Péter második levele

Péter második levele az újszövetségi Szentírás - azon belül az egyetemes (katolikus) levelek gyűjteményének tagja.

Péter és a kakas - miniatúra Chludov Psaltérium IX. szd

JellemzőiSzerkesztés

Keresztény elfogadásáról, kánoniságáról viszonylag késői, 34. századi tanúk állnak rendelkezésre. Szerzőjeként Péter apostolt tünteti fel, de stílusa emelkedettebb, mint Péter első leveléé. Erre az eltérésre nem elégséges magyarázat a más „titkár” személye. Valószínűleg pszeudoepigráf.

Hellenisztikus szókészletet használ, de műfaja írásba foglalt homília. Ezek mellett kölcsönhatásban áll kora irodalmi környezetével. Hamis feliratával magyarázható, hogy hivatkozik az első Péter-levélre, a szerző végrendelete.

Teológiája nem kiforrott szentháromságtant tanít. Jelentős szerepet játszik a hit kérdése. Továbbá a levében megfogalmazott eszkatológia eltávolodást mutat a közeli parúziától.[1] Tisztázni kívánja Péter és Pál viszonyát. A levél szerzője szerint az apostolfejedelmek lényegében egyetértenek. A szerző nem Pállal, hanem a Pálról alkotott képpel állítja szembe Péter alakját, akinek tanítása nemcsak egyenértékű Páléval, de tekintélye ősibb is.[2]

A mű címzettje ismeretlen, pogánykeresztény. Szintén bizonytalan a megírás helye: lehet Róma, Egyiptom vagy Szíria. A megírás időpontja 67előtt – vagy után, akár 125-ig.[1] A történeti kritika és a kánonkritika ezttekinti az Újszövetség legkésőbbi darabjának, "zárókövének".[2]

A levél szerkezete[2]Szerkesztés

 1. Bevezetés (1,1-11)
 2. Péter végrendelkezése (1,12-15)
 3. A parúziába vetett hit alapja: Jézus színeváltozása (1,16-21)
 4. A "gúnyolódókra" váró ítélet (2,1-22)
 5. Emlékeztetés az eszkatológia apostoli tanítására (3,1-7)
 6. Az ítélet halasztása Isten irgalmának jele (3,8-9)
 7. Buzdítás éber várakozásra (3,10-13)
 8. Pál tanúságára való hivatkozás (3,14-16)
 9. Befejezés (3,17-18)

JegyzetekSzerkesztés

 1. a b Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete. Introductio specialis. Második kötet. JATEPress, Szeged, 1996.
 2. a b c Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez. Szent István Társulat, Budapest, 1994.

ForrásokSzerkesztés

 • Benyik György: Az újszövetségi Szentírás keletkezés- és kutatástörténete. Introductio specialis. Második kötet. JATEPress, Szeged, 1996.
 • Farkasfalvy Dénes: Bevezetés az újszövetségi szentírás könyveihez. Szent István Társulat, Budapest, 1994.