A leptonok olyan elemi részecskék, amelyek nem vesznek részt az erős kölcsönhatásban (kvarkok), és nem is közvetítenek kölcsönhatást. Ide tartozik az elektron, a müon, a tau (τ) részecske és a nekik megfelelő neutrínók, valamint ezek antirészecskéi.

Az első két sor (zöld) az első elemirészecske-családba tartozó leptonokat mutatja, a következő kettő (kék) a második család leptonjait, az utolsó kettő (narancs) a harmadikba tartozókat.

Név
jel
nyugalmi tömeg elektromos töltés (e) élettartam (s)
Elektron neutrínó   νe   < 0,28 eV/c2 [1]
0
stabil
Elektron   e-   511 keV/c²
-1
stabil
Müon neutrínó   νμ   < 270 keV/c²
0
stabil
Müon   μ- 105,7 MeV/c²
-1
2,197 · 10−6
Tau neutrínó   ντ < 31 MeV/c²
0
stabil
Tau-lepton   τ- 1777 MeV/c²
-1
3,4 · 10−13

A lepton elnevezés a görög könnyű (λεπτός) szóból ered, mivel (legalábbis az elnevezéskor ismertek) könnyebbek mint a hadronok.

Jegyzetek szerkesztés

További információk szerkesztés