Portál:Iszlám


Iszlám-portál


Iszlám
Az iszlám az ábrahámi vallások közé tartozó, egyistenhívő vallás. A kereszténység után a második legnagyobb világvallás. Fő elterjedési területei Észak-Afrika, a Közel-Kelet, Közép-Ázsia, valamint Dél-Ázsia.

Ez a portál gyors hozzáférést biztosít az iszlámot érintő témákban.


Az öt pillér Adhán Fontos kifejezések
  • Allah a legnagyobb.
  • Nincs isten Allahon kívül.
  • Mohamed Allah küldötte.
  • Fel a szalátra!
  • Fel az üdvösségre!
  • Allah a legnagyobb! Nincs isten Allahon kívül!

Adhán | Allah | Dikr | Dzsihád  | Háddzs | Hadísz | Hidzsra | Iblisz | Imán | Imám | Fikh | Kába | Kalám | Kátib | Korán | Madrasza | Madzhab | Mecset | Müezzin | Mudzsáhid | Muszalla | Saháda | Saría | Szahába | Szalát | Szunna | Szúra | Zakát |


Vallási szövegek Irányzatok Fontos személyiségek
Szunnita

Hanafiták | Sáfiifiták | Malikiták | Hanbaliták |

Síita

Imámiták | Iszmáiliták | Zaiditák | Alaviták |

Schismaticusok

Ahmadiják | Drúzok | Jaziditák | Háridzsiták |

Egyéb

Szúfik | Koraniták |

Mohamed | Ali kalifa | Abu Bakr |

A próféták |

al-Gazáli


Kulcsfogalmak Az iszlám elterjedtsége Egyéb
Szent helyek:

Medina | Mekka | Jeruzsálem

A mecset részei és személyzete:

Minaret | Mihráb | Minbar (szószék) | Müezzin | Imám | Hatib (prédikátor) |

Eszkatológia:

Mahdi | Daddzsál | Végső Nap | Dzsanna (menny) | Pokol |


Az iszlám elterjedtsége. zöld: szunnita, barnásvörös: síita, kék: ibádi (háridzsita)


Története:

Az iszlám története

Ünnepek:

A böjt megtörésének ünnepe | Áldozati ünnep | Arbaaín | Ásúrá | Elrendelés éjszakája | Iszlám újév | Maulid | Múszá al-Kázim emlékünnepe | Niszf saabán | Ramadán |

Kultúra Bővítendő és megírandó cikkek
Művészet, építészet

Iszlám művészet | Iszlám heraldika | Al-Aksza-mecset | Sziklamecset |

Személyek

Dzsalál ad-Dín Rúmí | Rázi | Ibn Színá | al-Hvárizmi | al-Bírúní | Ibn al-Aszír | Ibn Haldún | Averroës | al-Battání |

Öltözködés:

Burka | Hidzsáb | Csador | Nikáb |