Nemzeti Könyvtár (könyvsorozat)

könyvsorozat

A Nemzeti Könyvtár egy 19. század végi nagy magyar szépirodalmi könyvsorozat volt.

Nemzeti Könyvtár
(könyvsorozat)

Szerzőtöbb szerző
Első kiadásának időpontja18791890
Nyelvmagyar
Témakörmagyar szépirodalmi művek
Részei42 kötet
Kiadás
Magyar kiadásAigner Lajos, Budapest

Történetem, jellemzői szerkesztés

Az 1840-es években a Kisfaludy Társaság gondozásában már megjelent egy hasonló című könyvsorozat (Nemzeti Könyvtár),[1] majd az 1850-es években egy Újabb Nemzeti Könyvtár,[2] azonban ezek néhány kötet megjelentetése után megszűntek. Az új sorozat a jelentősnek ítélt – elsősorban 19. századi – magyar írókat bocsátotta közre a nagyközönség számára. A sorozat Abafi Lajos (Aigner Lajos) irodalomtörténész szerkesztésében és kiadásában Budapesten jelent meg 1879 és 1890 között, és 42 kötetet tartalmazott, de az egyes kötetek 80 koronás füzetekben is elérhetőek voltak.

A sorozat kötetei többféle borítóval jelentek meg:

 • egyes kötetek sárgás-barnás színű, szalagszöveges oszlopokkal díszített borítóban láttak napvilágot. Az oszlopok tetején férfi mellszobrok voltak láthatóak.[3]
 • más kötetek szürkés-barnás-pirosas borítóval kerültek forgalomba, amelyen művelődéstörténeti jelképek (könyvek, szobor) könyvet tartó puttó, a tetején pedig pálmaágakkal körbevett mezőben olvasható a felirat.[4][5]
 • Létezett gazdag aranyozású gerinccel díszített egyszerű piros kötés is.[6]
 • Egyes kötetek egyszínű (lila, barna) borítóval jelentek meg, amelynek a közepén aranyozott felirat hirdette kizárólag a szerző vezetéknevét. Ugyanakkor ezeknek a köteteknek is gazdagon aranyozták a gerincét.[7]
 • Némely kötet egyszerű, egyszínű félbőr kötést kapott, viszont a gerincet bordázták.[8]

Részei szerkesztés

 • I. Kazinczy Ferenc költeményei. I. kötet. (V, 289, VII l.) 1879.
 • II. Mikes Kelemen. Mulatságos napok. Beszély-cyklus. (IV; VIII, 343 l.) 1879.
 • III. Kazinczy Ferencz. Pályám emlékezete. (XVI, 371 l.) 1879.
 • IV. Kármán József művei. I. kötet. (VIII; 273 l.) 1879.
 • V. Vitkovics Mihály költeményei. (IX, 188, X l.) 1879.
 • VI. Vitkovics Mihály költeményei. (IX, 188, X l.) 1879.
 • VII. Kazinczy Ferencz költeményei. II. kötet. (XII, 304, IV l.) 1879.
 • VIII. Vitkovics Mihály Válogatott levelek. (XXIX, 180 l.) 1879.
 • IX. Zrínyi Miklós. Sziget veszedelme és kisebb költeményei. (III, 326 l.) 1879.
 • X. Mikes Kelemen. Törökországi levelek. (XXIX, 180 l.) 1879.
 • XI. Dayka Gábor költeményei. (XLIII, 193 l.) 1880.
 • XII. Kazinczy Ferencz. Erdélyi levelek. (XXVI, 338 l.) 1880.
 • XIII. Kármán József művei. II. kötet. (LXX, 132, 154 l.) 1880.
 • XIV. Csokonai Vitéz Mihály művei. Bevezető kötet. Csokonai élete. Irta Haraszti Gy. (362 l.) 1880.
 • XV–XVI. Katona József művei. I. II. kötet. (172, 79, 55, 335 l.) 1880–1881.
 • XVII. Sárosy Gyula. Arany trombita és egyéb hazafias költemények. (304 l.) 1881.
 • XVIII. Dugonics András. Bátori Mária. Endrődi Sándornak Dugonicsról irt tanulmányával. (175, 200 l.) 1881.
 • XIX. Katona József művei. III. kötet. (XX, 309 l.) 1881.
 • XX. Sárosy Gyula vegyes költeményei. (350 l.) 1881.
 • XXI–XXII. Vajda János. Összes költeményei. 2 kötet. I. köt.: Kisebb költemények. II. köt.: Elbeszélő költemények. (IV, 293, V, IV, 368 l.) 1882.
 • XXIII. Gaál József. Szirmai Ilona. Történeti regény. Bevezetésül dr. Radics Ferencz értekezése Gaál József élete- és műveiről. (IV, 268, 192, III l.) 1882.
 • XXIV. Beöthy László. «A kék macskához». Goldbach & Comp. Regény. (IV, 327 l.) 1882.
 • XXV. Balogh Zoltán kisebb költeményei. Sajtó alá rendezte bartája Zalár József. (IV, VII, 296 l.) 1882.
 • XXVI. Vahot Imre emlékiratai. 2. kiad. (IV, 464 l.) 1882.
 • XXVII. Gaál József. Alföldi képek és humoros rajzok. (IV, 428 l.) 1882.
 • XXVIII. Gaál József. Történeti beszélyek. (IV, 471 l.) 1882.
 • XXIX. Balogh Zoltán szinművei. Sajtó alá rendezte barátja Zalár József. (321 l.) 1882.
 • XXX–XXXII. Szemere Miklós összes művei. 3 kötet. (XX, 373; 398; 295, 19, 100 l.) 1882.
 • XXXIII. Balogh Zoltán. Alpári. Verses regény hat énekben. Függelékül: Prózái. Sajtó alá rendezte Zalár József. (313 l.) 1883.
 • XXXIV. Czakó Zsigmond összes művei. Sajtó alá rendezte és életrajzzal bevezette Ferenczy József. I. kötet. (LXVI, 412 l.) 1883.
 • XXXV. Sárosy Gyula szinművei és kisebb prózái. (LVIII, 306 l.) 1883.
 • XXXVI. Kazinczy Ferenc. magyar Pantheon. Életrajzok és életrajzi jegyzetek. Kiadja Abafi Lajos. (XXIV, 405 l.) 1884.
 • XXXVII. Czakó Zsigmond összes művei. II. kötet. (486 l.) 1884.
 • XXXVIII. Jancsó Benedek. Kölcsey Ferencz élete és művei. (437, XII l.) 1885.
 • XXXIX. Péczeli József meséi. Kiadta és életrajzzal ellátta dr. Takács Sándor. (VIII és 303 l.) 1887.
 • XL. nem jelent meg?
 • XLI–XLII. Vachott Sándorné. Rajzok a multból. Emlékiratok. 2 kötet. (VIII és 360, 342 l.) 1887–1890.

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés

 • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890 [9]
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [10]
 • Abafi Lajos, Névpont 2020
 • [11]

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés