Portál:Kereszténység


Kereszténységportál
El Greco 041.jpg
Christianity symbols.svg

Üdvözlünk a magyar Wikipédia kereszténységportálján!

Ez a lap a kereszténység témaköréhez tartozó szócikkeket, kategóriákat és médiaállományokat igyekszik bemutatni. Az itt megjelenő cikkeket a Wikipédia Kereszténységműhelye gondozza.

Gilbert Arizona Temple 2014-03-02 - 8400.JPG
A kereszténység olyan vallás, amelynek középpontjában a názáreti Jézus élete és tanításai állnak, ahogy az az Újszövetségben szerepel, illetve ahogyan azt az egyes felekezetek magyarázzák. Mintegy kétmilliárd követőjével a legelterjedtebb világvallás. A zsidó és iszlám vallással együtt az egyistenhívő, ábrahámi vallásokhoz tartozik.
A kereszténység uralkodó valláskéntszerkesztés 
Christian Majority Countries.PNG

Keresztény többségű országok (lilával)

Fő szakadásai a történelem folyamánszerkesztés 
    Evangelikalizmus  Ázsia, Afrika, Dél- és Észak-Amerika
1609     1906  
Reformáció       Protestantizmus  Észak-Európa, Észak-Amerika, Dél-Afrika
 
    Anglikanizmus  Nagy-Britannia
  Arianizmus 1517    1530  
  Római katolikus egyház  Dél-Európa, Dél-Amerika, Közép-Amerika
 325   Katolicizmus 
  Korai egyház  1054  Keleti katolikus  Kelet-Európa, Földközi-tenger keleti régiója
431     451  1595
      Ortodox kereszténység  Kelet-Európa, Észak-Ázsia
   
    Antikhalkédóni egyházak  Közel-Kelet, Etiópia
 
  Nesztorianizmus  Irak, Irán, India
Bibliaszerkesztés 

A Szentírás

A Biblia könyveiBibliai kánonA Biblia kritikájaA Biblia írói

Ószövetség:

1 Mózes · 2 Mózes · 3 Mózes · 4 Mózes · 5 Mózes · Józsué · Bírák · Rúth · 1–2 Sámuel · 1–2 Királyok · 1–2 Krónikák · Esdrás/Ezdrás · Nehémiás/Nehemiás · Tóbiás • Judit • Eszter  •  Makkabeusok 1 · Makkabeusok 2. • Jób · Zsoltárok · Példabeszédek · Prédikátor · Énekek · Bölcsesség • Sirák fia • Ésaiás/Izajás · Jeremiás · Siralmak · Ezékiel/Ezekiel · Dániel · Hóseás/Ozeás · Jóel/Joel · Ámós/Ámosz · Abdiás · Jónás · Mikeás · Náhum · Habakkuk · Sofóniás · Aggeus · Zakariás · Malakiás

Újszövetség:

Máté * Márk * Lukács * János * Ap. cselekedetei * Róma * 1 Korinthosz/1.Korintus * 2 Korinthosz/2. Korintus * Galata * Efézus/Efezus * Filippi * Kolosszé * 1 Thesszalonika * 2 Thesszalonika * 1 Timótheosz/ 1. Timóteus * 2 Timótheosz/2. Timóteus * Titus/ Titusz * Filemon * Zsidó * Jakab * 1Péter * 2Péter * 1János * 2János * 3János * Júdás * Jelenések

Biblia-fordítások:

Vulgata, Károlyi, Új világ, Szent István társulat

A kereszténység összehasonlítása más vallásokkalszerkesztés