Kölcsönhatás

A kölcsönhatás olyan hatás, amikor két vagy több objektum hat egymásra. A kétirányúság nagyon fontos eleme a kölcsönhatásnak, ellentétben az egyirányú kauzális hatással. Sok egyszerű kölcsönhatás meglepő új jelenséghez vezethet. A különböző tudományokban a kölcsönhatás testreszabott jelentéssel bír.

Néhány alkalmi példa a tudományon kívül eső területekről:

Kémia és gyógyszertan

szerkesztés

Kommunikáció

szerkesztés

Médiaművészet

szerkesztés

A fizikában egy kölcsönhatás egy fizikai objektum hatását jelenti egy másikra. A kérdéses objektum tömegpont, elemi részecske, kvantummező stb. lehet. A kölcsönhatás visszavezethető az alapvető kölcsönhatások valamelyikére, azaz az elektromágneses kölcsönhatásra, gyenge kölcsönhatásra, erős kölcsönhatásra vagy a gravitációra.

Szociológia

szerkesztés

Külső hivatkozások

szerkesztés