Szerző • több szerző, →ld. a tartalomjegyzéknél
• szerkesztőː Marczali Henrik
Első kiadásának időpontja 18981905
Nyelv magyar
Témakör A világ történelme az ókor kezdetétől a 19. század végéig
Műfaj világtörténelmi mű
Részei 12 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Nagy képes világtörténet I–XII. (szerk. Marczali Henrik), Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda–Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság, Budapest, 1898–1905
Külső hivatkozás http://mek.oszk.hu/01200/01267/html/

Tartalomjegyzék

Eredeti kiadásSzerkesztés

A Nagy képes világtörténetet a Franklin-társulat Magyar Irodalmi Intézet és Könyvnyomda a Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársasággal együttműködésében adta ki 1898 és 1905 között.

A 12 kötet kb. 8000 oldalt, 2000 szövegközti ábrát és metszetet, 500 egész oldalas és 250 több oldalas műmellékletet tartalmaz. Ehhez jön még a több tucat színes melléklet és jó minőségű színes térképvázlat. Igen sok történeti forrás hasonmása is bekerült az anyagba. A „nagy” jelzőhöz méltóan a 12 kötetben kb. 2 millió 200 ezer szó (13 millió 680 ezer karakter) található.

Reprint és elektronikus kiadásokSzerkesztés

A mű az 1990-es években a Babits Kiadó jóvoltából fakszimile kiadásban újra megjelent. Ezen kívül az első kötetét (A kelet ókori népeinek története) külön is kiadta az Anno Kiadó 2 részre bontvaː

Az elektronikus kiadást a Magyar Elektronikus Könyvtár részére az Arcanum Adatbázis Kft. készítette 2003-ban. Az egyes kötetek elérhetősége alul, a táblázatban található meg.

A szerkesztőbizottságSzerkesztés

A mű főszerkesztője Marczali Henrik akadémikus volt.

A szerkesztésben közreműködtek:

TartalomjegyzékSzerkesztés

  • Ismertető [1]
  • Tanácsok a könyv használatához [2]
  • Előszó a Világtörténethez [3]
Kötetszám
Kötetcím[1]
Korszak
Felölelt időszak
Fejezet- és oldalszám
Szerző
Elektronikus elérés
I. kötet A kelet ókori népeinek története Ókor I. Kr. e. 3000 előtt – i. e. 330 1–15. fej. + 660 o. Fogarassy Albert
(Gaston Maspero után)
[4]
II. kötet A görögök története Ókor II. Kr. e. 1300 körül – i. e. 217 1–34. fej. + 692 o. Gyomlai Gyula [5]
III. kötet A rómaiak története Ókor III. Kr. e. 753Kr. u. 395 1–34. fej. + 675 o. Geréb József [6]
IV. kötet A népvándorlás. Az iszlám Középkor I. Kr. u. 1. század10. század 1–58. és 1–6. fej. + 692 o. Borovszky Samu, Goldziher Ignác [7]
V. kötet A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora Középkor II. 10. század13. század 1–27. fej. + 650 o. Mika Sándor [8]
VI. kötet A középkori intézmények bomlása és a renaissance Középkor III. 14. század15. század 1–31. fej. + 570 o. Csuday Jenő, Schönherr Gyula [9]
VII. kötet A reformatio kora Újkor I. kb. 1500 – kb. 1550 1–18. fej. + 570 o. Marczali Henrik [10]
VIII. kötet Az ellenreformatio kora Újkor II. kb. 1550 – kb. 1650 1–19. fej. + 655 o. Marczali Henrik [11]
IX. kötet Az absolutismus kora Újkor III. kb. 1650 – kb. 1780 1–14. fej. + 648 o. Marczali Henrik [12]
X. kötet A forradalom és Napoleon kora Legújabb kor I. kb. 17801815 1–15. fej. + 664 o. Marczali Henrik [13]
XI. kötet A reformok kora Legújabb kor II. 18151848 1–21. fej. + 555 o. Marczali Henrik [14]
XII. kötet Korunk állami és társadalmi alkotásai Legújabb kor III. 1848 – kb. 1890 1–21. fej. + 668 o. Marczali Henrik [15]

JegyzetekSzerkesztés

  1. Eredeti helyesírással.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

Külső hivatkozásSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés