Kottaportálszerkesztés 
Kedves olvasó, kedves zenésztárs!

A kottaportál hasábjain a Wikipédia kottákat tartalmazó szócikkeiről olvashatsz.

A Wikipédia lehetővé teszi kották beágyazását is. A GNU LilyPond formátumban megadott dallam a szócikkben kottaként jelenik meg, továbbá MIDI-szekvenszer segítségével a dallamok hallgathatóak is. A szócikkek kottái szemléletesebbé, élőbbé teszik a zenei tartalmat, a zenemű hangzó közlése segít a megértésben. Zenészeknek, énekeseknek is segítséget nyújthatnak ezek a kották.

Magyar nép- és műzenei dallamok mellett külföldiek is bekerülnek a gyűjteménybe.

Ízelítőül a Volt nekem egy kecském kottája:


{
  <<
  \relative c' {
   \key d \minor
   \time 2/4
   \tempo 4 = 72
   \set Staff.midiInstrument = "slap bass 2"
   \transposition c'
%    Volt nekem egy kecskem, tudod-e,
    d'8 d d c a4 g c8 c c r
%    kertbe rekesztettem, tudod-e,
    d d d c a4 g a8 a a r \break
%    megette a farkas, tudod-e,
    g g g f d4 c f8 f f r
%    csak a szarvat hagyta, latod-e.
    g g g f d4 c d8 d d r
    \bar "|."
   }
  \addlyrics {
    Volt ne -- kem egy kecs -- kém, tu -- dod- e,
    kert -- be re -- kesz -- tet -- tem, tu -- dod- e,
    meg -- et -- te a far -- kas, tu -- dod- e,
    csak a szar -- vát hagy -- ta, lá -- tod- e.
   }
  >>
}

Friss tartalomSzerkesztés

Ajánlott szócikkekszerkesztés 
A kódex egy kottalapja

A Pray-kódex 1192–1195 között keletkezett latin és magyar nyelvű kódex, melynek fő jelentőségét az adja, hogy tartalmazza az első összefüggő magyar nyelvemléket, a Halotti Beszédet. Emellett több kotta és húsvéti szokásleírás is szerepel a műben, így a magyar kottaírás korai emléke is.

Olvass tovább!

Friss dallamok a Wikipédiánszerkesztés 
Kapcsolódó listák és kategóriákszerkesztés 
Műhelymunkaszerkesztés 

Csatlakozz a szerkesztőkhöz! Ha szeretnél bekapcsolódni a kottaszerkesztésbe itt a Wikipédián, várnak Rád az alábbi műhelyek:

A kottákat a LilyPond szintaxisával tudod szerkeszteni, melyhez itt találsz technikai útmutatót:

Magyar népdalok, népies műdalok, komolyzenei dalok és egyházi népénekekSzerkesztés

Dalok hangfaj szerintszerkesztés 

{
  <<
  \relative c' {
   \set Staff.midiInstrument = "slap bass 2"
   \time 5/4
   \transposition c'
    c d e g a
    \bar "|."
   }
  >>
}

Pentaton

A magyar Wikipédián összesen 18 ilyen dal található.

Utolsó módosítás: 2018-01-08 08:49:22

Tovább a teljes listához{
  <<
  \relative c' {
   \set Staff.midiInstrument = "slap bass 2"
   \time 4/4
   \transposition c'
    a b c d e f g a
    \bar "|."
   }
  >>
}

Moll

A magyar Wikipédián összesen 61 ilyen dal található.

Utolsó módosítás: 2018-01-08 08:49:22

Tovább a teljes listához

Magyar népies dalokszerkesztés 

A magyar Wikipédián összesen 29 ilyen dal található.

Utolsó módosítás: 2018-01-08 08:49:22

Tovább a teljes listához

Magyar komolyzenei dalokszerkesztés 

A magyar Wikipédián összesen 10 ilyen dal található.

Utolsó módosítás: 2018-01-08 08:49:22

Tovább a teljes listához

Magyar egyházi népénekekszerkesztés 

A magyar Wikipédián összesen 45 ilyen dal található.

Utolsó módosítás: 2018-01-08 08:49:22

Tovább a teljes listához

Népdalgyűjtési helyszínekszerkesztés 
Kotta (Magyarország)
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Népdalgyűjtési helyszínek Magyarország mai területén
Kotta (Európa)
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
Kotta
További népdalgyűjtési helyszínek Európában


A magyar népdalgyűjtések helyszíneiről bővebben itt olvashatsz.


Külföldi dalokSzerkesztés

Mozgalmi dalokSzerkesztés

DiákdalokSzerkesztés

További portálokszerkesztés 
Földrajz
Irodalom
Kultúrtörténet
Magyarország
Művészet
Sport
Társadalom
Technika
Természet
Történelem
Vallás
Wikipédia

A portál frissítéséhez kattints ide