Markó Árpád

(1885-1966) levéltáros, hadtörténész, katonatiszt

Markó Árpád (Rozsnyó, 1885. október 12.Budapest, 1966. szeptember 17.) magyar katonatiszt, levéltáros, történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, mindmáig az utolsó katona a tagok közül.

Markó Árpád
Született 1885. október 12.[1][2]
Rozsnyó
Elhunyt 1966. szeptember 17. (80 évesen)[3]
Budapest
Állampolgársága magyar
Foglalkozása
Iskolái
Sírhelye Rábapatona
SablonWikidataSegítség

Élete Szerkesztés

Középiskolai tanulmányait a rozsnyói evangélikus főgimnáziumban végezte. Ezt követően a bécsújhelyi katonai akadémiára került, majd a három éves tanfolyamot követően hadnaggyá avatták. 1906-tól a 34. kassai közös gyalogezrednél szolgált. Az első világháború harcaiban csapattisztként vett részt. A világháború során magaviseletéért, bátorságáért több kitüntetést is kapott. 1920–1921-ben a „nemzeti hadsereg” tisztjeként szolgált, majd 1921-ben a fővárosi Hadtörténeti Levéltárban kapott munkát. 1930 és 1940 között a régi levéltári osztály vezetőjeként működött. 1940-ben ezredesi fokozatban ment nyugdíjba. 1950-ben honvédségi nyugdíját is elvették. 1946-tól Rábapatonán, 1948-tól Budapesten, 1951-től az evangélikus szeretetotthonban élt.

A Magyar Történelmi Társulat 1932-ben igazgatóválasztmányi tagjává választotta. 1934-től a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. A szocializmus idején tudományos címeit elkobozták, de Markó szívós munkával ismét tudományos fokozatokat szerzett. A Magyar Tudományos Akadémián 1949-ben visszaminősítették tanácskozó taggá. (Levelező tagságát csak halála után, 1989. május 9-én állították vissza.) 1953-ban a történelemtudományok kandidátusa, egy évvel halála előtt, 1965-ben a történelemtudományok doktora címet kapta. Egy évvel később, 1966-ban hunyt el Budapesten 81 éves korában. Ugyan a fővárosi Farkasréti temetőben tervezte temetését, de hamvait nem itt, hanem Rábapatonán helyezték végső nyugalomra. A síremléke nem maradt fenn.

Művei Szerkesztés

 
A Hadtörténeti Intézet akadémikusainak emléktáblája

Cikkek Szerkesztés

 • Két mozgalmas év a magyar nemestestőrség életéből. Kisfaludy Sándor eltávolítása a gárdából, 1796. Századok, 1929.
 • A romhányi csata. 1710. január 22. Hadtörténelmi Közlemények, 1930. → Hasonmás kiad. Romhányi turul kiadványok. Romhány, 1992.
 • A szomolányi kuruc győzelem. Századok, 1931.
 • A trencséni csata. 1708. augusztus 3. Hadtörténelmi Közlemények, 1931.
 • Gróf Bercsényi Miklós felvidéki hadjárata. 1703. november-december. Hadtörténelmi Közlemények, 1932.
 • A nagyszombati csata. 1704. dec. 26. 1–2. Századok, 1933.
 • Az 1704. évi erdélyi kuruc hadjárat. Hadtörténelmi Közlemények, 1933.
 • II. Rákóczi Ferenc haditervei és azok kapcsolata a spanyol örökösödési háború eseményeivel. Századok, 1936.
 • Hadilevéltárak. Levéltári Közlemények, 1937.
 • A francia forradalom és a napóleoni idők magyar katonája. Hadtörténelmi Közlemények, 1939.
 • A magyar véderő eszméje gr. Zrínyi Miklós munkáiban. Hadtörténelmi Közlemények, 1940.
 • A Rákóczi szabadságharc legfontosabb katonai szabályzatai. Tóth Gyulával. Hadtörténelmi Közlemények, 1954.
 • Le Maire francia-kuruc hadmérnök brigadéros szemlejelentése Szatmár és Ecsed várainak állapotáról, 1705 februárjában. Hadtörténelmi Közlemények, 1955.
 • Helyzetjelentések II. Rákóczi Ferenc szabadságharcából. Hadtörténelmi Közlemények, 1956.
 • A Bercsényi család legutolsó tagja, gr. Bercsényi László huszár alezredes. 1781–1835. – Károlyi Sándor tábornok beszámoló jelentése az erdélyi hadihelyzetről, 1706 tavaszán. Hadtörténelmi Közlemények, 1957.
 • Adalékok a Rákóczi szabadságharc hadihelyzetéhez Erdélyben, 1705 novemberétől 1706 nyár elejéig. Századok, 1957.
 • Adalékok a magyar katonai nyelv fejlődéstörténetéhez. 1–7. Hadtörténelmi Közlemények, 1958–1961.
 • A csornai ütközet. 1849. jún. 13. Balázs Józseffel. Hadtörténelmi Közlemények, 1960.
 • Le Maire francia-kuruc hadmérnök, brigadéros emlékirata XIV. Lajoshoz, Rákóczi szabadságharcának utolsó idejéről. Hadtörténelmi Közlemények, 1962.
 • Adalékok Lőcse kapitulációjának történetéhez. Századok, 1964.

Könyvfejezetek Szerkesztés

 • A magyar katona vitézségének ezer éve. I–II. kötet. Írta Berkó Istvánnal, Gyalókay Jenővel. Szerk. Pilch Jenő. A bevezetőket Horthy Miklós, József főherceg és Gömbös Gyula írták. Budapest, 1933.
 • A magyar huszár. A magyar lovas katona ezer évének története. Írta Szakonyi Lajossal. Szerk. Ajtay Endre, Péczely László, Reé László. Kiadói aranyozott egészvászonkötésben. Budapest, 1936.
 • A cs. és kir. 34. Magyar Gyalogezred története. 1734–1918. Összeáll. és szerk. Lányi-Lindner Sándorral, Bialoskórski Ödönnel. Ill. Schubert Frigyes és Szmolik Ede. Budapest, 1937.
 • Insurrectio és állandó hadsereg. In: Magyar művelődéstörténet. III. Budapest, 1942. → reprint kiad.: Szekszárd, 1993.
 • Sorsdöntő csaták Marathontól a második világháborúig. I–II. kötet. Szerk. Lukinich Imrével. Budapest, 1942.

Szövegkiadások Szerkesztés

 • Gróf Zrínyi Miklós prózai munkái. Sajtó alá rendezte, a kísérő tanulmányt írta. Budapest, 1939. (A Magyar Szemle klasszikusai) → új kiadás: Budapest, 2007.
 • Zrínyi Miklós levelei. Bevezette, jegyzetekkel ellátta. Budapest, 1950.

Könyvek Szerkesztés

 • Kossuth fogsága: Kossuth eddig ismeretlen levelei a Magyar Királyi Hadtörténelmi Levéltárban őrzött eredeti okmányok alapján. Budapest, 1928.
 • A tavarnoki kuruc zsákmányolás és az egerszegi harc: 1710. februárius 11-13. Pécs, 1929.
 • Balassagyarmat, 1932. → reprint kiadás: Romhány, 1992.
 • II. Rákóczi Ferenc, a hadvezér. Budapest, 1934. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Vállalata)
 • A liptói kuruc hadjárat 1709 augusztusában. (Akadémiai székfoglaló is.) Budapest, 1935. (Értekezések a történeti tudományok köréből) → kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1935.
 • II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 1935. (A Magyar Szemle Kincsestára)
 • A felszabadulás eszméjének magyar apostola: gr. Zrínyi Miklós. Budapest, 1936. (Tanulmányok Budapest múltjából)
 • Gróf Zrínyi Miklós. Budapest, 1936, 2. kiadás: 1942. (A Magyar Szemle Kincsestára)
 • Magyar csapatok Mária Terézia királynő háborúiban (1740–1780). Budapest, 1939.
 • Magyar hadművészet. Budapest, 1940. (Nemzeti Könyvtár)
 • II. Rákóczi Ferenc felkelésének svéd vonatkozásai. Budapest, 1942. (A Magyar–Svéd Társaság Könyvei)
 • Magyarország hadtörténete. 3 táblával. Budapest, 1943. (Nemzetnevelők Könyvtára) → hasonmás kiadás: Az utószót írta Tóth Gyula és Vargyai Gyula. Budapest, 1994.
 • Elfelejtett magyar hadvezérek. Regényes életrajzok. Illusztrációk és borító Jeges Ernő. Budapest, 1944. (Nemzeti Könyvtár)
 • Futaki gróf Hadik András tábornagy. Monográfia. 8 táblával, 1 térképpel. Budapest, 1944.
 • Egy elfelejtett magyar írókatona. Jakkó László huszárkapitány. 1781–1833. Budapest, 1960. (Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat)
 • Kossuth Lajos hadtudományi munkái. Doktori értekezés. Budapest, 1965.
 • XII. Károly svéd király és Magyarország. Szerkesztette, az utószót írta Mezey István. Budapest, 1970. (Acta Sueco–Hungarica)

Halála után megjelent könyvek Szerkesztés

 • II. Rákóczi Ferenc csatái. Válogatott tanulmányok. Válogatta, sajtó alá rendezte Mészáros Kálmán. Felsőoktatási segédkönyv. Budapest, 2003.
 • Hadik András altábornagy berlini vállalkozása. 1757. okt. 10–23. Szerk. Bognár József. Budapest, 2010. (Magyar Ház Könyvek)
 • Tudós és katona. Markó Árpád visszaemlékezései. III. kötet. Sajtó alá rendezte Kincses Katalin Mária és Mészáros Kálmán. Budapest, 2014. (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum kiadványa)

Idegen nyelvű könyvek Szerkesztés

 • Les soldats francais dans la guerre d'independance du Prince Francois Rákóczi (1703–1711). Párizs, 1934.
 • Ungarisches Soldatentum 895–1914. Budapest–Leipzig–Milano, 1942.

Rábapatonai naplója Szerkesztés

„Markó Árpád rábapatonai kötődését feleségének Markó Árpádné Sárkány Ilonának köszönheti. Felesége öröksége által a család tulajdonában volt a község határában található Dénesháza-pusztai kastély a hozzá tartozó 113 kh birtokkal együtt. Ennek köszönhetően aktív éveiben is többször időzött Rábapatonán, 1940-ben történő nyugdíjba vonulását követően pedig 1945 januárjáig a téli három hónap kivételével minden idejét a dénesházi családi kastélyban töltötte. A háborús események miatt 1944 tavaszán budapesti lakásukat véglegesen hátrahagyták és vidéki birtokukra költöztek feleségével. Végül a front közeledése miatt 1945 január 5-én hagyják el a patonai kastélyt és Beledre menekülnek. A háború Patonán töltött utolsó hónapjairól és az azt követő viszontagságaikról 1948-ban egy családi használatra készített visszaemlékezést írt, amely felbecsülhetetlen értékű, eddig ismeretlen adatokat tartalmaz falunk háborús történetéről. Markó Árpád kézirata elsőként a Hadtörténelmi Közlemények 2013. decemberi számában jelent meg.”[4]

Kéziratok Szerkesztés

Megmaradt kéziratos hagyatékát az MTA Könyvtár Kézirattára és a Hadtörténelmi Levéltár őrzi.

Jegyzetek Szerkesztés

 1. http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC09732/10046.htm, Markó Árpád, 2017. október 9.
 2. BnF források (francia nyelven)
 3. Petőfi Irodalmi Múzeum névtér. (Hozzáférés: 2021. június 12.)
 4. https://www.rabapatona.hu/rabapatonarol/hires-emberek/marko-arpad

Források Szerkesztés

Egyéb irodalom Szerkesztés

 • R. Várkonyi Ágnes: Markó Árpád. Századok, 1968.
 • Tóth GyulaVargyai Gyula: Markó Árpád (1885–1966), a magyar hadtörténetírás klasszikusa. Markó Árpád: Magyarország hadtörténete. Budapest, 1994.
 • Tóth Gyula: Markó Árpád, a magyar hadtörténetírók nesztora. Magyar Tudomány, 1996.
 • Tóth Gyula: Markó Árpád. Századok, 2000.
 • Ablonczy Balázs 2019: Menni vagy maradni?