Pedagógia

az oktatás tudománya

A pedagógia egy kettős arculatú tudomány. Egyrészt kutató, vagyis a különböző korcsoportú emberek tanításának és taníthatóságának lehetőségeit, módszereit, eszközeit leíró és feltáró tudomány, másrészt alkalmazott tudomány, vagyis a kutatás során nyert tapasztalatokat a nevelés és oktatás folyamatában alkalmazva értékeket és tudást származtat át a tanulóknak.

Pedagógia
neveléstudomány
Comenius: Opera didactia (Amszterdam, 1657)
Comenius: Opera didactia
(Amszterdam, 1657)

Tárgya a különböző korcsoportú emberek tanításának és taníthatóságának lehetőségei, módszerei, eszközei, és ennek gyakorlati felhasználása
Ágai
Jelentős művelői Erasmus, Comenius, Pestalozzi, Rousseau, Herbart
Jelentős kézikönyvei (szerk.) Nagy–Bencédy–Kiss–Ágoston: Pedagógiai lexikon I–IV. (Budapest, 1976–1979)
alkalmazott társadalomtudományok

A pedagógia elnevezés a görög peidagógosz szóból származik. Így hívták az ókori Görögországban azokat a (többnyire rabszolga) személyeket, akik iskolába kísérték a gyerekeket.

A pedagógiával szoros együttműködésben lévő határ- és résztudományok: didaktika, neveléstörténet, játékpedagógia stb.

Kritikai felfogás szerkesztés

Szemben a pedagógia fentebb kifejtett elméletével, a kritikai pedagógiában nem valamiféle tudományról van szó, hanem a felnőttek és a gyerekek kapcsolatáról. Ebben a kapcsolatban sok minden történhet. A felnőttek megpróbálhatják a gyerekeket engedelmességre „nevelni”, vagy céljuk az, hogy a felnövőkből kritikus és kreatív emberek legyenek, akik képesek a világ problémáival szembenézni. Amikor az ember a fenti pedagógiadefiníciót olvassa, akkor látja, hogy az ún. szocializmus a pedagógiában milyen mély nyomokat hagyott.

Pedagógiai módszerek és munkaformák[1] szerkesztés

 1. Önértékelés
 2. Önellenőrzés
 3. Kooperatív csoportmunka
 4. Drámapedagógia
 5. Verseny
 6. Játék (pedagógiai módszer)
 7. Páros munka
 8. Önálló egyéni munka
 9. Differenciált egyéni munka
 10. Differenciált csoportmunka
 11. Frontális osztálymunka
 12. Frontális feladatadás
 13. Frontális magyarázat
 14. Versszínház a Suliban

Képzést indító felsőoktatási intézmények szerkesztés

Lásd még szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Szabó Mária (szerk.) A jövő előszobája, tanulmányok a közoktatás kezdőszakaszáról: Pillantás az osztályterembe [1] Archiválva 2008. február 9-i dátummal a Wayback Machine-ben

Magyar nyelvű pedagógiai művek szerkesztés

Régebbi pedagógiai kézikönyvek szerkesztés

 • Szilasy János: A' nevelés' tudomány, Buda, 1827 (reprint kiadás: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1998)
 • Garamszeghy Lubrich Ágoston: Neveléstudomány I-IV.: Általános neveléstan, Különös neveléstan, Általános tanítástan, Különös tanítástan, Rudnyánszky A. Könyvnyomdája, 1871
 • Erdődi János: Neveléstan, "Pannonia"-Könyvnyomda és Kiadó-Részvénytársaság, Kassa, 1882
 • Felméri Lajos: A neveléstudomány kézikönyve, Kolozsvár, 1890
 • Weszely Ödön: Pedagógia: nevelés és tanítástan, Stampfel-féle Könyvkiadó, Budapest, 1905, 167 p (reprint kiadás: Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991, 167 p)
 • Imre Sándor: Neveléstan, Budapest, é. n. [1928] (reprint kiadás: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest, 1995)
 • Huszár Győző: Neveléstan, szerzői kiadás, Budapest, 1934

Pedagógiai lexikonok szerkesztés

 • (szerk.) Verédy Károly: Paedagogiai encyclopedia különös tekintettel a népoktatás állapotára (A neveléstudomány szótára – Segédkönyv tanítók, nevelők, szülők és iskolai elöljárók számára), Athenaeum R.-T. Kiadása, Budapest, 1886
 • Kőrösi Henrik – Szabó László: Az elemi népoktatás enciklopédiája I–III., Franklin-Társulat Magyar Irod. Intézet és Könyvnyomda, Budapest, 1911–1915
 • (szerk.) Fináczy Ernő – Kornis Gyula – Kemény Ferenc: Magyar Pedagógiai Lexikon I–II., Révai Irodalmi Intézet, Budapest, 1933–1934
 • (szerk.) Nagy Sándor – Bencédy József – Kiss Árpád – Ágoston György: Pedagógiai lexikon I–IV., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976–1979, ISBN 963-05-0850-8
 • (szerk.) Báthory Zoltán – Falus Iván: Pedagógiai Lexikon I–III., Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997, ISBN 963-814-644-3

Pedagógiatörténetek szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Pedagógia témájú médiaállományokat.