Fizikaportál  
Galileo Galilei

A fizika (Görög φυσικός (füzikósz): természetes és φύσις (fűzisz): természet) a legszélesebb értelemben vett természettudomány amelyből több ág vált ki a tudomány fejlődése során. A fizikusok az anyag tulajdonságait és kölcsönhatásait tanulmányozzák az elemi részecskék szintjétől a világegyetem egészéig. A fizikai jelenségeket matematikai modellekkel igyekeznek kvantitatív módon leírni.

A fizika szoros kapcsolatban áll a többi természettudománnyal, kiváltképpen a kémiával, a molekulák tudományával. A kémia a fizika sok területéből merít, különösképpen a kvantummechanikából, termodinamikából és elektromágnességből. A fizikusok és kémikusok között széles az egyetértés afelől, hogy a fizika törvényei írják le a legalapvetőbb szinten az összes kémiai kölcsönhatást.

Kiemelt szócikk  

A felületi feszültség a folyadékok alapvető tulajdonsága, ami miatt a folyadékok a lehető legkisebb fajlagos felületű alakzatot (gömb) igyekeznek felvenni, ha külső erőtér nem hat rájuk. Oka a folyadék részecskéi (atomok, egyszerű és összetett ionok, molekulák vagy ezekből felépülő kisebb aggregátumok) között fellépő kohéziós erő. Ezért gömb alakú a lebegő folyadékcsepp, vagy a szappanbuborék stb. A felületi feszültség következménye, hogy bizonyos tárgyak és állatkák a vízben nem süllyednek el, a víz felületén maradnak, bár a sűrűségük nagyobb, mint a folyadéké. Az összefüggő anyagi rendszerek határfelületi rétegében lévő alkotórészek más energetikai állapotban vannak, mint a tömbfázisok belsejében lévők. Ennek oka az, hogy a tömbfázis felületén (két kondenzált tömbfázis esetén a közös határfelületen) a kémiai és fizikai tulajdonságokat meghatározó mikrorészecskék aszimmetrikus erőhatások miatt nagyobb energiájú állapotban vannak, mint a tömbfázis belsejében elhelyezkedő azonos felépítésű, egymáshoz képest energetikailag kiegyensúlyozott társaik. Tiszta anyagok esetén a felületi réteg felett az anyag gőz állapotú részecskéi találhatók, amelyben a részecskék átlagos távolsága lényegesen nagyobb – a vonzóerők lényegesen kisebbek –, mint a tömbfázis belsejében. A szomszédos molekuláktól származó kohéziós erők a folyadék belsejében kompenzálják egymást, a felületen viszont ezeknek az eredője a folyadék belseje felé mutat, amint azt a mellékelt ábra szemlélteti. Ez azt jelenti, hogy a kohéziós erő a felületi molekulákat a folyadék belseje felé igyekszik elmozdítani.

Tovább a szócikkhez...

Kiemelt kép  
Tudtad-e?  

...hogy Albert Einstein, akit főként a relativitáselméletről ismerünk, a Nobel-díjat a fotoelektromos jelenség magyarázatáért kapta?
...hogy Max Planck létrehozott egy csak fizikai állandókon alapuló mértékegységrendszert?

Fizikusok  

Alább találhatóak azok a fizikusok, akikről kidolgozott szócikk van. A sorrend nagyjából időrendi, némileg csoportosítva vannak.

Fizikusok kategória (a magyarokat alkategóriában kell keresni)

Arkhimédész

Galileo Galilei - Johannes Kepler - Isaac Newton

Ernst Abbe - Anders Celsius - Benjamin Franklin

Max Planck - Albert Einstein

Jedlik Ányos - Eötvös Loránd - Balázs Nándor

Louis de Broglie - Werner Heisenberg - Niels Bohr - Erwin Schrödinger

Teller Ede - Szilárd Leó - Wigner Jenő - Lánczos Kornél

Paul Dirac - Wolfgang Pauli - Enrico Fermi

Ernest Rutherford - Robert Millikan - James Chadwick - Carl David Anderson

Donald Arthur Glaser - Jukava Hideki

Lise Meitner - Emmy Noether

Freeman Dyson - Tomonaga Sinicsiró - Richard Feynman - Julian Schwinger

Leon Max Lederman - Carlo Rubbia - Jang Csen-ning - Li Cseng-tao

Júvál Neemán - Murray Gell-Mann

Martinus Veltman - Gerardus ’t Hooft - Hans Albrecht Bethe

David Gross - Hugh David Politzer - Edward Witten

Kármán Tódor - Gábor Dénes - Bay Zoltán - Simonyi Károly

Vermes Miklós - Öveges József - Kunfalvi Rezső

Tennivalók  
Wikiműhelyek  
Kategóriák  
További portálok  


További jól kidolgozott fizika szócikkek  

Az asztrofizikai szócikkeket érdemes a Csillagászati portálon keresni.


Alapvető mennyiségek, egységek, fogalmak

Részecskefizika

Magfizika

Relativitáselmélet

Kozmológia

Kvantummechanika

Táblázatok, listák

Vegyes