Jeles Írók Iskolai Tára

A Jeles Írók Iskolai Tára egy 19. század végi – 20. század eleji magyar szépirodalmi könyvsorozat volt, amely a Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt. gondozásában Budapest jelent meg 1877 és 1911 között:

 • I. Arany János balladái. Magyarázta Gregus Ágost. (88 l.) 1877. – 2. kiadás.
 • II. Shakespeare W. Coriolanus. Ford. Petőfi Sándor. Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Névy László. (144 l.) 1877. – 2. kiad. (152 l.) 1880.
 • III. Német balladák és románczok. Magyarázta Heinrich Gusztáv. I. rész: Bevezetés. – Bürger. – Goethe. (VIII. 143 l.) 1878.
 • IV. Horatius Q. Flaccus satirái. Iskolai használatra magyarázta Elischer József. (XVI, 191 l.) 1878.
 • V. Horatius Q. Flaccus epistolái. Iskolai használatra magyarázta Elischer József. (VIII, 291 l.)
 • VI. Lettre de Fénelon à l’Académie française per M. de Buffon. Magyarázó jegyzetekkel kiadta Császár Károly. (VIII, 128 l.) 1879.
 • VII. Corneille Cidje. Kiadta s magyarázta Alexander Bernát. (IV. 207 l.) 1879.
 • VIII. Herder Cid-románczai. Kiadta és magyarázta Heinrich Gusztáv. 1 térképpel. (239 l.) 1879.
 • IX. Molière tudós női. Forditotta Arany László. Magyarázta Greguss Ágost. (173 l.) 1879.
 • X. Les femmes savantes de Molière. Magyarázta Greguss Ágost. (188 l.) 1879.
 • XI. Arany János. Toldi. Költői elbeszélés. Iskolák számára nyelvi jegyzetekkel ellátta. Lehr Albert. (144 l.) 1880.
 • XII. Shakespeare. Julius Caesar. Ford. Vörösmarty Mihály. Bevezetéssel és magyarázó jegyz. ellátta Névy László. (116 l.) 1880.
 • XIII. J. W. von Goethe. Iphigenie auf Tauris. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Bauer Simon. (124 l.) 1880.
 • XIV. Goethe. Hermann und Dorothea. Magyarázta Weber Rudolf. (88 l.) 1880.
 • XV. Xenophon emlékiratai Sokratesről. (Szemelvények.) Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Kassa (Engelmann) Gusztáv. (157 l.) 1881.
 • XVI. Descartes. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et cherhe la vérité dans les scienses. Közrebocsátja s magyarázta Alexander Bernát. (148 l.) 1881.
 • XVII. M. Tulli Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes quatuor. Magyarázta Köpesdy Sándor. (114 l.) 1882.
 • XVIII. M. Tulli Ciceronis in L. Sergium Catilinam orationes quatuor. Magyarázta Köpesdy Sándor. (114 l.) 1882.
 • XIX. Szemelvények a görög lantos költészet remekeiből. Bevezetésekkel és jegyzetekkel ellátta dr. Boros Gábor. I. füzet. Az elegia-, epigramma- és iambos-költészet. (95 l.) 1882.
 • XX. Antigone. Sophokles tragédiája. Forditotta s magyarázta Csiky Gergely. (95 l.) 1883.
 • XXI. Wilhelm Tell. Schauspiel von Friedrich Schiller. Kiadta és magyarázta Heinrich Gusztáv. 1 térképpel. (207 l.) 1883.
 • XXII. Katona József Bánk-bánja. Magyarázta Péterfy Jenő. (175 l.) 1883.
 • XXIII. Schiller Friedrich. Wallenstein’s Tod. Kiadta és magyarázta Alexander Bernát. (XVI, 215 l.) 1885.
 • XXIV. Berzsenyi ódái. Középiskolák számára. Magyarázta der. Versényi György. (123 l.) 1883.
 • XXV. Német balladák és románczok. Magyarázta Heinrich Gusztáv. II. rész. Schiller balladái és románczai. (160 l.) 1885.
 • XXVI. kötet. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vigjáték 4 felvonásban. Magyarázta dr. Szigetvári Iván. (78 l.) 1886.
 • XXVII. kötet. M. Tullii Ciceronis de imperio Gnaei Pompei oratio ad quirites. Magyarázta dr. Keleti Vince. (75 l.) 1887.
 • XXVIII. kötet. Simon Péter. Qu. Horatius Flaccus ad Pisones de arte poetica cimü leveléhez előkészület, Horatius életrajzával. (173 l.) 1887.
 • XXIX. kötet. Vörösmarty Mihály. A két szomszédvár. Regényes költői elbeszélés négy énekben. Magyarázta Vozári Gyula. (83 l.) 1887. 2. kiadás.(75 l.) 1900.
 • XXX. kötet. Goethe J. W. Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Bauer Simon. (167 l.) 1887.
 • XXXI. kötet. Czuczor Gergely. Botond. Regényes elbeszélés. Magyarázta Vozári Gyula. (8-r. 79 l.) 1888.
 • XXXII. kötet. Lessing G. E. Minna von Barnhelm oder Das Soldatenglück. Lustspiel in 5 Aufzügen. Kiadta és magyarázta Heinrich Gusztáv. (8-r. 152 l.) 1888.
 • XXXIII. kötet. M. Tullius Cicerónak első, második és tizennegyedik philippieája. Magyarázta Jánosi Boldizsár. (171 l.) 1889.
 • XXXIV. kötet. Schiller Frigyes. Die Braut von Messina. Ein Trauerspiel mit Chören. Magyarázta dr. Bauer Simon. (162 l.) 1889.
 • XXXV. kötet. Racine Jean. Athalie. Tragédia. Magyarázta Gärtner Henrik. (8-r. 143 l.) 1889.
 • XXXVI. kötet. Pázmány válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótárral, szerkesztette Bellaágh Aladár. (XX és 204 l.) 1889.
 • XXXVII. kötet. Gyulai Pál emlékbeszédei. Tartalom: Kazinczy Ferencz, Pákh Albert, br. Eötvös József, Toldy Ferenc, Kriza János, b. Kemény Zsigmond, Csengery Antal, Arany János. (189 l.) 1890.
 • XXXVIII. kötet. Káldi válogatott egyházi beszédei. Bevezetéssel és szótárral szerkesztette Bellaágh Aladár. (8-r. 302 l.) 1892.
 • XXXIX. kötet. Faludi F. Nemes urfi. Olaszból forditva. Bevezetéssel, magyarázatokkal és szótárral szerkesztette Bellaágh Aladár. (196 l.)
 • XL. kötet. Shakespeare. Macbeth. Tragédia. Forditotta Szász Károly. Jegyzetekkel és magyarázatokkal kiadta Péterfy Jenő. (144 l.) 1892.
 • XLI. kötet. M. Tullii Ciceronis pro P. Sestio oratio. Magyarázta dr. Cserép József. (130 l.) 1892. 2. kiadás. 1899.
 • XLII. kötet. Pázmány Kalauzának I. és II. könyve. Bevezetéssel, magyarázatokkal és szótárral szerkesztette Bellaágh Aladár. (8-r. 172 l.) 1893.
 • XLIII. kötet. Tullii M. Ciceronis, pro P. Sulla oratio. Magyarázta dr. Cserép József. (77 l.) 1893.
 • XLIV. kötet. Zlinszky Aladár. Személynevek a magyar nemzeti lyra köréből. (304 l.) 1893.
 • XLV. kötet. Molière. L’avare. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Bauer Simon. (136 l.) 1893.
 • XLVI. kötet. Vörösmarty Mihály. Csongor és Tünde. Szinjáték öt felvonásbann. Magyarázta Torkos László. (178 l.) 1894.
 • XLIX. kötet. Euripides. Iphigenia Taurisban. Forditotta és magyarázta Kempf József. (99 l.) 1895.
 • L. kötet. Hebel, Joh. Peter. Das Scchatzkästlein. Válogatott darabok közép-, polgári-, kereskedelmi és felsőbbb leányiskolák használatára. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta Kemény Ferenc. (XVI és 96 l.) 1895.
 • LI. kötet. C. Sallusti Crispi bellum Jugurthinum. Magyarázta dr. Hittrich Ödön. Egy térképpel. (145 l.) 1896.
 • LII. kötet. Sophokles. Elektra. Tragoedia. Forditotta Csiky Gergely. Magyarázta dr. Losonczi Lajos. (144 l.) 1896.
 • LIII. kötet. Szemelvények az Odysseiából. jegyzetekkel ellátta Kempf József. (264 l.) 1897.
 • LIV. kötet. Shakespere. Coriolanus. Tragédia. Forditotta Petőfi Sándor. Magyarázta Szigetvári Iván. (146 l.) 1897.
 • LV. kötet. Kisfaludy Károly. Iréne. Szomorújáték öt felvonásban. Magyarázta Vozári Gyula. (113 l.) 1897.
 • LVI. köt. Tacitus Cornelius annaleséből szemelvények. Magyarázta dr. Schmidt Attila. (172 l.) 1898.
 • LVII. kötet. Szemelvények Publius Vergilius Maro Aeneiséből. Bevezetéssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Cserép József. Függelék: A trójai uralkodóház családfája. (229 l.) 1898.
 • LVIII. kötet. Anthologia latina. Szemelvények a mai lyrikus és didaktikus költészetből. Bevezetésekkel és magyarázatokkal ellátta dr. Csengeri János. (216 l.) 1899.
 • LIX. kötet. Szemelvények az Iliásból. Magyarázó jegyzetekkel ellátta Kempf József. (316, III l.) 1899.
 • LX. kötet. Roseth Arnold. Latin olvasókönyv Cornélius Neposból. A gymnasium III. osztálya számára. (175 l.) 1899.
 • LXI. M. Tullii Ciceronis pro A. Licino archia poeta oratio and judices. Magyarázta dr. Kapossy Lucián. (25 l.) 1899.
 • LXII. kötet. Gyulai Pál. Vörösmarty életrajza. 5. javitott kiadás. (240 l.) 1900.
 • LXIII. kötet. Szemelvények Platonból. Bevezetésssel és magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Simon József Sándor. (XXXV és 191 l.) 1900.
 • LXIV. kötet. Szemelvények Ovidiusból (Metamorphoses, Fusti.) Az uj tanterv szerint a gymnasium IV. és V. osztálya számára. Magyarázó jegyzetekkel ellátta Csengeri János. 42 képpel. (196 l.) 1900.
 • LXV. kötet. Szemelvények C. Julius Caesar Commentarii de Bello Gallico cimű művéből. Magyarázó jegyzetekkel ellátta dr. Hittrich Ödön. Gallia térképével és számos képpel. (71 l.) 1900.
 • LXVI. kötet. Phaedri Augusti Liberti fabularum Aesopiarum libri quinque. A gymnasium III. osztálya számára magyarázta Szabó Gy. Iván. (VIII és 107 l.) 1900.
 • LXVII. kötet. Arany János balladái. Magyarázta Greguss Ágost. 3. bővitett kiadás. (160 l.) 1900.
 • LXVIII. kötet. Curtiusból szemelvények a gymnasium IV. osztálya számára. Magyarázattal és szótárral ellátva szerkesztette Roseth Arnold. (151 l.) 1900.
 • LXIX. kötet. Szemelvények Erdélyi János kritikáiból és tanulmányaiból. XIX. századi liránk történetéhez. Magyarázta Erdélyi Pál. (236 l.) 1901.
 • LXX. kötet. Quintus Horatius Flaccus költeményeiből. Magyarázta dr. Cserép József. (351 l.) 1901.
 • LXXI. kötet. Zrinyi Miklós gróf. Szigeti veszedelem. Hősköltemény tizenöt énekben. Bevezetéssel és magyarázattal ellátta Endrei Ákos. 4 képpel. (264 l.) 1901. 2. kiadás. (263 l.) 1909.
 • LXXII. kötet. Szemelvények Herodotos történeti művéből. Görögből fordította és magyarázta dr. Geréb József. 3., képekkel bővített kiadás. (172 l.) 1907.
 • LXXIII. kötet. Schiller Friedrich. Die Jungfrau von Orleans. Romantische Tragödie. Kiadta és magyarázta Faitb Mátyás. Egy térképpel. (182 l.) 1902.
 • LXXIV. kötet. Görög lyrai anthologia. Középiskolák számára készítette Sarudy György. (334 l.) 1902.
 • LXXV. kötet. Szemelvények Quintus Horatius Flaccus műveiből. Összeállította, bevezetéssel, magyarázatokkal és jegyzetekkel ellátta Wirth Gyula. (339 l. és 4 tábla.) 1902. 2., lényegében változatlan kiadás. (406 l. IV. tábla.) 1908.
 • LXXVI. kötet. Jókai Mór. Kedves atyafiak. Magyarázta dr. Vajda Gyula. (136 l.) 1902.
 • LXXVII. kötet. Kölcsey Ferenc válogatott szónoklatai. Bevezetéssel és magyarázattal ellátta Endrei Ákos. (171 l.) 1902.
 • LXXVIII. kötet. Cicero negyedik beszéde Verres ellen. De signis. Iskolai használatra kiadta és magyarázta Zsámboki (Schambach) Gyula. Számos képpel. Syracusae és Sicilia térképével. (158 l.) 1902.
 • LXXIX. kötet. Szemelvények a kurucvilág költészetéből. Kiválogatta Lovász István. (180 l.) 1902.
 • LXXX. kötet. Cicero bölcseleti műveiből. Kiválogatta és magyarázta dr. Boros Gábor. (223 l.) 1902.
 • LXXXI. kötet. Cicero negyedik beszéde Verres ellen. A műtárgyakról. Számos képpel. Syracusae és Sicilia térképével. Fordította Zsámboki Gyula. (130 l.) 1902.
 • LXXXII. kötet. Szemelvények a magyar epikusokból és történetírókból a gymnasium V. oszt. számára. Az új tanterv alapján szerkesztette Toncs Gusztáv. (222 l.) 1902.
 • LXXXIII. kötet. Szemelvények Xenophon nagyobb elbeszélő műveiből. (Kyrn, Paideia, Anabasis, Apomnemoneumata, Oikonomikos.) A gymnasium VI. és VII. osztálya számára szerkesztette és magyarázatokkal ellátta dr. L. Keczer Géza. Egy térképpel és több ábrával. (375 l.) 1903.
 • LXXXIV. kötet. Szemelvények Chamisso, Uhland, Heine és Lenau költeményeiből. Magyarázta Osztie József. (122 l.) 1903.
 • LXXXV. kötet. Deák Ferenc és Hertelendy Károly. Két követ jelentése az 1832/36. sz. 1839/40-iki országgyűlésről. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Ferenczi Zoltán. (166 l.) 1904.
 • LXXXVI. kötet. Vörösmarty Mihály. Zalán futása. Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Erdélyi Pál. (252 l.) 1904.
 • LXXXVII. kötet. Szemelvények a magyar klasszikus iskola költőiből. Görögpótló tankönyv a gimnázium VI. osztálya számára. Az új tanterv alapján szerkesztette és magyarázta Toncs Gusztáv. (VIII, 166 l.) 1904.
 • LXXXVIII. kötet. Szemelvények Herodotos történeti munkájából. Magyarázta dr. Vietorisz J. (151 l. és 1 térkép.) 1904.
 • LXXXIX. kötet. Szemelvények Salamon Ferenc történeti munkáiból. A gimnázium és reáliskola felsőbb osztályai számára kiadta Angyal Dávid. (215 l.) 1904.
 • XC. kötet. Arany János. Toldi estéje. Költői elbeszélés hat énekben. Magyarázta Lehr Albert. (339 l.) 1904.
 • XCI. kötet. Demosthenes beszéde Ktesiphon mellett a koszorú-ügyben. (Iskolai és magánhasználatra.) Fordították, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátták Bölcskey Lajos és Schäffer Mihály. (102 l.) 1907.
 • XCII. kötet. Mikszáth Kálmán válogatott elbeszélései. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Miklós Elemér. (86 l.) 1911.
 • XCIII. kötet. Goethe J. W. Egmont. Ein Trauerspiel in 5 Aufzügen. Bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta dr. Barta Mór. (126 l.) 1911.
 • XCIV. Toncs Gusztáv–Loósz István: Szemelvények a magyar történetírókból és szónokokból. Görögpótló tankönyv a gimnázium 7. oszt. számára. VIII, 344 l.
Jeles Írók Iskolai Tára
(könyvsorozat)

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 18771911
Nyelv magyar
Témakör szépirodalom
Részei 94 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Franklin Irodalmi és Nyomdai Rt., Budapest

Egyes kötetek újabb kiadásokban egészen 1911-ig megjelentek.

ForrásokSzerkesztés

 • Kiszlingstein Sándor: Magyar könyvészet 1876–1885, Budapest, 1890 [1]
 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [2]
 • Petrik GézaBarcza Imre: Az 1901–1910. években megjelent magyar könyvek, folyóiratok, atlaszok és térképek összeállítása tudományos folyóiratok repertóriumával, Budapest, 1917–1928 [3]
 • Kozocsa Sándor: Magyar Könyvészet 1911–1920 (I–II.), Budapest, 1939–1942 [4]

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés