Az Osztrák–Magyar Monarchia ifjúságnevelő könyvei

Az alábbi lista az Osztrák–Magyar Monarchia alatti nagyrészt kifejezetten a fiatalok számára írt nevelési könyveket tartalmazza. (Tehát nem tankönyveket, és nem is a szorosabb értelemben vett pedagógiatudományi szakkönyveket.)

Egyházi művekSzerkesztés

Fiúnevelési könyvekSzerkesztés

Szerző
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Oldalszám
Boros György A jó gyermek könyve Lepage Lajos Könyvkereskedése Kolozsvár 1904 53 o.
(P.) Doss Adolf Gondolatok és tanácsok – A műveltebb ifjúság számára Jurcsó Antal könyvnyomda Kalocsa 1905 724 o.
F. W. Foerster Az élet művészete Szociális Missziótársulat Budapest 1915 280 o.
F. W. Foerster Élet és jellem Szociális Missziótársulat Budapest 1913 344 o.
G. Beleze Aranykönyv az ifjúság számára Szent István Társulat Budapest 1905 ? o.
Kapi Béla A boldogság könyve Wellisch Béla kiadása Szentgotthárd 1911 78 o.
Károly Ignác Igazi élet Szent István Társulat Budapest 1908 195 o.
Károly Ignác Szülők könyve ? Székesfehérvár 1907 79 o.
Nagy BalázsMattyasóvszky Kasszián A lelkiélet könyve – Gyakorlati útmutatások serdültebb ifjak számára ? Pannonhalma 1909 278 o.
Pesch Tilman – Baudon A. Keresztény élet vagy: kisebb tökéletlenségeink ? Temesvár 1898 285 o.
Szuszai Antal A jellem utja – Az önnevelés kézikönyve 12–17 éves fiuk és lányok számára Stephaneum Nyomda R. T. Budapest 1908 183 o.
Szuszai Antal A tiszta életről – kalauz mivelt, serdült ifjak számára Stephaneum Nyomda R. T Budapest 1906 330 o.
Szuszai Antal A nagy mesterség – vagyis a gyermekek első, házi nevelésének a mestersége Szent István Társulat Budapest 1905 176 o.
Szuszai Antal A nagy mesterség II. – Az elemi iskolások házi nevelése Szent István Társulat Budapest 1911 123 o.
Tóth Mike Az erényesség zátonyai Jurcsó Antal Könyvnyomdája Kalocsa 1905 272 o.
Tóth Mike Virágcsokor – a Kath. gyermekkertből Szent István Társulat Budapest 1905 286 o.
Tóth Mike Főveszedelmünk (a káromkodás) ? Kalocsa 1883 92 o.
Wibbelt Ágoston Könyv a hazáról – Vigasztaló és intőszó Stephaneum Nyomda R. T. Budapest 1918 152 o.

Nőnevelési könyvekSzerkesztés

Szerző
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Oldalszám
Báthory Nándorné Asszonyi életművészet Szent István Társulat Budapest 1916 155 o.
Cziklay Lajos Kath. Hajadonok könyve Stampfel Könyvkiadó Budapest 1909 248 o.
P. Doss Adolf Az okos hajadon – Gondolatok és tanácsok Jurcsó Antal Könyvnyomdája Kalocsa 1906 430 o.
Juhász Sándor Protestáns asszonyok Kner Izidor Könyvnyomdája Gyoma 1903 188 o.
Marchal Viktor Keresztény leánykák bokrétája ? Veszprém 1892 342 o.
Mindszenty (Pehm) József Az édesanya szerzői kiadás Budapest 1916 199 o.
Ruschek Antal A keresztény nő Szent István Társulat Budapest 1898 165 o.
Tóth Mike Erénygyöngyök nők életéből ? Kalocsa 1911 266 o.

Világi művekSzerkesztés

Fiúnevelési könyvekSzerkesztés

Szerző
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Oldalszám
Benedek Elek Nagy Magyarok Élete I–XIII.
(2 kötetbe sűrített új kiadásː Videopont Kiadó, Budapest, 1996, ISBN 963-8218-21-5)
Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 19051914
De Gerando Antonia Az emberiség jóltevői – Valódi nagy férfiak jellemrajza Révai Testvérek Budapest 1887 122 o.
Dolinay Gyula Hogyan mehetsz előre – Az ifjuság számára szerzői kiadás Budapest 1887 93 o.
Dolinay Gyula Aranybánya – Mulattató és tanulságos olvasmányok a magyar nép és az ifjúság számára Lampel Róbert könyvkereskedése Budapest 1909 239 o.
Dolinay Gyula Az élet könyve – Az ifjuság és a nép számára ? Budapest ? 94 o.
Gaál Mózes Hogyan boldogulunk? – Mathews nyomán Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1899 208 o.
Gaston Tissandier A tudomány vértanui Révai Testvérek Budapest 1886 329 o.
Gaston Tissandier A munka bajnokai Révai Testvérek Budapest 1887 295 o.
Gonda Béla Fiúk könyve szerzői kiadás Budapest 1917 181 o.
Kerékgyártó Elek A munka öröme és dicsősége – Ifjaink számára a nagy Mantegazza (Paolo) után Lampel R. Könyvkereskedése Budapest 1889 164 o.
Payot Gyula Az akarat nevelése Magyar Tudományos Akadémia Kiadása Budapest 1905 288 o.
Samuel Smiles Takarékosság – Smiles után a hazai viszonyokhoz alkalmazta Könyves Tóth Kálmán Légrády Testvérek Budapest 1878 388 o.
Samuel Smiles Önsegély – Élet- és jellemrajzokban Légrády Testvérek Budapest 1879 397 o.
Samuel Smiles Jellem Légrády Testvérek Budapest 1880 407 o.
Samuel Smiles Kötelesség – jellemrajzokban és példákban Légrády Testvérek Budapest 1882 383 o.
Samuel SmilesHugo Schramm-Macdonald A boldogulás útja Lampel Róbert Könyvkereskedése Budapest 1882 91 o.
Silvio Pellico Az emberi kötelességekről – A serdültebb ifjuság számára ? Budapest 1904 134 o.
Simkó Endre Az emberiség jóltevői – Nevesebb felfedezők a természettudományok és az ipar terén Lampel Róbert Könyvkiadása Budapest 1912 83 o.
több szerző Magyar Helikon – jeles magyar írók életrajz-gyűjteménye I–VI. Stampfel Károly kiadása Budapest 1883
több szerző A magyar család aranykönyve I–III. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1911

Nőnevelési könyvekSzerkesztés

Szerző
Cím
Kiadó
Megjelenési hely
Megjelenési idő
Oldalszám
Beniczkyné Bajza Lenke Leányok tükre – nagy magyar nők élete Lampel Róbert Könyvkereskedése Budapest é. n. 127 o.
Danielné Lamács Lujza Háztartási és nevelési ismeretek – Polgári és felsőbb leányiskolák számára Szent István Társulat Budapest 1910 120 o.
K.-Beniczky Irma A divat szélsőségei – Műveltség- és erkölcs-történeti kútfők nyomán Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1876 96 o.
Báró Pongrátz Júlia A női erények legszebb virágai szerzői magánkiadás ? 1896 198 o.
Farkas Emőd Magyarország nagyasszonyai I–III.
(az első két kötet egybekötött kiadásaː Szépia Könyvkiadó, 435 p, ISBN 963 7849 14 9)
Wodianer F. és fiai Budapest 1911 217+220+218 o.
Whol Janka Illem – A jó társaság szabályai/Utmutató a művelt társaséletben Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. Budapest 1891 259 o.

SorozatokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés