Portál:Ókori irodalom

ÓKORI IRODALOM PORTÁL

Ókori irodalom alatt az ókor, vagyis az írásbeliség megjelenésétől a Római Birodalom bukásáig, 476-ig eltelt időszak irodalmát értjük. Az ókor irodalma a következő részekre bontható:

Kiemelt mű

A Codex Vaticanus (Vatikáni kódex) a legértékesebb görög kézirata a Bibliának a Kr. u. IV. század elejéről. 1457-től őrzik a Vatikánban, innen kapta a nevét is. Korábbi történetéről nem tudunk. Egyesek szerint Egyiptomban, mások szerint Cezáreában keletkezett. A kódex az alexandriai szövegtípushoz tartozik. A kódex jelölése a szakirodalomban: B vagy 03.

Kiemelt szerző

Publius Vergilius Maro (Andes, Mantova közelében, i. e. 70. október 15.Brundisium, ma Brindisi, i. e. 21. szeptember 21.) A Vergiliusként ismert római költő, Ovidius és Horatius mellett az augustusi aranykor költőtriászának legnagyobb epikus költője.

Földműves családban született, azonban egészségi állapota lehetetlenné tette számára a fizikai munkát, ezért a falu bölcsei úgy döntöttek, hogy „csak tanulásra alkalmas”. E döntésnek köszönhetően városba, iskolába került ahol szónoklattant tanult, majd hivatásos szónok lett. Közben idillikus verseket írt a paraszti életről.

Ókeresztény irodalom
Ókori mezopotámiai és kis-ázsiai irodalom


Kiemelt kép

Szeikilosz sírfelirata, az európai zene első írott emlékeA projekt

Miben vehetsz részt?

Több módon is a ÓKORI IRODALOM PORTÁL segítségére lehetsz:

Portálok