Júdás levele a Biblia újszövetségi iratainak részét képező levél, görög nyelvű korai keresztény dokumentum. Keletkezése nem ismert, de feltételezések alapján 50 és 120 között íródott.

Bicci di Lorenzo: Júdás Tádé - Firenze

Fő jellemzőjeként fellép a gnosztikus „tévtanítások” ellen, elhatárolódva ezektől, elítélve „tévelygésüket”.

Szerző és keletkezésSzerkesztés

A hagyományos nézet alapján Júdás apostol a szerző, ahogy a levél is indul: „Júdás, Jézus Krisztusnak a szolgája, Jakabnak meg a testvére..”[1]

Mai tudósok nem Júdást, hanem egy ál-szerzőt feltételeznek.[2][3][4] Hivatkoznak arra, hogy a levél írója nem azonosította magát apostolként, és az apostolokra is harmadik félként hivatkozik, így nem azonosítható Júdás apostollal. Erősíti a nézetet még a levél kiváló görög nyelvezete, továbbá hogy a szerző az apostoli korról, mint múlt időszakról ír [5] és a hit tekintetében erősen hangsúlyozza a hagyomány szerepét.[6]

Azok, akik Júdás szerzőségét fogadják el, a levél keletkezését általában a jeruzsálemi templom 70. évi lerombolása előtt helyezik el. Akik nem Júdást, hanem egy ismeretlen keresztény szerzőt feltételeznek, azok többsége szerint a 2. század elején íródott a levél.[7][8]

A levél tartalmaSzerkesztés

A levél főként a tévtanítók tanításai elleni fellépés célzatával íródott.

A levél szerkezeteSzerkesztés

1-2. Címzés
3-4 Fellépés a tévtanítók ellen, akik "kicsapongásra használják az Isten kegyelmét és Krisztust megtagadják. Ők azok akik "belopóztak a gyülekezetbe."
5-16 A tévtanítókat sújtó ítéletek

Emlékeztetés a bukott angyalokra, a hűtlen Izraelre, a romlott életet élő Szodoma és Gomora lakosainak pusztulására. (5-7)

17-23 Intések, csúfolódóknak nevezi azokat akik testi vágyaik kiélésére bátorítják a keresztényeket (gnoszticizmus) Az igazi keresztények azonban szentségben és hitben imádkozhatnak a Szentlélek által.

Lásd mégSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. Júd 1.
  2. Raymond E. Brown, Joseph A. Fitzmyer, Roland E. Murphy, New Great Biblical Commentary, Queriniana, 2002, pp. 1202-1203, ISBN 88-399-0054-3
  3. James D. G. Dunn, John William Rogerson: Eerdmans Commentary on the Bible
  4. Júdás levele | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár. www.arcanum.com. (Hozzáférés: 2022. március 22.)
  5. Júd 17.
  6. Júd 3.
  7. Historia Ecclesiastica, translated by Arthur Cushman McGiffert. See footnote on p. 203 by McGiffert.
  8. Perry, Peter S.. Jude, The Oxford Encyclopedia of the Books of the Bible. New York: Oxford University Press, 513–516. o. (2011. március 18.). ISBN 9780195377378 

Külső hivatkozásokSzerkesztés