Az Egyetemes könyvtár egy 19. század végi magyar könyvsorozat volt, szerkesztője Ferenczy József. A sorozat a következő köteteket tartalmazta:

 • 1. Trefort Ágoston. Emlékbeszéd Lukács Móric felett. (28 l.) 1888.
 • 2. Tolnai Lajos. A kigyó. Elbeszélés. (51 l.) 1888.
 • 3. Rousseau. Carriére után Ferenczy József. (33 l.) 1888.
 • 4. Sebesztha Károly. Lélektani rajzok. (109 l.) 1888.
 • 5. Ujabb angol költők. Angolból dr. Koltai Virgil. (93 l.) 1888.
 • 6. Kölcsey Ferenc. Parainesis. (68 l.) 1888.
 • 7. Dömötör Pál. Költemények. (64 l.) 1889.
 • 8. Csengeri János. Homeros. (42 l.) 1889.
 • 9. Katona József. Bánk bán. Dráma 5 szakaszban. (159 l.) 1889.
 • 10. Tükördarabok. Forditotta Ferenczy József. (114 l.) 1889.
 • 11. Sebesztha Károly. Gróf Széchenyi István. (76 l.) 1889.
 • 12. Calderon. Saját becsületének orvosa. Szinmű 3 felv. Spanyolból forditotta Beksics Gusztáv. (120 l.) 1889.
 • 13. Heine költeményei. Forditotta Endrődi Sándor. (120 l.) 1889.
 • 14. Pulszky Ferenc. Publicistikai dolgozatok. (76 l.) 1889.
 • 15. Ferenczy József. Emlékbeszéd Tóth Kálmán felett. (38 l.) 1889.
 • 16. Rogeard. Képek a francia irodalomból. (66 l.) 1889.
 • 17. Kisfaludy Károly. A fösvény. Vigjáték. (44 l.) 1889.
 • 18. Gabányi Árpád. A mama. Elbeszélés. (39 l.) 1889.
 • 19. Heine költeményei. Forditotta Endrődi Sándor. II. (142 l.) 1889.
 • 20. Ferenczy József. Emlékbeszéd Trefort Ágoston felett. (44 l.) 1889.
 • 21. Siemienski Lucián. Két beszély. Lengyelből forditotta Cs. Lechner László. (69 l.) 1889.
 • 22. Szász Károly. Az ember tragédiájáról. (80 l.) 1889.
 • 23. Irmei Ferenc. Juvenál. (49 l.) 1889.
 • 24. Harrach József. Közlemények a zeneművészet köréből. (71 l.) 1889.
 • 25. Gaal Mózes. Költemények. (104 l.) 1889.
 • 26. Szalay László. Thiers. (104 l.) 1889.
 • 27. Reviczky Gyula. Margit szerencséje. Regény. (114 l.) 1889.
 • 28. Dr. Darvai Móric. Üstökös csillagok. (87 l.) 1889.
 • 29. Carlyle. Th. Bursn Róbert. Angolból forditotta dr. Koltai Virgil. (87 l.) 1889.
 • 30. Czakó Zsigmond. Végrendelet. Dráma öt felvonásban. (88 l.) 1889.
 • 31. Boros Gábor. Euripides. (97 l.) 1892.
 • 32. Népdalok. A magyar nép ajkán élő dalok gyüjteménye. (80 l.) 1892.
 • 33. Obernyik Károly. Örökség. Dráma 5 felvonásban. (82 l.) 1892.
 • 34. Dr. Roscher Vilmos. A nagy városok földrajzi fekvéséről. Forditotta dr. Szalay László. (40 l.) 1892.
 • 35. Sebesztha Károly. Kossuth Lajos élete. (64 l.) 1892.
 • 36. Szulik József. Viszhangok. Ujabb költemények. Műforditások. (108 l.) 1892.
 • 37. Ibsen Henrik. Nóra. Szinmű 3 felvonásban. Forditotta Reviczky Gyula. (119 l.) 1892.
 • 38. Berzsenyi Dániel költeményei. (104 l.) 1892.
 • 39. Macaulay. Dane. Ford. Szulik József. (32 l.) 1892.
 • 40. Stein. A nő a nemzetgazdaság terén. Ford. dr. Zollner Béla. (56 l.) 1892.
 • 41. Beniczkyné Bajza Lenke. Hol a boldogság? Elbeszélés. (55 l.) 1892.
 • 42. Kölcsey Ferenc. Beszédek. (66 l.) 1892.
 • 43. Beőthy László. Báró Eötvös József mint regényiró. (52 l.) 1892.
 • 44. Rónaszéky Gusztáv. Asszonyok bűne. Fővárosi életkép dalokkal 3 felvonásban. (112 l.) 1892.
 • 45. Kisfaludy Károly. Iréne. Szomorújáték öt felvonásban. (100 l.) 1892.
 • 46. Sebesztha Károly. Deák Ferenc, a haza bölcse. (55 l.) 1892.
 • 47. Beniczkyné Bajza Lenke. Osztatlanul. Elbeszélés. (68 l.) 1892.
 • 48–49. Kölcsey Ferenc versei. 2 füzet. (175 l.) 1892.
 • 50. Ferenczy József. Az élcről. (25 l.) 1892.
 • 51–54. Verne Gyula. Öt hét léghajón. Forditotta Barabás Ferenc. (364 l.) 1892.
 • 55–56. Rudnyánszky Gyula. Költemények. (139 l.) 1892.
 • 57. Kisfaludy Károly. Tihamér. Elbeszélés. (84 l.) 1893.
 • 58. Beniczkyné-Bajza Lenke. Rózsa-e vagy viola? (40 l.) 1893.
 • 59–60. Ifj. Dumas Sándor. A kaméliás hölgy. Dráma öt felvonásban. Forditotta dr. Baján Miksa. (118 l.) 1893.
 • 61. Habicht Lajos. A jakobinusnő boszuja. Németből forditotta Csataghy Lechner László. (94 l.) 1893.
 • 62. Sebesztha Károly. A rabszolgaság az ókori népeknél. (45 l.) 1893.
 • 63–65. Carmen Sylva és Mite Kremnitz. Astra. Forditotta Harmath Lujza. (224 l.) 1893.
 • 66. Gabányi Árpád. Az apósok. Vigjáték. 1894.
 • 67. Bogdanovics György. Tárczák. 1894.
 • 68. Hajnóczy R. József. Hajnóczy József élete 1750–1795.
 • 69. Ferenczy József. Jókai mint hirlapiró. (31 l.) 1894.
 • 70. Csokonai versei. I. Ódák. (78 l.) 1894.
 • 71. Csokonai versei. II. Lilla. Érzékeny dalok. (96 l.) 1894.
 • 72–73. Sardou Viktor. Fedóra. Szinmű 3 felvonásban. Forditotta Zoltán Vilmos. (146 l.) 1895.
 • 74. Gróf Tolstoj Leo. Mi tartja fenn az embereket? Elbeszélés az orosz népéletből. Forditotta Harmath Lujza. (32 l.) 1895.
 • 75–76. Wildenbruch Ernő. Lidércfény. Forditotta Benedek Árpád. (148 l.) 1895.
Egyetemes Könyvtár
(könyvsorozat)
Sennovitz (Szeghalmy) Gyula.jpg

Szerző több szerző, szerk. Ferenczy József
Első kiadásának időpontja 18881895
Nyelv magyar
Témakör vegyes
Részei 76 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Gross Gusztáv Kiadása, Győr

ForrásSzerkesztés

 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [1]

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés