A Műveltség Könyvtára

20. század eleji, magyar nyelvű, enciklopédikus könyvsorozat

A Műveltség Könyvtára nagy terjedelmű, díszes kötetekből álló, 20. század eleji, magyar nyelvű, enciklopédikus jellegű könyvsorozat.

A Műveltség Könyvtára
A sorozat borítódísze
A sorozat borítódísze

Első kiadásának időpontja19051913
Nyelvmagyar
Témaköra tudományok és művészetek összefoglalása
Műfajenciklopédia
Részei11 kötet
Kiadás
Magyar kiadásAthenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat
Külső hivatkozásArcanum.hu

Jellemzői szerkesztés

A sorozat 1905 és 1913 között jelent meg Budapesten az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat kiadásában 11 kötetben, több mint 7700 oldal terjedelemben. A vállalkozás célja az volt, hogy az emberi ismereteket a megfelelő tudományágak szerint csoportosítva, összefüggő előadásban bemutassa a nagyközönségnek. A kötetek megértéséhez külön szakképzettség nem szükséges, de a korabeli középiskolai tananyag ismeretét feltételezi a sorozat. Vannak kifejezetten olyan részek is, ahol már a korabeli elemi iskolát végzett, de önművelésben tudatosan munkálkodó olvasók is haszonnal forgathatták a sorozatot. A szerkesztők és munkatársak részben egyetemi, részben középiskolai tanárok voltak, gyakran az illető szakma területén elismert tekintélyek.[1]

Az egyes kötetek gazdag illusztrációs anyaggal, jó minőségű, fényezett papírra nyomva, igényes tipográfiával, díszes félbőr kötésben jelentek. A sorozat részeiben a korszak jelentős szakemberei mutatták be népszerű, tudományos–ismeretterjesztő stílusban a technika, az orvostudomány, a biológia, a földtudomány, a csillagászat, a szociológia, a művészettörténet, a zenetörténet, a szépirodalom, és a történelem területét.

A kötetek később több kiadásban is megjelentek a II. világháborúig.

Elektronikus elérhetőség szerkesztés

Az Arcanum.hu digitalizálta az egész sorozatot, egyes köteteket pedig a REAL-EOD, utóbbi szerepel az alsó táblázatban is. Az Arcanum szolgáltatása költségtérítéses formában vehető igénybe.

Fakszimile kiadások szerkesztés

A sorozatnak több kötete fakszimile kiadásban is napvilágot látott a közelmúltban, így:

 • II/2. kötet (részben) → Márki Sándor: Az ókor története, Laude Kiadó, Budapest, é. n. [1990-es évek], ISBN 963-7830-78-2[2]
 • II/2. kötet (részben) → Márki Sándor: A középkor története, Laude Kiadó, Budapest, é. n. [1990-es évek], ISBN 963-7830-81-2[3]
 • II/3. kötet (részben) → Márki Sándor: Az újkor története, Laude Kiadó, Budapest, é. n. [1990-es évek], ISBN 963-783-077-4[4]
 • II/3. kötet (részben) → Márki Sándor: A legújabb kor története, Laude Kiadó, Budapest, é. n. [1990-es évek], ISBN 963-7830-80-4[5]
 • II/2., 3., 4. kötet (a 3 kötet 6 kisebb kötetre bontva) → Egyetemes és hazai történelem I–VI., Anno Bt., Budapest, é. n. [1990-es évek], ISBN 963-7830-78-2[6]
 • II/4. kötet → Marczali Henrik: Magyarország története, Laude Kiadó, Budapest, é. n. [1990-es évek], ISBN 963-7830-79-0[7]
 • II/1. kötet (részben) → Kacsóh Pongrác: A zene története, Anno Kiadó, Budapest, é. n. [1990-es évek], ISBN 963-9066-04-4[8]
 • II/1. kötet (részben) → Kacsóh Pongrác: A zene fejlődéstörténete, Comenius Kiadó Kft., Pomáz, 2000, ISBN 963-85947-5-6[9]

Kötetbeosztás szerkesztés

A 2 alsorozat kötetei a következők voltakː

Kötetszám
Szerzők
Kötetcím
Kiadási év
Oldalszám
Ábraszám
I/1. kötet Schimanek Emil, Litschauer Lajos, Gálocsy Árpád, Kandó Gyula, Kármán Tivadar, Gondos Viktor, H. Hennyey Vilmos, Karvázy Zsigmond, Kún Sámuel, M. Müller Hugó, Gaul Károly, Maly Ferenc, Jalcoviczky Géza, Pfeifer Ignác, V. Markhót Jenő, Kosutány Tamás, K. Lipthay Károly, Hollós József, Méray-Horváth Károly A technika vívmányai 1905 707 o. 500 szövegképpel és 60 műmelléklettel
I/2. kötet Lenhossék Mihály, Gorka Sándor, Pekár Mihály, Ranschburg Pál, Semayer Vilibald, Dalmady Zoltán, Alexander Bernát Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai 1905 781 o. 470 szövegképpel és 39 műmelléklettel
I/3. kötet Cholnoky Jenő, Kövesligethy Radó A világegyetem – a Föld és a csillagvilág fizikai tüneményeinek ismertetése 1906 644 o. 379 szövegképpel, 74 műmelléklettel és egy forgatható csillagtérképpel
I/4. kötet Papp Károly, Treitz Péter, Littke Aurél, Cholnoky Jenő A Föld. A Föld multja, jelene és felfedezésének története 1906 658 o. 302 szövegképpel és 53 műmelléklettel
I/5. kötet Klein Gyula, Filarszky Nándor, Tuzson János, Mágocsy-Dietz Sándor, Entz Géza, Soós Lajos, Gorka Sándor Az élők világa – Növény- és állatország 1907 736 o. 817 szövegképpel és 35 műmelléklettel
I/6. kötet Stein Lajos, Tegze Gyula, Heller Farkas, Máday Andor, Meszlény Arthur, Ferenczy Árpád A társadalom. Az emberiség művelődésének és gazdasági életének fejlődése 1908 707 o. 35 szövegképpel és 22 műmelléklettel
II/1. kötet Lyka Károly, Kacsóh Pongrác A művészet könyve. A képzőművészetek történeti és technikai fejlődése, A zene fejlődéstörténete 1909 688 o. 551 szövegképpel és 11 színes műmelléklettel
II/2. kötet Márki Sándor Az ó- és középkor története 1910 704 o. 314 szövegképpel, 14 fekete, 11 színes műmelléklettel és 8 színes térképpel
II/3. kötet Márki Sándor Az újkor és legújabb kor története 1910 712 o. 361 szövegképpel, 35 fekete, 5 színes műmelléklettel és 4 színes térképpel
II/4. kötet Marczali Henrik Magyarország története 1911 724 o. 337 szövegképpel, 24 fekete, 4 színes műmelléklettel és 2 színes térképpel
II/5. kötet Endrődi Sándor, Kardos Albert, Pintér Jenő, Simonyi Zsigmond, Ferenczi Zoltán A magyar irodalom története 1900-ig 1913 682 o. 298 szövegképpel, 4 színes és 54 fekete műmelléklettel

Jegyzetek szerkesztés

 1. Gulyás, i. m., 251–253. o.
 2. [1]
 3. [2]
 4. [3]
 5. [4]
 6. [5]
 7. [6]
 8. [7]
 9. [8]

Források szerkesztés

 • A Műveltség Könyvtára, Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat, Budapest, 1905–1913
 • Gulyás Pál: Népkönyvtári cimjegyzék. A Népkönyvtárak és kisebb közkönyvtárak részére ajánlható művek magyarázatos jegyzéke – Függelék: Az Országos Tanács mintakönyvtárainak hivatalos jegyzéke, Múzeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa, Budapest, 1910, 251–253. o.
 • Petrik GézaBarcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása tudományos folyóiratok repertóriumával, Budapest, 1917–1928 [9], [10]
 • Kozocsa Sándor: Magyar Könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942 [11]

További információk szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés