Vaszitta terhessége

(Wasitta terhessége szócikkből átirányítva)
A tábla szövege[1]
 1. […]×[…]
 2. […]×-×-⌐an¬ da-×[…]
 3. [ _ _ ]NI2.TE-aš-ša-an m[u?-…] (… az orcáját…)
 4. […] [ _ š]a-ak-ki (…ismeri…)
 5. d?ku-mar-bi-×[…] (Kumarbi…)
 6. [ _ (_) ]×-za-an UDKAM.ḪI.A-uš kap-[pu-u-wa-…]
  (…ha számolod a napokat…)
 7. [ _ IT]U KAM.ḪI.A-uš gul-aš-⌐ke-ez¬-[zi]
  (…írd fel a hónapokat…)
 8. [k]e?-e-da-an-ta GIŠBANŠUR ×[…] (…hogy az asztal…)
 9. […] [(_)]×-et
 10. nu-uš-ša-an ⌐UDKAM¬.ḪI.A-[…]
  (megelégedve?[2] a napok…)
 11. [ _ ] DIŠKAMpa-it (…az első [hónap?] híre…)[3]
 12. ITU TAB⌐KAM¬ ti-ya-a[t] (eljött a második hónap)
 13. […]
 14. [IT]U IA2KAM ITU AŠ2[KAM] ITU IA2.TAB ITU IA2.EŠ6KAM tiya[t]
  (az ötödik, a hatodik, a hetedik, a nyolcadik hónap eljött)
 15. […] [tu2]ḫ-ḫe-eš-ki-u-⌐wa¬-an ti-y[a-a]t (…vajúdni kezdett)
 16. [ḪUR.S]AGwa-a-a-ši-it-ta-aš tuḫ2-ḫa-a-et (Vaszitta vajúdott)
 17. [ (_) t]uḫ2-ḫi-ma-an × × × ×[…] (…a vajúdást…)
 18. [ _ (_)-a]r d?ku-mar-bi-iš iš-ta-ma-[aš-t]a (…Kumarbi hallotta…)
 19. ḪUR.SAGwa-a-a-ši-it¬-[ta] [tu2]ḫ-ḫa-a-et (Vaszitta vajúdott)
 20. nu-uš-ši ḪUR.SAGMEŠ ḫu-⌐u¬-ma-an-te-eš u2-w[a]-⌐an?¬-n[a]
  (és a hegyek odamentek hozzá, hogy utánanézzenek)
 21. ḪUR.SAGwa-a-a-ši-it-ta ⌐ḪUR¬.SAGMEŠ ḫu-u-ma-an-te-eš
  [me]-mi-iš-ki-u-wa-an da-a-er
  (Vaszittához beszéltek a hegyek)
 22. ḪUR.SAGwa-a-ši-it-⌐ta¬ [k]u-⌐wa¬-[at-wa] [tu2]ḫ-ḫa-a-et
  (Vaszitta, miért sikoltottál?)
 23. DUMU-an-na-za-wa-za tuḫ2-ḫi-ma-an U2-UL ša-⌐ak-ti¬
  (a sikoltozást ifjúságodtól nem ismered)
 24. U2¬-UL-an-tak2-kan2 ?gul-aš-še-eš gul-aš-še-era
  (a végzetistennők nem írták neked elő)
 25. U2-UL¬-ma-an-[ta2]k-⌐kan2¬ [AM]A-aš še-er ḫa-aš-ta
  (anyád sem teremtette neked)
 26. ḪUR.SAGwa-a-a-ši-it-⌐ta¬-da-pi2- ḪUR¬.SAG⌐MEŠ¬
  [EG]IR-pa me-mi-iš-ki-u-wa-an da-a-iš
  (Vaszitta válaszolt a hegyeknek)
 27. DUMU-an-⌐na?-za?¬-wa-aztuḫ2¬-ḫi-ma-⌐an¬ U2-UL I-DE
  (a sikoltozást gyermekként nem ismertem)
 28. U2-UL-an-mu-kan2 ?gul-⌐aš-še-eš¬ gul-aš-še-era
  (végzetistennők nem írták nekem elő)
 29. U2-UL-ma-an-mu-uš-ša-an AMA-YA še-er ḫa-a-aš-ta
  (anyám sem teremtette nekem)
 30. […]×-× ḪUR.SAGMEŠ-aš iš-tar-n[a] LU2U2-BA-RUM ma-a-an […]
  (úgy jött a hegyekbe, mint egy idegen)
 31. [n]u-mu-za kat-ti-iš-ši ša-aš-nu-ut
  (és velem akart aludni)
 32. nu a-pi2-it pa-an-ta-la-az-pat2 […]× tuḫ2-ḫe-eš-ki-u-wa-an te-eḫ-ḫu-un
  (akkor kezdtem szülni)
 33. […-i]t ḫa-at-ta-an-te-eš (…a megvert)
 34. ⌐EGIR¬-pa-at-za […] (…azt vissza…)
 35. ⌐IA2.LIMMU3¬[KAM p]a-it (a kilencedik [hónap] is eljött)
 36. nu ITU 10KAM ti-ya-at (és jött a tizedik hónap)
 37. […]×-te-eš tuḫ2-ḫe-eš-⌐ki-wa¬-[an t]i-y[a-at] (elkezdett vajúdni)
 38. […]
 39. nu tuḫ2-ḫi-m[a-an …] (és vajúdott…)

Vaszitta terhessége (hettita ḪUR.SAGwa-a-ši-it-ta(-aš), normalizált alakja Wašitta) egy i. e. 12. század környékéről származó, rendkívül töredékesen, egyetlen példányban fennmaradt hettita eposz részlete, a Bo 6196 számú lelet.[4] Valószínűleg a Kumarbi-mítoszok körébe tartozik, mint az Ének Ullikummiról, esetleg ez utóbbinak egy bevezető epizódja. Forráskiadása a Keilschrifturkunden aus Boğazköy (KUB) 33.118-ban volt. A hettita szövegek katalógusa a 346. szám alatt tartalmazza az összes Kumarbi-töredéket, ezek közül az 5. számú meséli el Vaszitta történetét (CTH#346.5).

Főhőse Vaszitta, a hegy, de közelebbit nem tudni róla, a szöveg eleje teljesen olvashatatlan. A szöveg töredékes első felében hónapok számolása olvasható, ebből arra következtetnek, hogy a terhesség hónapjainak leírása volt valaha (lásd: Enki és Ninhurszag vagy Appu és két fia). A hettita mitológiában sokszor megjelennek a hegyek, sziklák tiszteletének jelei, így az Ullikummi-töredékben Peruvasz, máshol a Hazzi-hegy, ebben pedig Vaszitta. A hegyet valószínűleg maga Kumarbi termékenyítette meg, aki a szövegben feltűnik, de bizonytalan kontextusban.

A tábla legépebb része a közepe. A hónapszámlálás után a szülés megindulásáról van szó, amit Kumarbi és a szomszédos hegyek is meghallanak. Vaszitta a vajúdás közben elmeséli a fogantatás történetét, majd megszüli gyermekét. A történet a szülésig jut el, a befejezés ismeretlen.

JegyzetekSzerkesztés

 1. CTH 346.5
 2. A nu-uš-ša kifejezés jelentése bizonytalan, megelégedettség vagy megnyugvás értelmű lehet. Az -an accusativus rag.
 3. A pa-it ilyen töredékben lefordíthatatlan. Szoros jelentése: újság, hír, de egyben megszemélyesítése valaminek. Például a dUTU ḫalugaš pait azt jelenti: „hír a Napisten elmeneteléről”. Ebben az esetben csak az egyes szám és a pa-it olvasható a sorból.
 4. Bo = Bogazköy (Boğazkale), vagyis Hattuszasz.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés