Portál:Történelem

Történelemportálszerkesztés 
Clio1.png
Nikolaos Gyzis - Historia.jpg

A történelem a múltbeli események összessége. Az emberiség múltjának tudományos ismerete. A történelem latin neve, a historia a görög ιστορία szóból származik, ami a hisztorein („kutatni, kérdezősködni”) főnevesülése, szó szerinti jelentése: „kikutatott tudás, elbeszélés, beszámoló” (ugyancsak az alapigéből képzett nomen agentis a hisztór, jelentése: „bölcs”, „szemtanú”, „bíró”). A megfelelő magyar szó a tizenkilencedik századból származik, megalkotója Döbrentei Gábor.

Történeti korszakok: Őskor  •  Ókor  •  Középkor  •  Újkor

Történelem földrészek szerint: Európa történelme  •  Afrika történelme  •  Amerika történelme  •  Ázsia történelme  •  Ausztrália és Óceánia történelme

Történelem témák szerint: Gazdaságtörténet  •  Hadtörténet  •  Jogtörténet  •  Kultúrtörténet  •  Politikatörténet  •  Társadalomtörténet  •  Technikatörténet  •  Tudománytörténet  •  Vallástörténet

Történelemmel kapcsolatos portálok: Ókor  •  Ókori Róma  •  Középkor  •  Francia forradalom  •  Napóleon  •  Heraldika  •  Numizmatika  •  Hadtudomány  · 1848–49-es forradalom és szabadságharc  •  Első világháború  •  Második világháború

Válogatás új cikkeinkbőlszerkesztés 
Kiemelt cikkeink közül ajánljukszerkesztés 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zászlaja
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye zászlaja

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története a nevében említett három régi vármegye által képviselt magyarországi régió történetét foglalja magába, beleértve a történelmi Ung és Ugocsa vármegye históriáját is. Földrajzilag a terület a Nagyalföld északkeleti részén a mai Kárpátaljához csatlakozik.

Már az újkőkor embere birtokba vette a terület gazdag természeti erőforrásait. A honfoglalás ezen a tájon kezdődött, a kor leleteinek nagy része itt került elő. Az államalapítás után I. István három királyi vármegyét hozott létre ebben a régióban, Szabolcs, Borsova és Szatmár néven. A török nem hódoltatta meg a területet, de gyakori rablótámadásaival szétzilálta a gazdasági életet. Hasonló hatása volt annak, hogy a vidék egyben a Habsburgok uralta királyi Magyarország és Erdély ütköző zónájában is feküdt, és rendszeresen sarcolták az átvonuló hadak.

A 16. században az itteni megyék a magyarországi reformáció egyik központját adták, majd ettől nem függetlenül, a Habsburg-ellenes függetlenségi harcok bázisai közé tartoztak. A függetlenségi küzdelmek bukása utáni béke idején, a 18. században szerény gazdasági fejlődés indult a térségben.

A 19. század derekán, a jobbágyfelszabadítás és a Tisza szabályozásával együtt járó nagy természetátalakító munkák során alapvetően megváltozott a térség társadalma is. A birtokszerkezet átalakult, a külterjes gazdálkodást folytató új nagybirtokok nem tudták felszívni a fölös munkaerőt. Az elégedetlenség gyakran öltött erőszakos formákat.

A két világháború között sem sikerült javítani az életkörülményeken. Az új háború előtt és annak első szakaszában a bécsi döntések révén jelentősen változott az ország és ezzel a megye területe is, de ez nem volt tartós.

A második világháború után a megyében is megtörtént a kommunista hatalomátvétel. Itt is sor került a mezőgazdaság erőltetett szövetkezetesítésére. Az ipari fejlődés csak az 1960-as években indult meg, addig a megye munkaerő-feleslege az ország más vidékein vett részt a nagy ipari építkezéseken, elvándorlás vagy ingázás révén. A nyolcvanas évek elejére már jelentős létszámú munkásság és első generációs értelmiségi réteg alakult ki a megyében is. tovább a cikkre

Jó szócikkeink közül ajánljukszerkesztés 
Az 1791-es kolozsvári kiadás címlapja
Az 1791-es kolozsvári kiadás címlapja

A Supplex libellus Valachorum Transsilvaniae (magyarul: „Az erdélyi oláhok kérelme”) két 18. századi folyamodvány címe, melyekkel az erdélyi románok II. Lipót császárhoz fordultak. Az első változatot 1791 márciusában Ignatie Darabant (Darabant Ignác) nagyváradi görögkatolikus püspök, a másodikat 1792. március 30-án Ioan Bob (Babb vagy Bobb János) balázsfalvi görögkatolikus püspök és Gherasim Adamovici (Adamovics) erdélyi ortodox püspök nyújtotta be. A beadvány, amely egyes szerzők szerint a francia forradalom eszméin alapul, a többi erdélyi nemzettel egyenlő jogokat kért a románok számára.

A folyamodvány arra épül, hogy a román nemzet korábban rendelkezett a kért jogokkal, amelyektől nem törvény, „csupán azon idők mostoha sorsa” fosztotta meg. Az oláh nemzet csak a 17. században vesztette el jogait, amikor is a magyarok, székelyek és szászok megújították az 1437-ben megkötött uniót, és az egyezséget rögzítették az Approbatae Constitutiones-be. tovább a cikkre

Tudtad-eszerkesztés 
DYKSquare.png
Történelmi idézetekszerkesztés 
...wie es eigentlich gewesen.
Leopold von Ranke
Történelem képekbenszerkesztés 
Országgyűlés megnyitása 1848.jpg

Az országgyűlés megnyitója (August von Pettenkofen színezett litográfiája Borsos József festménye alapján)
Kiemelt szócikkeinkszerkesztés 

Cscr-featured.svg A magyar Wikipédián 2006 óta vannak kiemelt cikkek, melyek a legjobb minőséget képviselik a cikkek között. Jelenleg 1036 kiemelt cikk van, ezek közül a felsorolt 265 tartozik a történelem és határtudományai témakörébe.

  • Őskor:
Albánia a bronzkorban · Nagada-kultúra · Neandervölgyi ember
  • Ókor:
Egyiptom:
I. Amenhotep · II. Amenhotep · III. Amenhotep · Gízai nagy piramis · Hadviselés az ókori Egyiptomban · Hafré-piramis · Hatsepszut · Királyok völgye · Királyok völgye 62 · Menkauré-piramis · Merenptah · Mindennapi élet az ókori Egyiptomban · Múmia · Nofertiti · Ramesszeum · II. Ramszesz · III. Ramszesz · III. Thotmesz · IV. Thotmesz · Tutanhamon · II. Uahibré
Hellász:
Arisztotelész · Déloszi Szövetség · Delphoi · Démokritosz · Lükurgosz (spártai arkhón) · Mindennapi élet Athénban Periklész korában · Periklész · Empedoklész · Görög–perzsa háborúk · Ión felkelés · Szibüllák · Thermopülai csata (i. e. 480)
Római Birodalom:
Augustus római császár · Iulianus római császár · Pénzverdék a római császárkorban · Pompei
Illíria:
Apollónia (Illíria) · I. Bardülisz illír király · Genthiosz illír király
Közel-Kelet:
Ali kalifa · Ékírás · Hattuszasz · Hettita Birodalom · Petra (romváros) · Sarrukín akkád király · Újasszír Birodalom · Újbabiloni Birodalom
Perzsia
I. Dárajavaus perzsa király · II. Kurus perzsa király · Méd Birodalom · Óperzsa Birodalom · Perszepolisz
Egyéb:
Gautama Sziddhártha · Kogurjo · Sang-dinasztia · Sárga Császár · Urartu
  • Középkor:
5–10. század:
Beda Venerabilis · Canterburyi Szent Ágoston · Kettős honfoglalás · Muhammad ibn Tugdzs al-Ihsíd · Tiahuanaco
11–12. század:
I. István magyar király · Dürrakhioni csata · II. Fülöp Ágost francia király · I. Henrik angol király · István angol király · János angol király · Jumièges-i Róbert · Második keresztes hadjárat · Mindaugas litván nagyfejedelem · Stigand · I. Vilmos angol király
13–14. század:
András calabriai herceg · Fekete halál · II. Eduárd angol király · V. Károly francia király · I. Károly magyar király · II. Károly magyar király · I. Lajos magyar király · IV. László magyar király · László nápolyi király
15–16. század:
Kálvin János · I. Mátyás magyar király · Mindennapi élet Mátyás király korában · Rózsák háborúja · Magyar–török háború (1521–26)
Egyéb:
Angkor · Boldogkői vár · Caernarfoni vár · Castel del Monte · Durhami vár · Füzéri vár · Heidelbergi várkastély · Jelling viking emlékei · Pápaság a középkorban · Korjo · Mindennapi élet Kínában a Ming-dinasztia idején · Szung-dinasztia · II. Ulászló lengyel király · Viking történelem
  • Újkor:
16. század:
Magyar belháború (1526–38) · Mindennapi élet Londonban I. Erzsébet korában · Lepantói csata · Málta török ostroma · Nádasdy Tamás
17. század:
Apáczai Csere János · Buda visszafoglalása · Északi háború (1674–1679) · Fülöp orléans-i herceg (1674–1723) · Habsburg–török háború (1663–64) · II. Louis de Bourbon-Condé · Jules Mazarin · Szentgotthárdi csata (1664) · I. Péter orosz cár · Guido von Starhemberg · Szalánkeméni csata · Szekigaharai csata · Thököly Imre
18. század:
Bod Péter · Giacomo Casanova · Casertai királyi palota · Feketeszakáll · Illuminátus rend
19. század:
I. Ágoston mexikói császár · P. G. T. Beauregard · August Bebel · Louis Auguste Blanqui · Bosin-háború · George Armstrong Custer · Deák Ferenc (igazságügy-miniszter) · Fredericksburgi csata (1862) · Hasfelmetsző Jack · Karl Marx · George B. McClellan · Mexikói függetlenségi háború · Mikó Imre (politikus) · Mocsáry Lajos · Helmuth Karl Bernhard von Moltke · José María Morelos · José Antonio Páez · William Tecumseh Sherman · Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord · Teleki László (politikus, 1811–1861) · Tiencsini koncessziós zónák · Ludwig von Welden
Egyéb:
Hugenották
  • 20. század:
1900–1925:
1907-es amerikai bankpánik · Albán Fejedelemség (1913–1925) · Arthur Arz von Straussenburg · Aszahi (csatahajó) · Baranya–bajai Szerb–Magyar Köztársaság · Császári és Királyi Haditengerészet · Császári és Királyi Légierő · Első világháború ·  · Jüan Si-kaj · Vlagyimir Iljics Lenin · A Magyar Királyság az első világháborúban · Miskolci 10. honvéd gyalogezred · Nyugati front (első világháború) · Pancho Villa · Portugália az első világháborúban · Robert William Seton-Watson · Szarajevói merénylet · Török függetlenségi háború · Mihail Nyikolajevics Tuhacsevszkij · Vendvidéki Köztársaság · Weimari köztársaság
1926–1950:
Atlanti csata (második világháború) · Barbarossa hadművelet · Bougainville-i csata · Winston Churchill (miniszterelnök) · Dachaui koncentrációs tábor · Franciaországi hadjárat · Fülöp-szigeteki hadjárat (1941–1942) · Joseph Goebbels · Guadalcanali hadjárat · Adolf Hitler · Adolf Hitler politikai végrendelete · Horthy Miklós (kormányzó) · Hosszú kések éjszakája · Hosszú menetelés · Ivo Dzsima-i csata · Lengyelországi hadjárat · Második kínai–japán háború · Második világháború · Midwayi csata · Müncheni sörpuccs · Nagy Vilmos (katonatiszt) · Nürnbergi per · Spanyol polgárháború
1951–1999:
1956-os forradalom · Apollo–8 · Apollo–11 · Apollo–13 · Apollo–15 · Apollo-program · Berlini fal · Budapesti Harisnyagyár Felszabadulás Szocialista Brigádja · Tendzin Gyaco · Kistarcsai Központi Internálótábor · Rogyion Jakovlevics Malinovszkij · Mercury–Atlas–6 · Mercury-program · Mercury–Redstone–3 · Peng Tö-huaj · A szovjet csapatok kivonulása Magyarországról · Josip Broz Tito · Vietnámi háború · Vosztok-program · Vörös Hadsereg Frakció · Vukovári csata
  • Egyéb:
Országok és települések története:
Belgium történelme · Brit Birodalom · Csoszon · Csoszon történelme · Kínai Köztársaság · Korea történelme · Litvánia történelme · Málta történelme · Miskolc története · Törökország történelme
Hadtudomány:
F–16 Fighting Falcon · F–22 Raptor · Harckocsi · Harrier · JAS 39 Gripen · LT vz. 35 · LT vz. 38 · M1 Abrams · MiG–23 · MiG–25 · MiG–31 · Mirage III · Panzerkampfwagen VI · SMS Friedrich der Große (1911) · SMS Lützow · SMS Szent István · Szu–22 · Szu–27 · Tüzérség · USS Franklin (CV-13)
Egyéb:
Augusztus 20-i nemzeti ünnep · A brit uralkodók koronázása · A diósgyőri kohászat története · Francia Köztársaság Becsületrendje · Iszlám · Kínai buddhizmus · Medal of Honor · Munkácsi vár · Német Lovagrend · A pápaság története · A Pápai Református Kollégium története · Római pápák listája · Szabolcs-Szatmár-Bereg megye története · Szent Korona-tan · A Szent Korona tudományos kutatásának története · Szlovenszka krajina
Jó szócikkeinkszerkesztés 

Symbol support vote.svg A magyar Wikipédián 2013 óta vannak jó cikkek, melyek nagyon jó, de nem kiemelt minőséget képviselnek a cikkek között. Jelenleg 432 jó cikk van, ezek közül a felsorolt 82 tartozik a történelem és határtudományai témakörébe.

Többi portál[{{fullurl:{{{2}}}|action=edit}} szerkesztés] 
Földrajz
Irodalom
Kultúrtörténet
Magyarország
Művészet
Sport
Társadalom
Technika
Természet
Történelem
Vallás
Wikipédia