Quintus Horatius Flaccus

Quintus Horatius Flaccus (Venusia, ma Venosa, Olaszország, Kr. e. 65. december 8.Róma, Kr. e. 8. november 27.) római költő.

Quintus Horatius Flaccus
Egy 18. századi Horatius-ábrázolás
Egy 18. századi Horatius-ábrázolás
Élete
SzületettKr. e. 65. december 8.
Venusia, ma Venosa, Olaszország
ElhunytKr. e. 8. november 27. (56 évesen)
Róma
SírhelyRóma
Nemzetiségrómai
Szüleinem ismert
nem ismert
Pályafutása
Jellemző műfaj(ok)levélirodalom, ódaköltészet
Fontosabb műveiSermones (Beszélgetések)
Carmina (Versek)
Epistulae (Levelek)
Epodes (Epódoszok)
A Wikimédia Commons tartalmaz Quintus Horatius Flaccus témájú médiaállományokat.

Élete szerkesztés

Egy dél-itáliai kisvárosban, Venusiában született, apja felszabadított rabszolga. Felszabadítása után apja Rómába költözött, ahol ingatlanközvetítőként tevékenykedett. Az így keresett pénzéből fiát a legjobb tanítókhoz küldte. Kr. e. 45 körül Horatius filozófia tanulmányokat folytat Athénban. Caesar meggyilkolásakor csatlakozik Brutus és társai közé. Részt vett Kr. e. 42-ben a philippi ütközetben(wd), ahonnan elmenekült. A csata után visszatért Rómába, ahol időközben elkobozták házukat és birtokaikat. A szegénység hatására verseket írt (Episztolák 2. 50-52). Később írnokként dolgozott az államkincstárnál.

Először görögül kezdett verselni (Szatírák 1, 10, 31-35), később latinul folytatta. Vergilius támogatásával a híres művészetpártoló, Maecenas, barátjává fogadta Horatiust, és támogatta. Ideje nagy részét Sabinumban, majd később tiburi házában töltötte. Két hónappal támogatója, Maecenas halála után halt meg Rómában. Testét Maecenas mellé temették.

Művei szerkesztés

Magyarul szerkesztés

1849-ig szerkesztés

 • Mi a poézis? És ki az igaz poéta? Egy rövid elmélkedés, mellyben a költésnek mivolta, eszközei, tzéllya és tárgya előállíttatnak / Függelék: Horátziusnak Pizóhoz és ennek fiaihoz írtt levele / Költeményes enyelgések; prózaford. Verseghy Ferenc; Landerer Ny., Buda, 1793
 • Horátzius poétikája / Ars poetica / Toldalék; prózaford., jegyz. Virág Benedek; Trattner Ny., Pest, 1801
 • Horátzius levelei; ford. Kis János, jegyz. Christoph Martin Wieland; Sziesz Ny., Sopron, 1811
 • Flakkus Q. Horatius levelei; ford. Virág Benedek; Egyetemi Ny., Buda, 1815
 • Epodusok; ford. Virág Benedek; Universitas Ny., Buda, 1817
 • Szatírák-ból; ford. Virág Benedek; Universitas Ny., Buda, 1820
 • Q. Horatius F. ódái. 5 könyv; ford. Virág Benedek; Universitas Ny., Buda, 1824
 • Q. Flaccus Horatiusnak ódái; ford., jegyz. Lassu István; Universitas Ny., Buda, 1829
 • Horatius levelei; ford. Kis János, jegyz. Wieland, szöveggond. Kazinczy Ferenc; Magyar Tudós Társaság, Pest, 1833
 • Horatius Levele a Pisókhoz a költészetről; ford. Czuczor Gergely; in: Széptani remekírók, 1-2.; Egyetemi Ny., Buda, 1846

1850–1919 szerkesztés

 • Q. Horatius Flaccus értelmezve; ford., jegyz. Szenthmártony József; Jäger Ny., Sárospatak, 1860
 • Horácz ódái; ford. Virág Benedek; Lampel, Pest, 1862 (Római remekírók)
 • Quintus Horatius Flaccus ódái, 1-2.; ford., jegyz. Vajdafy József; Bucsánszky, Pest, 1863
 • Horatius episztolája a Pisokhoz a költészetről; ford. Czuczor Gergely; in: Széptani remekírók; Eggenberger, Bp., 1875
 • Horatius Pizókhoz írt levele a költészetről; ford. Fábián Gábor; Réthy Ny., Arad, 1876
 • Horác levele a Pizókhoz; ford. Édes Albert; Aigner, Bp., 1876
 • Horatius Quintus Flaccus episztolái; ford., jegyz. Csalomjai [Pajor István]; Kék Ny., Balassagyarmat, 1877
 • Horácz néhány költeménye magyarul; ford. Kolosy Lajos; Bakos Ny., Jászberény, 1878
 • Jámbor Pál: Ó és új világ. 2-3. könyv. Fordítások [Horatius, Vergilius, Victor Hugo]; Tettey, Szabadka, 1882 (Hiador művei)
 • Flaccus Horatius satirái; ford. Boros Gábor; Lampel, Bp., 1882
 • Horatius Q. Flaccus epistolái; ford. Boros Gábor; Lampel, Bp., 1883
 • Horatius Quintus Flaccus levele a két Piso fivérekhez a költészetről; ford., jegyz. Pajor István; Kék Ny., Balassagyarmat, 1883
 • Horatius Ódái és epodosai; ford., jegyz. Dávid István; Stampfel, Pozsony, 1884
 • Q. Horatius Flaccus satíráinak két könyve; ford., jegyz. Barna Ignác; Athenaeum, Bp., 1884
 • Horátz levelei; ford., jegyz. Márki József; Rudnyánszky Ny., Bp., 1884
 • Q. Flaccus Horatius válogatott ódái; folyóbeszédben magyarítá Gyurits Antal; Ungár Ny., Szatmár, 1885 (Római remekírók magyar nyelven)
 • Q. Flaccus Horatius ódái. Latinul és magyarul; ford. Barna Ignác; Révai, Bp., 1886
 • Horátius satirái, 1-2.; ford., jegyz. Rózsa Vitál; Stampfel, Pozsony, 1895–1897
 • Q. Horatius Flaccus válogatott ódái és epodosai; prózaford., jegyz. Kárpáti Kelemen; Szele-Breitfeld, Szombathely, 1899
 • Horatius Levelei; ford. Paulovits Károly; Lampel, Bp., 1910 (Magyar könyvtár)
 • Horatius ódái és epodosai; ford. ifj. Szász Béla; kiad. a Kisfaludy-társaság; Franklin, Bp., 1913

1920–1944 szerkesztés

 • Horatius Qu. Flaccus "Carmina"-i. A gimnázium 8. osztályának anyaga; szójegyzék, szószerinti és magyaros ford. Pongrátz Elemér; Révai Ny., Bp., 1921 (Bangó tanintézet könyvtára)
 • Horatius költeményei Csengery János átültetésében, 1-2.; Délmagyarország Ny., Szeged, 1922
 • Horatius levele a költészetről; ford. Vietórisz József; Jóba Ny., Nyíregyháza, 1928
 • Horatius ódái. I-III. füzet; ford., jegyz. Dankovits Béla; Aczél, Bp., 1930 (Diákkönyvtár)
 • Versek; ford. Trencséni József; Radó Ny., Bp., 1935
 • Horatius ódái. Praeparatio, fordítás, mythológiai és nyelvtani magyarázatok, 1-3.; ford., jegyz. Dankovits Béla; Aczél, Bp., 1937–1939
 • Szemelvények Quintus Flaccus Horatius ódáiból; bilinguis kiad.; ford. Dömötör István; fordítói, Szekszárd, 1939
 • Horatius szatírái. 1. füzet. Teljes szószedet, magyarázat és fordítás; készítette Pongrácz Elemér; Aczél, Bp., 1944 (Új tanulók könyvtára)

1945– szerkesztés

 • Versek; ford. Bede Anna, Novák József; vál., utószó Révay József, jegyz. Földy József; Európa, Bp., 1959 (Világirodalmi kiskönyvtár)
 • Opera omnia / Quintus Horatius Flaccus összes versei; szerk., ford., bev., utószó Borzsák István, Devecseri Gábor, jegyz. Szepessy Tibor, Borzsák István; Corvina, Bp., 1961
 • Horatius legszebb ódái; ford. Szepesy Gyula; szerzői, Bp., 1984
 • Ódák; ford. Arany János et al.; Európa, Bp., 1985 (Lyra mundi)
 • Horatius összes művei; ford. Bede Anna; Európa, Bp., 1989
 • Quintus Horatius Flaccus legszebb versei; ford. András László et al.; Móra, Bp., 1993 (A világirodalom gyöngyszemei)
 • Horatius költeményei. Ódák és epodoszok; ford. Csengery János, szerk., jegyz., utószó Bálint István János; Seneca, Bp., 1997 (Seneca könyvek)
 • Ars poetica; ford. Muraközy Gyula; in: Poétikák; jegyz. Osztovits Szabolcs, Unghy-Seress Fanny; Európa, Bp., 2007 (Európa diákkönyvtár)
 • Horatius leveleinek első könyve; ford., bev., jegyz. Földiák Vince; ELTE Ókortudományi Intézet, Bp., 2019 (Midas)

További irodalom szerkesztés

 • Horatius levelei (Pest, 1833)
 • Módi Mihály: Horatius és Bacchylides (Kolozsvár, 1913) Online
 • Quintus Horatius Flaccus összes költeményei (Budapest, 1961)
 • Erósz és Ámor (Budapest, 1957)
 • Horatius költeményei – Ódák és epodoszok (Budapest, 1997)
 • Falus Róbert: Apollón lantja. A görög-római irodalom kistükre. Móra Ferenc Könyvkiadó, Bp. 1982
 • Falus Róbert: A római irodalom története, Gondolat, Bp. 1970
 • Falus Róbert: Horatius (Budapest, 1958)
 • Leffler Sámuel: Római irodalomtörténet – A középiskolák felsőbb osztályai számára és a művelt közönség használatára, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. könyvkereskedése, Budapest, 1903, 133–138. o.
 • Sebestyén Károly: A római irodalom története – szemelvényekkel magyar írók latin műfordításaiból, Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udvari Könyvkereskedés Kiadása, 1902, 85–92. o.
 • Rimóczi-Hamar Márta: Horatius, Vergilius és Maecenas. Barátság és hűség Augustus Rómájában; Akadémiai, Bp., 2000 (Apollo könyvtár)
 • Horatius arcai; szerk. Hajdu Péter; Reciti, Bp., 2014
 • Római költők a 18-19. századi magyarországi irodalomban. Vergilius, Horatius, Ovidius; szerk. Balogh Piroska, Lengyel Réka; MTA BTK ITI, Bp., 2017
 • Lengyel Réka Tüskés Gábor (szerk.): Vergil, Horaz und Ovid in der ungarischen Literatur 1750–1850, Wien, Praesens Verlag, 2020.
 • Tóth Sándor Attila: Carmina Horatiana. Fejezetek a horatiusi óda újkori európai (és magyarországi) interpretációjának, recepciójának s imitációjának történetéből; SZEK JGYF, Szeged, 2017
  • I/1. Közelítés: a politikum viszonyai. Horatius-életrajzok, Augustushoz, Maecenashoz, Vergiliushoz szóló carmenek: interpretáció és recepció a 16-18. századi Európában. Az európai nemzetek latin nyelvű Horatiusai: költői műveltségük (humanitas) háttere; 2017

Külső hivatkozások szerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Quintus Horatius Flaccus témájú médiaállományokat.
A magyar Wikidézetben további idézetek találhatóak Horatius témában.
A magyar Wikiforrásban további forrásszövegek találhatóak
Horatius témában.