A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata

magyar könyvsorozat

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata a 19. század második felének és a 20. század első felének egyik jelentős magyar tudományos könyvsorozata.

A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata
(könyvsorozat)
A sorozat borítója
A sorozat borítója

Szerzőtöbb szerző
Első kiadásának időpontja18741944
Nyelvmagyar
Témakörtársadalom- és bölcsészettudományok
Kiadás
Magyar kiadásMagyar Tudományos Akadémia
Külső hivatkozásREAL-EOD – az MTA Könyvtárának Repozitóriuma

Története szerkesztés

A Magyar Tudományos Akadémia 1874-ben sorozatot indított, amely magyar nyelvű és külföldi társadalom- és bölcsészettudományi műveket igyekezett magyar nyelven elérhetővé tenni szélesebb néprétegek számára. Az 1944-ig létező sorozat 252 művet foglal magában a történettudomány, régészet, irodalomtörténet, filozófia, vallástudomány, művészetelmélet, közgazdaságtan, jogtudomány, pedagógia, és a politikatudomány területéről. (A jelentős természettudományos művek az Akadémia támogatása mellett a Természettudományi Könyvkiadó Vállalatban jelentek meg.) A nemritkán 3–400 oldalas kötetek sokszor fényezett papíron, erős kötésben, és különböző színű (barna, piros, zöld) egyszerű kötésben kerültek forgalomba.

A sorozat kötetei térítésmentesen elérhetőek a REAL-EOD – az MTA Könyvtárának Repozitóriuma honlapon, míg az Arcanum.hu adatbázisában költségtérítéses formában. A sorozat több kötetét a Históriaantik Kiadó tette reprint formában a 2010-es években ismét elérhetővé ([1]). Ugyancsak reprint kiadásban jelent meg Ókori Egyiptom című kötete (Anno Kiadó, Budapest, é. n. [1990-es évek], ISBN 963-9066-40-0).

Kötetei szerkesztés

A sorozat a következő köteteket tartalmazta kiadási sorrendben:

1875–1879 szerkesztés

1880–1889 szerkesztés

 • (1886) Bernát István: Észak-Amerika: közgazdasági és társadalmi vázlatok
 • (1886) Leopold von Ranke: A római pápák: az utolsó négy században
 • (1886) Beöthy Zsolt: A szépprózai elbeszélés a régi magyar irodalomban
 • (1887) Abel-François Villemain: Pindar szelleme és a lantos költészet, a népek erkölcsi és vallási emelkedettségéhez való vonatkozásaiban
 • (1887) Pierre-Antoine Berryer válogatott törvényszéki beszédei
 • (1887) Medveczky Frigyes: Társadalmi elméletek és eszmények: kritikai adalékok a társadalmi eszmék fejlődéstörténetéhez
 • (1887) Friedrich Ratzel: A föld és az ember: anthropo-geographia vagy a földrajz történeti alkalmazásának alapvonalai
 • (1887) Amédée Thierry: Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században: Aranyszájú Szent János és Eudoxia Császárné: a keresztyén társadalom keleten
 • (1888) Charles-Augustin Sainte-Beuve: Arczképek a franczia ujabkori társadalomból
 • (1888) Amédée Thierry: Elbeszélések a rómaiak történetéből az V-ik században: Szent Jeromos: a keresztyén társadalom nyugaton.
 • (1888) Concha Győző: Ujkori alkotmányok
 • (1888) Paul Leroy-Beaulieu: Az uj socializmus és annak birálata
 • (1888) Albert Sorel: Európa és a franczia forradalom. 1. rész, A politikai erkölcsök és a hagyományok
 • (1888) Hjalmar Hjorth Boyesen: Goethe Faustja
 • (1888) Paul Janet: A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában
 • (1889) Simonyi Zsigmond: A magyar nyelv

1890–1899 szerkesztés

1900–1909 szerkesztés

1910–1919 szerkesztés

1920–1929 szerkesztés

1930–1939 szerkesztés

1940–1942 szerkesztés

Képtár szerkesztés

Források szerkesztés

További információk szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés