Zsidó Renaissance Könyvtár

Zsidó Renaissance KönyvtárNagyváradon, a Sonnenfeld Nyomda kiadásában megjelent könyvsorozat.

Zsidó Renaissance Könyvtár
(könyvsorozat)

Szerző több szerző
Első kiadásának időpontja 19181919
Nyelv magyar
Témakör judaisztika
Részei 14 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Sonnenfeld Nyomda kiadása, Budapest

Első sorozata – a szerkesztő nevének feltüntetése nélkül – még az első világháború előtt, 1910-ben indult, ebben Gilányi Mór Zsidó zeneköltők és Ukrajnai legendák, Lukács Zoltán Szocializmus és a zsidó nemzeti mozgalom, Ullmann S. Sándor Dédapám testamentuma, Feuerstein Kálmán A jövő zsidósága c. eredeti munkái, valamint Leo Pinsker Autoemancipáció c kötete (Singer Lajos fordításában) és egy Orosz-zsidó novellák c. kötet jelent meg. A folytatást 1919-ben Max Nordau Mi a cionizmus? c. füzete jelenti, s ugyanebben az évben a sorozatban még négy kiadvány hagyja el a sajtót, köztük egy Ady Endre a zsidóságról c. cikkválogatás, Fehér Dezső előszavával és Guttmann Henriknek A haldokló falu c. kötete. A többi füzet szerzői Salom Asch, Max Nordau, Osias Thon (A bosszú istene c. drámája, Lukács Zoltán fordításában) és Uriel Zangwill.

A második sorozata Satu Mare-Szatmár–Nagyvárad helymegjelöléssel 1923-ban indul, a Szabadsajtó Könyvnyomda Rt. kiadásában, tíz, többnyire évszám nélküli füzetben, Lukács Zoltán szerkesztésében. Egyetlen eredeti mű Silbermann Jenő Zsidó kultúra és modern világnézet c. füzete, amely a X. számot viseli. Két füzete szemelvényeket tartalmaz a Talmudból. A többi füzet szerzői, ill. fordítói: Max Brod, Martin Buber, Ben Eleazár, Achad Haam.

A sorozat kötetei a következők voltak:

 • 1. Gilányi Mór: Zsidó zeneköltők. 1918. 31 l.
 • 2. Lukács Zoltán: A szocializmus és a zsidó nemzeti mozgalom. 1918. 30 l.
 • 3. Ullmann S. Sándor: Dédnagyapám testamentuma. 1918. 31 l.
 • 4. Mandel József: A zsidó magán- és büntetőjog alapelvei. 1918. 31 l.
 • 5. Feuerstein Kálmán: A jövő zsidósága. 1918. 31 l.
 • 6. Perez I. L.–Agnon S. I.: Orosz-zsidó novellák. 1918.
 • 7. Pinsker Leo: Autoemancipáció. Egy orosz zsidó intőszózata zsidó testvéreihez. Achad Haam előszavával. Ford.: Singer Lajos. 1918. 32 l.
 • 8. Gilányi Mór: Ukrajnai legendák. Patai József előszavával. 1918. 32 l.
 • 9. Nordau Miksa: Mi a cionizmus? Ford.: Grünberger Béla. 1919. 24 l.
 • 10. Ady Endre a zsidóságról. Fehér Dezső előszavával. 1919. 46 [1] l.
 • 11. Zangwill [Izrael]: Uriel Acosta. Angol eredetiből. 1919. 43 l.
 • 12. Guttmann Henrik: A haldokló falu. 42 l.
 • 13. Asch Salom: A bosszú Istene. Ford.: Lukács Zoltán. 72 l.
 • 14. Thon Osias: Herzl Tivadar élete. A cionizmus halhatatlan megalapítójának életrajza. Ford.: Blau József. 1919. 32 l.

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés